Hakutulokset: sivuaine

Kasvatustieteen ja psykologian osaston sekä Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston sivuainevalintavalinta 2018

sivuainehaku 2018 OPESIVUAINE, Aineenopettajan pedagogiset opinnot, sivuainehaku 2018 OPESIVUAINE, Opettajankoulutusten sivuainehaku 2018: ALKKASV_PO25: Alkukasvatus, perusopinnot 25 op ALKKASV_AO35: Alkukasvatus, aineopinnot 35 op EROSIVUAINE_60: Erityisopettajan sivuaineopinnot (ERO) 60 op KOTITAL_PO25: Kotitaloustiede,…

Sivuaineopiskelu UEFissa

Filosofisessa tiedekunnassa on erillinen sivuaineopas (pdf). Myös muiden tiedekuntien ja yksiköiden sivuilla on tietoa sivuainetarjonnasta. Tutkinto-opiskelijoiden on mahdollista hakea myös maksutonta sivuaineopiskeluoikeutta joissakin Itä-Suomen avoimen yliopiston tarjonnassa olevissa oppiaineissa​. Sivuaineita…

Avoimen yliopiston sivuaineopinnot tutkinto-opiskelijoille

Hakuohjeet Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijoille maksuttomiin sivuaineopintoihin Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa Hakuaika elokuussa alkaviin opintoihin haku on 1.-31.3, tammikuussa alkaviin opintoihin 1.-31.10. Hakuohjeet Haku tapahtuu yhteen opintokokonaisuuteen, poikkeuksena terveyden edistäminen ja…

JOO-opinnot

JOO on valtakunnallinen joustavan opinto-oikeuden sopimus. Sopimuksen mukaan kaikkien yliopistojen perus- tai jatko-opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa sivuaineopintoja muiden suomalaisten yliopistojen tarjonnasta riippumatta siitä, missä yliopistossa heillä on oikeus suorittaa…

Yliopistosanastoa

…mitään lisäämättä. Sivuaine Tutkintorakenteeseen kuuluu usein pääaineopintojen lisäksi sivuaineita. Sivuaineiden laatu, laajuus ja määrä vaihtelevat tutkinnoittain, joten selvitä mahdolliset rajoitukset opinto-oppaastasi. Lue lisää Tutkintosäännön 10 §. Syventävät opinnot ovat perus-…

1131020 Kansainvälistymisen opintokokonaisuus

1131020 Kansainvälistymisen opintokokonaisuus 25–35 op on kaikille opiskelijoille vapaasti valittava sivuaine. Opintokokonaisuuteen voi kiinnittää opintoja, jotka liittyvät seuraaviin neljään moduuliin: kotikansainvälistyminen, kansainvälinen harjoittelu, opinnot ulkomailla sekä kulttuurien moninaisuus ja kieliopinnot….

Vaihto-opinnot ja hyväksilukeminen

…hyväksiluetaan eri tavoin. Hyväksilukemiseen kuuluvat sekä suorat korvaavuudet että sisällyttäminen vapaavalintaisiin opintoihin, sivuaineeksi, täydentäviksi kursseiksi jne. Uutena hyväksilukemisen mahdollisuutena on Kansainvälistymisen opintokokonaisuus, laajuudeltaan 25–35 op. Kansainvälistymisen opintokokonaisuus on kaikille opiskelijoille…

Tietoa yliopisto-opiskelusta

…Kuopion kampus: Maija Sulkakoski ja Lauri Tolkki, Yliopistonranta 1 C, Canthia, 2. kerros   Sivuaineet UEFssa Mikä sivuaine? Itä-Suomen yliopistossa on vapaa sivuaineoikeus ja sivuaineopintojen pääperiaate on, että opinnot ovat…