Hakutulokset: sivuaine

Kasvatustieteen ja psykologian osaston sekä Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston sivuainevalintavalinta 2018

Hakuaika alkaa 1.3.2018 ja päättyy 31.3.2018 klo 16.00. Hakeminen tapahtuu hakuaikana WebOodissa koodilla OPESIVUAINE.   Huomioithan seuraavat asiat: OPESIVUAINE-koodilla on WebOodissa haussa 1.- 31.3.2018 seuraavat sivuaineet: OPESIVUAINE, Aikuisopettajan pedagogiset opinnot, sivuainehaku 2018   OPESIVUAINE, Aineenopettajan pedagogiset opinnot, sivuainehaku 2018   OPESIVUAINE, Opettajankoulutusten sivuainehaku 2018: ALKKASV_PO25: Alkukasvatus, perusopinnot 25 op ALKKASV_AO35: Alkukasvatus, aineopinnot 35 op EROSIVUAINE_60: […]

Sivuaineinfoja ja -toreja Joensuun ja Kuopion kampuksella 19.9.

Pohditko sivuainevalintoja? Tervetuloa sivuaineinfoon ja/tai sivuainetorille tiistaina 19.9.2017! Nyt voit paikan päällä käydä kuuntelemassa ja kysymässä tarkemmin tietoa kiinnostavista sivuaineista. Sivuaineinfo ja -tori on tarkoitettu kaikkien vuosikurssien opiskelijoille, joilla sivuainevalinnat ovat ajankohtaisia. Joensuun kampus Sivuaineiden esittelyitä ja sivuaineinfo, sali E100 klo 9.15-10.15 Sivuaineiden esittelyitä kasvatustieteet humanistiset aineet oikeustiede klo 10.15-11.15 Sivuaineinfo avoimen yliopiston tarjonta vaihto-opiskelu […]

Avoimen yliopiston sivuaineopinnot tutkinto-opiskelijoille

Hakuohjeet Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijoille maksuttomiin sivuaineopintoihin Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa Hakuaika 1.8.2018 alkaviin opintoihin haku on 1.-31.3.2018, tiedekuntien käsittely ja päätökset ajalla 1.-21.4.2018 Avoimen yliopiston käsittely ja opiskelijoille ilmoittaminen 31.5.2018 mennessä Hakuohjeet Haku tapahtuu yhteen opintokokonaisuuteen, poikkeuksena terveyden edistäminen ja terveystieto perus- ja aineopinnot (60 op), kun tavoitteena on terveystiedon aineenhallinnan pätevyys Opiskelija neuvottelee oman […]

Sivuaineopiskelu UEFissa

Yliopistossamme sivuaineopintojen pääperiaate on, että opinnot ovat opiskelijalle tarjolla yli kampusrajojen. Joihinkin aineisiin tai koulutuksiin on kuitenkin rajoituksia tai taso- tai valintakokeita, jotka koskevat kaikkien kampusten opiskelijoita. Tällaisia ovat esimerkiksi kielet, psykologia, lääketiede, farmasia, opettajankoulutus (mm. opettajan pedagogiset opinnot), sosiaalityö, hoitotiede ja ravitsemustiede. Tiedekuntakohtaiset sivuaineopiskelun periaatteet ja sivuainetarjonta on koottu opinto-oppaisiin​ (pdf-muodossa). Tiedot ovat myös […]

1131020 Kansainvälistymisen opintokokonaisuus

1131020 Kansainvälistymisen opintokokonaisuus 25–35 op on kaikille opiskelijoille vapaasti valittava sivuaine. Opintokokonaisuuteen voi kiinnittää opintoja, jotka liittyvät neljään moduuliin: kotikansainvälistyminen, kansainvälinen harjoittelu, opinnot ulkomailla sekä kulttuurien moninaisuus ja kieliopinnot. Kokonaisuutta koordinoivat Mia Laurila, Juuso Loikkanen ja Hanna Reinikainen ((at) uef.fi)

Opintoyhteisöt

Opintoyhteisö on tietyn laitoksen, yksikön, pääaineen tai koulutuksen opiskelijoille muodostettu yhteisö, jossa tiedotetaan heille kohdennettua tietoa. Tässä Kamu käsikirjassa on kaikille yhteinen, julkinen ohjeistus ja opintoyhteisöissä tarkennetaan tarvittaessa niitä. Opintoyhteisöt sijaisevat Office 365 -ympäristössä, joko Sharepoint-työtilana tai Yammer-ryhmänä kirjautumisen takana. Ne ovat kaikille kirjautuneille avoimia. Käyttäjät voivat itse valita, mitä yhteisöjä seuraavavat. Tyypilllisesti seurataan pääaineen […]

Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Se on tarkoitettu työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon jo suorittaneille tai muuten vastaavan osaamisen hankkineille. Yliopistoissa erikoistumiskoulutus suoritetaan pääsääntöisesti ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen. Erikoistumiskoulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä. Erikoistumiskoulutuksia tehdään usein kahden tai useamman yliopiston yhteistyönä. Opiskelijat valitaan tiettyyn yliopistoon (=kotiyliopisto) ja he tekevät mahdollisesti opintoja myös […]

Yliopistosanastoa

Abstrakti Tieteellisten artikkeleiden alussa oleva tiivistelmä. Ainejärjestö ks. lisää Aineopinnot Perusopintojen jälkeen suoritettava, yleensä noin 35 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus AHOT Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, ks. lisää Aineopinnot opinnot on jäsennelty perus-ja aineopintoihin, joissa keskitytään tietyn oppiaineen teoriaan ja tieteellisen kehityksen seuraamiseen. Aineopinnot on suositeltavaa suorittaa perusopintojen jälkeen. Aineopintojen laajuus on yleensä vähintään 35 opintopistettä. […]

Harjoittelupaikkoja ulkomailla

Ulkomailla suoritettavan harjoittelun päämääränä on tukea opintoja sekä kehittää edelleen opiskelijan ammatillisia valmiuksia kansainvälisiä työtehtäviä varten. Kansainvälisessä harjoittelussa opiskelija voi kartuttaa työkokemusta, kohdemaan tapa- ja yrityskulttuurin tuntemusta, hankkia hyödyllisiä kontakteja ja kohentaa kielitaitoa. Harjoittelun on liityttävä opiskelijan pää- tai sivuaineen opintoihin. Opiskelija yleensä hankkii harjoittelupaikan itse. Harjoittelupaikkoja voit etsiä mm. täältä: UEF Yammer: Kansainvälistymismahdollisuuksia opiskelijoille // […]