Hakutulokset: sivuaine

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

Filosofisessa tiedekunnassa on erillinen sivuaineopas (pdf). Myös muiden tiedekuntien ja yksiköiden sivuilla on tietoa sivuainetarjonnasta. Tutkinto-opiskelijoiden on mahdollista hakea myös maksutonta sivuaineopiskeluoikeutta joissakin Itä-Suomen avoimen yliopiston tarjonnassa olevissa oppiaineissa​. Sivuaineita…

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

…amanuenssi Marina Cafaro Sivuaineet: Aikuisopettajan pedagogiset opinnot, 60 op: amanuenssi Emma Hahl Erityisopettajan sivuaineopinnot (ERO-sivuaine), 60 op: suunnittelija Jenna Tuononen Erityispedagogiikka, perus-, aine- ja syventävät opinnot, 25/35/60 op: amanuenssi Päivi…

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

hakuvaiheessa 3 sivuainetta mieluisuusjärjestykseen. Sivuainehaussa hakija voi saada vain yhden sivuaineoikeuden korkeimmalle priorisoimastaan sivuaineesta, johon hakijan valintamenestys riittää. Hakija, jolla on sivuainevalinnalla saavutettu opinto-oikeus johonkin seuraavista sivuaineista: • erityisopettajan sivuaineopinnot,…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

WebOodissa koodilla OPESIVUAINE. Sivuainehaussa voi hakea enintään 3 sivuaineeseen. Hakiessaan usean sivuaineen opinto-oikeutta hakija priorisoi hakuvaiheessa 3 sivuainetta mieluisuusjärjestykseen. Sivuainehaussa hakija voi saada vain yhden sivuaineoikeuden korkeimmalle priorisoimastaan sivuaineesta, johon…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…187 Tiedekunnan tarjoama sivuaineopetus ………………………………………….196 Biologia sivuaineena, Joensuun kampus ………………………………………………………………. 196 Fysiikka sivuaineena, Joensuun ja Kuopion kampus ……………………………………………. 199 Kemia sivuaineena, Joensuun kampus …………………………………………………………………. 202 Matematiikka sivuaineena, Joensuun ja Kuopion…

Kasvatustieteen ja psykologian osaston sekä Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston sivuainevalintavalinta 2018 [uutinen]

sivuainehaku 2018 OPESIVUAINE, Aineenopettajan pedagogiset opinnot, sivuainehaku 2018 OPESIVUAINE, Opettajankoulutusten sivuainehaku 2018: ALKKASV_PO25: Alkukasvatus, perusopinnot 25 op ALKKASV_AO35: Alkukasvatus, aineopinnot 35 op EROSIVUAINE_60: Erityisopettajan sivuaineopinnot (ERO) 60 op KOTITAL_PO25: Kotitaloustiede,…

Avoimen yliopiston sivuaineopinnot tutkinto-opiskelijoille [sivu]

hyväksyttyyn ensisijaisen opinto-oikeuden sivuainekokonaisuuteen, jota ei ole mahdollista opiskella lähiopetuksena oman opinto-oikeuden kampuksella, tai jota järjestetään vain monimuotoisena avoimena yliopisto-opetuksena. Toissijaisena opinto-oikeutena olevan tutkinnon sivuainekokonaisuuteen ei voi hakea, eikä saada…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…Opinto-oikeus tutkinnon suorittamisen jälkeen …………………………………………….. 31 5 SIVUAINEOPETUS ……………………………………………………………………………………………… 32 5.1 HUMANISTISEN OSASTON TARJOAMA SIVUAINEOPETUS ……………………………………………. 32 5.2 HUMANISTISEN OSASTON OPISKELIJOIDEN SIVUAINEET …………………………………………….. 32 5.2.1 Aineenopettajan tutkinnon sivuaineet ………………………………………………………… 33…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…Lisäksi opiskelijoille suositellaan sivuaineiden opiskelua vähintään 20 opin- topisteen verran. Sivuainevalinnat Kandidaatin tutkintoon sisältyy 50-65 opintopistettä sivuaineita. Sivuainevalinnoilla on merkitystä työmarkkinoille sijoittumisessa. On järkevää koota sellaisia aineyhdistelmiä, jotka edistävät työllistymistä…