Search Results: sivuaine

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

sivuaineiksi eli sivuaineopintojen aloittaminen ei edellytä sivuaineen opinto-oikeuden hakemista. Joihinkin oppiaineisiin otettavien sivuaineopiskelijoiden määrää kuitenkin rajoitetaan tai opinto-oikeutta on haettava sivuaineen valintakokeessa. Toisaalta yliopistossa on myös tutkintoja, joiden rakenteeseen ei… Continue Reading Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…187 Tiedekunnan tarjoama sivuaineopetus ………………………………………….196 Biologia sivuaineena, Joensuun kampus ………………………………………………………………. 196 Fysiikka sivuaineena, Joensuun ja Kuopion kampus ……………………………………………. 199 Kemia sivuaineena, Joensuun kampus …………………………………………………………………. 202 Matematiikka sivuaineena, Joensuun ja Kuopion… Continue Reading LUMET opinto-opas 2018-2019

Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteen tai sivuaineeseen laaditun opinnäytteen arvioinnissa käytettävän arviointiasteikon muutoksen toteuttaminen [Student Book Search Tag]

UEF dnro 960/00.00.02/2019 § 60/2019 27.5.2019   Itä-Suomen yliopiston hallitus on kokouksessaan 21.5.2019 hyväksynyt opintojohtosäännön. Opintojohtosäännön (33 §) mukaan opintosuoritusten, myös alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen opinnäytteiden sekä sivuaineeseen laadittujen opinnäytteiden,… Continue Reading Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteen tai sivuaineeseen laaditun opinnäytteen arvioinnissa käytettävän arviointiasteikon muutoksen toteuttaminen

Kasvatustieteen ja psykologian osaston sekä Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston sivuainevalintavalinta 2018 [Article Search Tag]

sivuainehaku 2018 OPESIVUAINE, Aineenopettajan pedagogiset opinnot, sivuainehaku 2018 OPESIVUAINE, Opettajankoulutusten sivuainehaku 2018: ALKKASV_PO25: Alkukasvatus, perusopinnot 25 op ALKKASV_AO35: Alkukasvatus, aineopinnot 35 op EROSIVUAINE_60: Erityisopettajan sivuaineopinnot (ERO) 60 op KOTITAL_PO25: Kotitaloustiede,… Continue Reading Kasvatustieteen ja psykologian osaston sekä Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston sivuainevalintavalinta 2018

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…tai oppiaineen amanuenssit (sivuainevalinnat ja -opiskelu) ja sihteerit (opetusjärjestelyt). Vaikka Itä-Suomen yliopistossa on ns. vapaa sivuaineoikeus, joihinkin sivuaineisiin voi olla pääsyvaatimuksia / erilliset valintajärjestelyt. Lisätietoja sivuaineista löytyy WebOodin sivuaineoppaista. Yhteiskuntatieteiden… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020