Hakutulokset: sivuaine

Sivuaineopiskelu UEFissa

Filosofisessa tiedekunnassa on erillinen sivuaineopas (pdf). Myös muiden tiedekuntien ja yksiköiden sivuilla on tietoa sivuainetarjonnasta. Tutkinto-opiskelijoiden on mahdollista hakea myös maksutonta sivuaineopiskeluoikeutta joissakin Itä-Suomen avoimen yliopiston tarjonnassa olevissa oppiaineissa​. Sivuaineita…

Kasvatustieteen ja psykologian osaston sekä Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston sivuainevalintavalinta 2018

sivuainehaku 2018 OPESIVUAINE, Aineenopettajan pedagogiset opinnot, sivuainehaku 2018 OPESIVUAINE, Opettajankoulutusten sivuainehaku 2018: ALKKASV_PO25: Alkukasvatus, perusopinnot 25 op ALKKASV_AO35: Alkukasvatus, aineopinnot 35 op EROSIVUAINE_60: Erityisopettajan sivuaineopinnot (ERO) 60 op KOTITAL_PO25: Kotitaloustiede,…

Avoimen yliopiston sivuaineopinnot tutkinto-opiskelijoille

Hakuohjeet Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijoille maksuttomiin sivuaineopintoihin Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa Hakuaika 1.8.2018 alkaviin opintoihin haku on 1.-31.3.2018, tiedekuntien käsittely ja päätökset ajalla 1.-21.4.2018 Avoimen yliopiston käsittely ja opiskelijoille ilmoittaminen 31.5.2018…

Yliopistosanastoa

…usein pääaineopintojen lisäksi sivuaineita. Sivuaineiden laatu, laajuus ja määrä vaihtelevat tutkinnoittain, joten selvitä mahdolliset rajoitukset opinto-oppaastasi. Lue lisää Tutkintosäännön 10 §. Syventävät opinnot ovat perus- ja aineopintojen jälkeen suoritettavia opintoja….

JOO-opinnot

Valtakunnallinen joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimus tuli voimaan 1.8.2004. Sopimuksen mukaan kaikkien yliopistojen perus- tai jatko-opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa sivuaineopintoja muiden suomalaisten yliopistojen tarjonnasta riippumatta siitä, missä yliopistossa heillä on…

1131020 Kansainvälistymisen opintokokonaisuus

1131020 Kansainvälistymisen opintokokonaisuus 25–35 op on kaikille opiskelijoille vapaasti valittava sivuaine. Opintokokonaisuuteen voi kiinnittää opintoja, jotka liittyvät seuraaviin neljään moduuliin: kotikansainvälistyminen, kansainvälinen harjoittelu, opinnot ulkomailla sekä kulttuurien moninaisuus ja kieliopinnot….

Tärkeitä toimintoja ja palveluita opintojen alussa

…ja neuvonta sivulta Uusi opiskelija! Urapalvelut tapaat orientaatioviikon Tietotorilla 5.9. osana sivuaine-esittelyjen pisteitä. Joensuussa Carelian 2. kerroksen aulassa klo 11.30 – 12.30 ja Kuopiossa Snellmanian 2. kerroksen aulassa klo 11.30…

Tietoa yliopisto-opiskelusta

…Itä-Suomen yliopistossa on vapaa sivuaineoikeus ja sivuaineopintojen pääperiaate on, että opinnot ovat opiskelijalle tarjolla yli kampusrajojen. Periaatteessa voit siis osallistua opetukseen kuten pääaineen opiskelijat. Tarkempaa informaatiota sivuaineista löydät KAMU opiskelijan…