Search Results: sivuainevalinta

Luokanopettaja (pdf) [pdf]

…tai joissa on muu pe- rusteltu syy rajoittaa sivuaineopinto-oikeutta. Sivuaineiden opinto-oikeuden mahdolli- set rajoitukset määritellään sivuainevalintaperusteissa ja opetussuunnitelmassa. Sivuaineet ovat tärkeä osa opintoja ja niiden valintaan on useita näkökulmia. Valin-… Continue Reading Luokanopettaja (pdf)