Hakutulokset: terveys

Terveydenhuolto – YTHS [sivu]

…kotikuntansa terveyskeskusten palveluihin. Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa terveyskeskusta, on vaihdosta ilmoitettava kirjallisesti nykyiselle sekä valitulle terveysasemalle, ks. lisätietoja Valviran sivuilta www.valvira.fi > hoitopaikan valinta. Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut ovat kotipaikkakunnasta riippumattomia….

Terveyden edistämisen opinto-opas [pdf]

annetaan tieteelliseen tutkimukseen perustuva teoreet- tinen ja käytännöllinen koulutus lääkärin tehtäviin. Koulutus johtaa lääketieteen lisensi- aatin tutkintoon. Terveystieteiden tiedekunta // UEF 9 Terveystieteiden koulutusalan pääaineet Terveystieteiden pääaineiden opiskelijat valmistuvat terveystieteiden…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

terveysjohtamisen laitos Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella voi opiskella pääaineena sosiaali- tai terveyshal- lintotiedettä, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoa ja terveystaloustiedettä. Useat laitoksen oppiaineista ovat ainutlaatuisia, eikä niitä voi opiskella pääaineena missään…

Yleistä Itä-Suomen yliopistosta [sivu]

…Yliopiston esittelystä Monialainen yliopistomme tarjoaa opetusta noin 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Ks. lisää yliopiston organisaatiosta, tiedekunnista…

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

johtaa lääketieteen lisensiaatin tutkintoon. Terveystieteiden tiedekunta // UEF 5 Terveystieteiden koulutusalan pääaineet Terveystieteiden pääaineiden opiskelijat valmistuvat terveystieteiden kandidaateiksi (180 op) tai maistereiksi (120 op). Terveystieteiden pääaineita ovat hoitotiede, ravitsemustiede ja…

Biolääketieteen opinto-opas [pdf]

Koulutus johtaa lääketieteen lisensi- aatin tutkintoon. Terveystieteiden koulutusalan pääaineet Terveystieteiden pääaineiden opiskelijat valmistuvat terveystieteiden kandidaateiksi (180 op) tai maistereiksi (120 op). Terveystieteiden pääaineita ovat hoitotiede, ravitse- mustiede ja terveyden edistäminen…

Ravitsemustieteen opinto-opas [pdf]

9 21.6.2018 10.57.50 UEF // Opinto-opas 2018-2019 8 Terveystieteiden koulutusalan pääaineet Terveystieteiden pääaineiden opiskelijat valmistuvat terveystieteiden kandidaateiksi (180 op) tai maistereiksi (120 op). Terveystieteiden pääaineita ovat hoitotiede, ravitse- mustiede ja…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

17 Terveystieteiden koulutusalan pääaineet Terveystieteiden pääaineiden opiskelijat valmistuvat terveystieteiden kandidaateiksi (180 op) tai maistereiksi (120 op). Terveystieteiden pääaineita ovat hoitotiede, ravitsemustiede ja terveyden edistäminen (ergonomia, kansanterveystiede ja liikuntalääketiede). Hoitotiede Opiskelijat…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

KARTAT …………………………………………………………………………………………………….. 105 Terveystieteiden tiedekunta // UEF 5 Tiedekunnan opiskelijalle Tervetuloa opiskelijaksi Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekuntaan. Terveysalan tutkimus ja koulutus ovat Itä-Suomen yliopiston vahvaa ja perinteistä osaa- misaluetta. Tiedekuntamme on…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…säteilystä ja ympäristökemikaaleista, ja niihin liittyvästä riskinarvioinnista. Opinnoissa käsitellään laajasti altisteiden lähteitä, päästöjä, kulkeutumista ja esiintymistä ympäristössä, ihmisen altistumisen arviointia mittaamalla ja mallintamalla, ympäristötekijöiden haitallisia terveysvaikutuksia sekä altistumisen ja terveyshaittojen…