Search Results: tyollistyminen-en

Valmistuneiden sijoittuminen työelämään [Student Book Search Tag]

…2013 tohtoroituneiden uraseurannan tuloksia (pdf)   Ammattinimikkeet Vastavalmistuneiden ammatti- ja virkanimikkeitä (v. 2011-2018 tehtyjen työllistymiskyselyiden aineistosta) koulutusaloittain (liitteissä eriteltynä pääaineittain/koulutusohjelmittain): farmasia, lääketiede, hammaslääketiede ja psykologia humanistinen kasvatustieteellinen kauppatieteellinen luonnontieteellinen maatalous-metsätieteellinenContinue Reading Valmistuneiden sijoittuminen työelämään

Opiskelijan ohje tuetun harjoittelun käytännöistä [Student Book Search Tag]

…Hartikainen Opetusapteekkiharjoittelu: yliopistonlehtori Piia Siitonen Hoitotiede Preventiivinen hoitotiede: yliopistonlehtori Päivi Kankkunen Hoitotyön johtaminen: yliopistonlehtori Pirjo Partanen Terveystieteiden opettajankoulutus: yliopistonlehtori Terhi Saaranen Lääketieteen laitos Terveyden edistäminen: yliopistonlehtori Pirjo Hakkarainen Yhteiskuntatieteiden ja… Continue Reading Opiskelijan ohje tuetun harjoittelun käytännöistä

Linkkejä urasuunnitteluun ja työnhakuun [Student Book Search Tag]

…sekä Akavalaisilla liitoilla https://rekryforum.helsinki.fi/tavoitepeli/ Tavoitepeli on kehitetty tukemaan tavoitteen asettelua ja oppimisprosessia korkeakoulutettujen harjoittelussa. http://www.puv.fi/fi/study/opinto-ohjaus/oppimaan_oppiminen/valtti_tyonhakutaidot_tyokirja.pdf Valttityönhakutaidot-opas https://korkeakoulusta.fi/tyokalut/valmistuminen-projektina/osaamisympyra/ Osaamisympyrä Erilaisten oppijoiden liitto: Tutki millainen olet oppijana? Opintopolku -koulutuksen Internet-palvelu Career Center,… Continue Reading Linkkejä urasuunnitteluun ja työnhakuun

Työharjoittelu [Student Book Search Tag]

…kanssa ennen harjoittelun alkua. Työnantajan kanssa on syytä tehdä myös kirjallinen työsopimus. Harjoittelutuen hakeminen Harjoittelutukea haetaan oman oppiaineen hakuohjeiden mukaisesti. Kannattaa selvittää oman oppiaineen käytännöt ja kriteerit hakemisen suhteen. Käytettävät… Continue Reading Työharjoittelu

Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen harjoittelutuen kriteerit [Student Book Search Tag]

…apurahan suuruudesta. Ulkomaalaisten työnantajien ei odoteta maksavan opiskelijalle palkkaa harjoittelusta, koska katsotaan tämän kohtuuttomasti vaikeuttavan harjoittelupaikkojen löytämistä Mille aloille? Kansainvälisen harjoittelun tukea voivat saada kaikkien alojen perustutkinto-opiskelijat Kenelle? Kansainvälinen harjoittelu… Continue Reading Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen harjoittelutuen kriteerit