Search Results: tyollistyminen-en

TT Farmasia opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…lisensiaatin tutkintoon. BIOLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA Biolääketieteen koulutus on kaksiportainen ja kandidaattivaiheen jälkeen opiskelija jatkaa maisterivaiheen opinnoissa, jotka ovat englanninkielisiä. Koulutusohjelmassa yhdistyvät luonnontieteellinen ja lääketieteellinen osaaminen. Biolääketieteen pääaineen opiskelijat valmistuvat luonnontieteiden kandidaateiksi… Continue Reading TT Farmasia opinto-opas 2017-2018

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…den vuoden kuluessa ensimmäisen opintojakson alkamispäivämäärästä. Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvat aine- ja syventävien opintojaksojen opintojaksot on suoritettava seitsemän vuoden kuluessa kliinisen vaiheen ensimmäisen opintojakson alkamispäivämäärästä. Lääketieteen laitoksen johtaja voi määrätä… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2015-2016

Yhka opinto-opas 2015-2016 [pdf]

ennaltaehkäisevään ja kokonaisvaltaiseen suun alueen sairauksien hoitoon. Koulutus mielletään lääketieteen osa-alueeksi ja valmistuvat hammaslääkärit tunnistavat siten asiantuntijaroolinsa osana ihmisen kokonaisvaltaista terveydenhuoltoa. LÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA Lääketieteen koulutusohjelmalla annetaan tieteelliseen tutkimukseen perustuva teoreettinenContinue Reading Yhka opinto-opas 2015-2016

TT Ravi opinto-opas 2015-2016 [pdf]

ennaltaehkäisevään ja kokonaisvaltaiseen suun alueen sairauksien hoitoon. Koulutus mielletään lääketieteen osa-alueeksi ja val- mistuvat hammaslääkärit tunnistavat siten asiantuntijaroolinsa osana ihmisen kokonaisvaltaista tervey- denhuoltoa. LÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA Lääketieteen koulutusohjelmalla annetaan tieteelliseen tutkimukseenContinue Reading TT Ravi opinto-opas 2015-2016

TT Ergjne opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…Kauhanen (oppiaineen vastuuhenkilö) Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, Lääketieteen laitos, Kansanter- veystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Kansanterveystiede PL 1627, 70211 KUOPIO sähköposti: jussi.kauhanen@uef.fi Terveyden edistämisen yliopistonlehtori Tiina Rissanen Itä-Suomen yliopisto, TerveystieteidenContinue Reading TT Ergjne opinto-opas 2015-2016