Search Results: yammer-en

Office 365 [Student Book Search Tag]

Yammer-ryhmiin. Katso myös Yammerin käyttösuositus UEFissa (aukeaa uuteen välilehteen). Lue lisää vinkkejä Yammerin käyttöön: Mikä Yammer? Mikä Yammer? Yammer on UEFin yksityinen sosiaalinen verkosto, jonka kautta voit olla yhteydessä muihin… Continue Reading Office 365

Opintoyhteisöt [Student Book Search Tag]

…TT Terveyden edistämisen opintoyhteisö Terveyden edistämisen opiskelijoiden tiedotus Tietojenkäsittelytiede / School of Computing LUMET Tietojenkäsittelytieteen opintoyhteisö Tkt:n opiskelijat / SoC students Ympäristötiede / Environmental Sciences LUMET Ympäristötieteen opintoyhteisö Ympäristötieteen opiskelijat… Continue Reading Opintoyhteisöt

Terveystieteiden tiedekunta: Farmasian opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…(suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoitotiede Ravitsemustieteen pääaine http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot: ergonomian ja työhyvinvoinnin edistäminen, terveysliikunnan edistäminen, väestön terveyden edistäminen) www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen-ohjelmat Kansainväliset maisteriohjelmat: Master’s Degree Programme… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Farmasian opinto-opas 2020-2021

Terveystieteiden tiedekunta: Farmasian opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…ovat Itä-Suomen yliopiston vahvaa ja perinteistä osaamisaluetta. Terveystieteiden tiedekunta on kansainvälisesti ainutlaatuinen, koska se yhdistää saman katon alle lääketieteen, hammaslääketieteen, biolääketieteen, terveystieteiden, hoitotieteen, ravitsemustieteen ja farmasian koulutuksen ja tutkimuksen. TerveystieteidenContinue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Farmasian opinto-opas 2019-2020

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…ja muiden oikeudellisten päätösten tekemiseen. Ympäristöoikeuden opinnot aloitetaan opintojaksolla Ympäristöoikeuden perusteet. Ympäristöoikeuden perusopintokokonaisuuteen (25 op) kuuluvat opintojaksot on määritelty, joten kokonaisuusmerkinnän saaminen edellyttää juuri näiden opintojaksojen suorittamista. Perusopintojen jälkeen osaamista… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…keskeiset periaatteet ymmärtää tieteellisen asiantuntemuksensa ylläpitämisen ja kehittämisen merkityksen. Tutkintoon sisältyvien opintojen ohjeellinen ajoittuminen on esitelty historia- ja maantieteiden laitoksen opintoyhteisössä. Tutkintoon kuuluvien opintokokonaisuuksien ja niiden sisältöjen tarkempi esittely WebOodissa… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…liittyvien ekofysiologisten sekä solu- ja molekyylibiologisten vaikutusten selvittämiseen sekä solutason vaikutusmekanismien ymmärtämiseen. Ope- tus toteutetaan englanninkielisenä, ja se antaa hyvät valmiudet ympäristömuutoksen biologisten vaikutusten tutkimustehtäviin yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa ja toimi-… Continue Reading LUMET opinto-opas 2018-2019