Search Results: yammer-en

Office 365 [page]

Yammer UEF’s Yammer is a private social network through which you can stay in contact with other UEF people, share information between groups, and organise projects. Yammer groups are utilised…

Internationality on Yammer [page]

Yammer groups are about free discussions on topics relevant to the group in question. Also, feel free to inform others about interesting events, possibilities etc. related to the topic of…

What is Kamu? [page]

…instructions. Detailed subject and education-specific instructions for students can be found in the Study communities, which you can access by logging in. Follow topical communications on Yammer Yammer has been…

Study communities [page]

…tiedekunta | Faculty of Social Sciences and Business Studies Yhteisö / Community Tiedekunta / Faculty Sivusto / Site Yammer-ryhmä / Yammer Group Biologia / Biology LUMET Biologian opintoyhteisö Biology of…

30818993_UEF_Opinto-opas_2018-2019_Teologian osasto_netti [pdf]

…palautetta opetuksesta ja suunnitella opintojaan. WebOodi on osoitteessa https://weboodi.uef.fi/weboodi/. Yammer: Yammer on opiskelijoiden ja henkilöstön sisäisen viestinnän pääkanava. Yammer täydentää Kamun virallisempaa tiedotuslinjaa tarjoamalla vuorovaikutteisen ympäristön. Yammerissa on olemassa valmiita…

UEF Humanistisen osaston opinto-opas 2018-2019_netti [pdf]

…ilmoittautua opetukseen, muuttaa omia yhteystietojaan, tarkastella omia opintosuorituksiaan, selata opinto-oppaita, tutustua tutkintovaatimuksiin, tehdä HOPSin, antaa palautetta opetuk- sesta ja suunnitella opintojaan. WebOodi on osoitteessa https://weboodi.uef.fi/weboodi/. Yammer: Yammer on opiskelijoiden ja…

FILO Skope opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…tutkintovaatimuksiin, tehdä HOPSin, antaa pa- lautetta opetuksesta ja suunnitella opintojaan. WebOodi on osoitteessa https://weboodi.uef.fi/weboodi/. Yammer: Yammer on opiskelijoiden ja henkilöstön sisäisen viestinnän pääkanava. Yammer täydentää Kamun virallisempaa tiedotuslinjaa tarjoamalla vuorovaikutteisen…

UEF skope opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…selata opinto-oppaita, tutustua tutkintovaatimuksiin, tehdä HOPSin, antaa palautetta opetuksesta ja suunnitella opintojaan. WebOodi on osoitteessa https://weboodi.uef.fi/weboodi/. Yammer: Yammer on opiskelijoiden ja henkilöstön sisäisen viestinnän pääkanava. Yammer täydentää Kamun virallisempaa tiedotuslinjaa…

UEF Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…pääkanava siellä on Hoitotiede (opiskelijat) –Yammer-ryhmä (www.yammer.com/uef.fi/groups/9022583). Kaikkien hoitotieteen opiskelijoiden tulee liittyä tähän ryhmään heti opintojen alussa ja seurata tiedotusta aktiivisesti opintojen ajan. Yammer– ryhmän viestit voi halutessaan tilata myös…

yhka_2018-2019 [pdf]

…opiskelijoille Oikeustieteiden opiskelijat –Yammer on laitoksen ensisijainen tiedotuskanava. Oikeus- tieteiden opiskelijat –Yammerissa tiedotetaan opiskelijoita ajankohtaisista opiskeluun liit- tyvistä asioista ja esim. harjoittelupaikoista. Opiskelijan vastuulla on seurata viestintää ja huomioida itse…