Hakutulokset: yksilolliset-opintojarjestelyt

Yksilölliset järjestelyt, apuvälineet, tilat [sivu]

Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömyys koskettaa yliopistossa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilöstöä, mutta erityisen…

Ohjeet_esteetön uef_2019 (1) [pdf]

1 (9) 19.6.2019 OHJEET YKSILÖLLISISTÄ JÄRJESTELYISTÄ VALINTAKOKEESSA JA OPINNOISSA 1. Yleistä Yhdenvertaisuuslain (6/2014) mukaan koulutuksen järjestäjän on ryhdyttävä tarvittaviin toimen- piteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava…

Opiskelijan ohje_yksilölliset opintojärjestelyt UEF [pdf]

1 Ohje opiskelijalle / Yksilölliset opintojärjestelyt 1. Yleistä Tämä ohje perustuu Akateemisen rehtorin päätökseen (17.9.2019) § 73/2019 (dnro 1057/03.03/2019 ”Ohjeet yksilöllisistä järjestelyistä valintakokeessa ja opinoissa”. Yhdenvertaisuuslain (6/2014)…

Esteetön opiskelu [sivu]

Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömyys koskettaa yliopistossa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilöstöä, mutta erityisen…

Terveystieteiden tiedekunta: Hoitotieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

JOHDANTO Tämä opinto-opas on tarkoitettu hoitotieteen pääaineen opiskelijoille. Ohjeita opiskelun tueksi löytyy kaikille Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille tarkoitetusta Kamun Opiskelijan käsikirjasta, johon on koottuna yleistä tietoa opiskelusta yliopistossa. Kamun…

Terveystieteiden tiedekunta: Farmasian opinto-opas 2019-2020 [sivu]

Johdanto Huom! Opinto-opasta päivitetään elokuun aikana ja tarvittaessa jatkossakin. Tämä opinto-opas on tarkoitettu farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmien opiskelijoille. Ohjeita opiskelun tueksi löytyy myös Kamusta, Opiskelijan käsikirjasta, johon on…