16430 Tohtoriohjelmien opinnot

Kasvatustieteiden tohtoriohjelma (KASVA)

Tietoa tohtoriohjelman tarjoamista tieteenalakohtaisista opinnoista ja opintovaatimuksista löydät tohtoriohjelman opinto-oppaasta.

Lomakkeet tavoitetutkinnon, tohtoriohjelman ja pääaineen vaihtamiseen

Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten tohtoriohjelma (SCE)

Tutkintoon vaadittavat opinnot

Lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin kuuluu vähintään 50 opintopisteen laajuiset tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevat opinnot sekä lisensiaatin- ja/tai väitöskirjatutkimus. Tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevat opinnot jakaantuvat edelleen 1) tieteen ja tutkimusalan opintoihin ja 2) yleisiin valmiustaito-opintoihin. Tietoa tohtoriohjelman tarjoamista tieteenalakohtaisista opinnoista ja opintovaatimuksista löydät tohtoriohjelman opinto-oppaasta

Lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin voidaan sisällyttää muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja, mikäli ne soveltuvat tohtoriohjelman tavoitteisin ja ne on hyväksytty henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan.  Opintoja voidaan sisällyttää siinä laajuudessa kuin tutkintorakenne sen sallii.

Opintojaksoja voidaan korvata, mikäli suoritettu opintojakso vastaa tavoitteiltaan ja sisällöiltään tohtoriohjelman opintojaksoa.

Toisessa yliopistossa suoritettua lisensiaatintutkimusta ja väitöskirjatutkimusta ei hyväksi lueta.

Mikäli tohtorin tutkintoa suorittava opiskelija on aiemmin suorittanut lisensiaatin tutkinnon opiskelemallaan tieteenalalla tai lähitieteessä taikka tohtorin tutkinnon lähitieteessä, häneltä ei pääsääntöisesti vaadita tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevia opintoja.  Tarvittaessa opiskelijalta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista tohtoriohjelman opetussuunnitelman mukaisesti. Täydentävät opinnot eivät sisälly tutkintoon.

Tavoitetutkinnon valinta ja vaihtaminen

Valinnan suoritettavasta tutkinnosta (tavoitetutkinto) tekee opiskelija joko hakuvaiheessa tai opintojen kuluessa (tavoitetutkinnon vaihtaminen). Valinta on kuitenkin tehtävä viimeistään ennen väitöskirjatutkimuksen jättämistä esitarkastukseen.

Hae tavoitetutkinnon vaihtamista Kamusta löytyvällä lomakkeella.

Tohtoriohjelman ja pääaineen vaihtaminen

Jos jatko-opiskelija haluaa vaihtaa tohtoriohjelman sisällä pääainetta tai tavoitetutkintoa, hän voi hakea tiedekunnasta opinto-oikeuden muutosta. Tarvittaessa hakemukseen liitetään uusi tutkimussuunnitelma, ohjaajien sitoumukset ja todistukset aiemmista opinnoista. Hakemuksen yhteydessä tarkistetaan, täyttääkö hakija kyseisen tieteenalan valintaperusteet. Uusi opinto-oikeus myönnetään dekaanin päätöksellä ja samalla päätöksellä lakkautetaan vanha opinto-oikeus. Tohtoriohjelman hakuaikoja ei tarvitse noudattaa.

Jos opiskelija haluaa vaihtaa tohtoriohjelmaa, mutta tiedekunta ja pääaine eivät vaihdu, riittää vaihdokseen pääohjaajan ja uuden tohtoriohjelman johtajan puolto.

Jos pääaineen tai tohtoriohjelman muutos edellyttää tiedekunnan vaihtamista, on opiskelijan tehtävä uusi jatko-opinto-oikeushakemus tohtoriohjelman hakuohjeita ja hakuaikoja noudattaen.

Hae tohtoriohjelman tai pääaineen vaihtoa Kamusta löytyvällä lomakkeella.

Tarkista tohtoriohjelmien hakuajat Opintopolusta.

Welfare, Health and Management -tohtoriohjelma (WELMA)

Tutkintoon vaadittavat opinnot

Lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin kuuluu vähintään 50 opintopisteen laajuiset tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevat opinnot sekä lisensiaatin- ja/tai väitöskirjatutkimus. Tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevat opinnot jakaantuvat edelleen 1) tieteen ja tutkimusalan opintoihin ja 2) yleisiin valmiustaito-opintoihin. Tietoa tohtoriohjelman tarjoamista tieteenalakohtaisista opinnoista ja opintovaatimuksista löydät tohtoriohjelman opinto-oppaasta.

Lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin voidaan sisällyttää muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja, mikäli ne soveltuvat tohtoriohjelman tavoitteisin ja ne on hyväksytty henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan.  Opintoja voidaan sisällyttää siinä laajuudessa kuin tutkintorakenne sen sallii.

Opintojaksoja voidaan korvata, mikäli suoritettu opintojakso vastaa tavoitteiltaan ja sisällöiltään tohtoriohjelman opintojaksoa.

Toisessa yliopistossa suoritettua lisensiaatintutkimusta ja väitöskirjatutkimusta ei hyväksi lueta.

Mikäli tohtorin tutkintoa suorittava opiskelija on aiemmin suorittanut lisensiaatin tutkinnon opiskelemallaan tieteenalalla tai lähitieteessä taikka tohtorin tutkinnon lähitieteessä, häneltä ei pääsääntöisesti vaadita tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevia opintoja.  Tarvittaessa opiskelijalta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista tohtoriohjelman opetussuunnitelman mukaisesti. Täydentävät opinnot eivät sisälly tutkintoon.

Tavoitetutkinnon valinta ja vaihtaminen

Valinnan suoritettavasta tutkinnosta (tavoitetutkinto) tekee opiskelija joko hakuvaiheessa tai opintojen kuluessa (tavoitetutkinnon vaihtaminen). Valinta on kuitenkin tehtävä viimeistään ennen väitöskirjatutkimuksen jättämistä esitarkastukseen.

Hae tavoitetutkinnon vaihtamista Kamusta löytyvällä lomakkeella.

Tohtoriohjelman ja pääaineen vaihtaminen

Jos jatko-opiskelija haluaa vaihtaa tohtoriohjelman sisällä pääainetta tai tavoitetutkintoa, hän voi hakea tiedekunnasta opinto-oikeuden muutosta. Tarvittaessa hakemukseen liitetään uusi tutkimussuunnitelma, ohjaajien sitoumukset ja todistukset aiemmista opinnoista. Hakemuksen yhteydessä tarkistetaan, täyttääkö hakija kyseisen tieteenalan valintaperusteet. Uusi opinto-oikeus myönnetään dekaanin päätöksellä ja samalla päätöksellä lakkautetaan vanha opinto-oikeus. Tohtoriohjelman hakuaikoja ei tarvitse noudattaa.

Jos opiskelija haluaa vaihtaa tohtoriohjelmaa, mutta tiedekunta ja pääaine eivät vaihdu, riittää vaihdokseen pääohjaajan ja uuden tohtoriohjelman johtajan puolto.

Jos pääaineen tai tohtoriohjelman muutos edellyttää tiedekunnan vaihtamista, on opiskelijan tehtävä uusi jatko-opinto-oikeushakemus tohtoriohjelman hakuohjeita ja hakuaikoja noudattaen.

Hae tohtoriohjelman tai pääaineen vaihtoa Kamusta löytyvällä lomakkeella.

Tarkista tohtoriohjelmien hakuajat Opintopolusta.

Luonnontieteen, teknologian ja laskennan tohtoriohjelma (SCITECO)

Tietoa opinnoista ja opintovaatimuksista löydät tohtoriohjelman julkisilta sivuilta.

Ympäristöfysiikan, -terveyden ja biologian tohtoriohjelma (EBHB)

Tietoa opinnoista ja opintovaatimuksista löydät tohtoriohjelman julkisilta sivuilta.

Metsät ja metsien bioresurssit -tohtoriohjelma (FORES)

Tietoa opinnoista ja opintovaatimuksista löydät tohtoriohjelman julkisilta sivuilta.

Lomake tavoitetutkinnon vaihtamiseen:

Kliininen tohtoriohjelma ml. hammaslääketiede

Tutkintovaatimukset ja tutkintorakenne

Jatkotutkinnot

Kliinisessä tohtoriohjelmassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtorin (LT) tutkinto, hammaslääketieteen tohtorin (HLT) tutkinto, filosofian lisensiaatin (FL) ja filosofian tohtorin (FT) tutkinto, farmasian lisensiaatin (FaL) ja farmasian tohtorin (FaT), sekä terveystieteiden lisensiaatin (TtL) ja terveystieteiden tohtorin (TtT) tutkinto.

Mikäli tavoitetutkinto, tohtoriohjelma tai pääaine on opintojen kuluessa tarpeen vaihtaa, voit tehdä sen seuraavia lomakkeita käyttäen:

Tutkintorakenne ja jatko-opintosuunnitelma

Jatkotutkinnon vaatimuksina ovat tutkintorakenteen mukaisten jatko-opintojen suorittaminen (yleiset valmiustaito-opinnot sekä tieteen ja tutkimusalan opinnot) sekä hyväksytty opinnäyte (väitöskirja).

Sinun on suoritettava yhteensä 30 op opintoja seuraavasti:

 • 5-15 op yleisten valmiustaitojen opintoja ja
 • 15-25 op tieteen ja tutkimusalan opintoja

Jatko-opintojen jakautuminen yleisiin valmiustaito-opintoihin sekä tieteen- ja tutkimusalan jatko-opintoihin arvioidaan henkilökohtaista jatko-opintosuunnitelmaa laadittaessa yhdessä ohjaajien kanssa perustuen koulutustaustaasi ja tutkimussuunnitelmaasi. Henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma (HJOPS) tulee toimittaa terveystieteiden tiedekuntaan 3 kuukauden kuluessa jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojaksot

Opintojaksot, joista jatko-opinto-suunnitelma voidaan koota, löytyvät Pepistä. Seuraavat opintojaksot ovat suositeltavia Kliinisen tohtoriohjelman jatko-opiskelijoille:

 • Introduction to Clinical Research, 1 op (4416902)
 • Kliinisen tutkijan peruskurssi, 5 op (4416935)
 • Johdanto tutkimuseettiseen arviointiin, 2 op (TL00BV81)

Tieteen ja tutkimusalan opinnot

Oman tutkimusalan ja sitä tukevien tieteenalojen opinnot tulee muodostaa siten, että ne kattavat mahdollisimman hyvin tutkimustyön kannalta oleelliset tiedot. Se, kuinka laajasti eri tieteenalojen opintoja ohjelmaan sisällytetään, riippuu tutkimuksen aiheesta ja jatkokoulutuksen tavoitteista. Täten opiskelijoiden jatko-opintosuunnitelmat voivat olla hyvinkin erilaisia. Tieteen ja tutkimusalan opintokokonaisuuksien tulee kuitenkin olla riittävän laajoja. Tohtoriohjelman opetussuunnitelma löytyy Pepistä.

Tiedekuntaneuvoston päättämän mukaan jatko-opintoihin terveystieteiden tiedekunnassa voidaan sisällyttää muita (kuin jatko-opintojaksoista myönnettäviä) suorituksia seuraavan yleisperiaatteen mukaan.

Tohtorintutkintoon sisällytettävät opinnot:

UEF:n järjestämät tohtorikoulutuskurssit

Muut UEFissa järjestetyt kurssit ja muiden yliopistojen järjestämät kurssit Suomessa ja ulkomailla (esim. NorDoc-verkosto) soveltuvuuden mukaan. Kurssit rekisteröidään webpropol-lomakkeella, joka sisältää pääohjaajan lausunnon kurssin soveltuvuudesta tutkintoon.

Tämä koskee myös omassa yliopistossa suoritettuja opintoja, jotka ovat muita kuin tohtorikoulutukseen tarkoitettuja opintoja.

Seminaareista ja koulutuspäivistä enintään 5 op

Koulutuspäivistä liitteenä tulee olla ohjaajan hyväksymä raportti ja ohjelma. Opintopiste/-et haetaan yhdellä raportilla, joka voi koostua useammasta erillisestä tapahtumasta.

Koulutuspäivät:

 • Kesto 20 h             1 op
 • Kesto 40 h             2 op
 • Oma esitys + 1 op

Tieteellisistä kongresseista, jossa on oma esitys, enintään 8 op. Rekisteröidään webpropol lomakkeella

Liitteenä tulee olla kongressin ohjelma ja esityksen abstrakti

 1. Kesto 2 päivää 1 op
 2. Kesto 3–4 päivää 2 op

Työskentely ja tutkimusvierailut yliopiston ulkopuolisissa tutkimuslaitoksissa tai vastaavissa enintään 5 op

Liitteenä tulee olla ohjaajan hyväksymä raportti.

Työskentelyn tulee tapahtua sen organisaation, jossa väitöskirjatyötä tehdään, ulkopuolisessa organisaatiossa. Jos jatko-opiskelija työskentelee yrityksessä ja tekee siellä väitöskirjaa, ei opintopisteitä voi saada kyseisessä yrityksessä työskentelemisestä.

Työskentely tai tutkimusvierailu kotimaisessa tutkimuslaitoksessa, poislukien oman väitöskirjatutkimuksen aineiston kerääminen 1 op/ 2 viikkoa + raportin kirjoittaminen

Työskentely tai tutkimusvierailu kansainvälisessä tutkimuslaitoksessa, poislukien oman väitöskirjatutkimuksen aineiston kerääminen 1 op/viikko + raportin kirjoittaminen

Tieteellisistä vähintään JUFO1 -luokan artikkeleista, jotka liittyvät tutkimusalaan, mutta eivät sisälly väitöskirjatyöhön tai muuhun opintokokonaisuuteen, enintään 1/10 tutkinnon laajuudesta.

Liitteenä tulee olla artikkeli ja JUFO-luokka.

Ensimmäinen, toinen tai viimeinen kirjoittajapaikka

 • Kansainvälinen vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli ja review-artikkeli 3 op
 • Kansallinen vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli ja review-artikkeli 2 op

Muu kirjoittajapaikka

 • Kansainvälinen vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli ja review-artikkeli 2 op
 • Kansallinen vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli ja review-artikkeli 1 op

Kirjakuulustelut, enintään 1/5 tutkinnon laajuudesta

100 sivua vastaa 1,5 op

Suoritetusta väitöskirjatutkimukseen liittyvästä enintään yhdestä erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin koulutuksesta 8 op

Kieliopinnot

Yleisiin valmiustaito-opintoihin voi sisällyttää kaikki tohtorikoulun järjestämät kieliopintojaksot

Maksimimäärä kieliopintoja 1/4 tutkinnon laajuudesta

Vain ne kieliopinnot voi sisällyttää tutkintoon, jotka katsotaan olevan tutkimuksen tekemisen vuoksi oleellisia (esim. aineiston tulkinta) tai käytössä yliopistossa (Terveystieteiden tiedekunnassa nämä ovat käytännössä suomi ja englanti). Mikäli muu kuin suomi tai englanti, pääohjaajan lausunto kielikurssin tarpeellisuudesta tulisi liittää mukaan.

Muita lisäyksiä

Opetusvelvoite liittyy jo itsessään yliopistotyöskentelyyn. Tohtorintutkintoon voi kuitenkin sisällyttää YO-pedagogisia opintoja yleisinä valmiustaito-opintoina. Näille yläraja 5 op.

Opettamisesta, opinnäytteiden ohjaamisesta, opiskelijajäsenenä toimimisesta toimielimissä, muissa toimielimissä toimimisesta tai puolustusvoimien johtamisopinnoista ei saa opintopisteitä.

Yhteistyöverkostostojen tarjoamat opinnot

Tohtorintutkintoon voi sisällyttää

Valmiustaito-opinnot

Lisätietoja valmiustaito-opinnoista löydät tohtorikoulun opinto-oppaasta.

Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (DPDR)

Tutkintovaatimukset ja tutkintorakenne

Jatkotutkinnot

Lääketutkimuksen tohtoriohjelmassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: farmasian lisensiaatin (FaL) ja farmasian tohtorin (FaT) tutkinto, filosofian lisensiaatin (FL) ja filosofian tohtorin (FT) tutkinto, hammaslääketieteen tohtorin (HLT) tutkinto ja lääketieteen tohtorin (LT) tutkinto.

Mikäli tavoitetutkinto, tohtoriohjelma tai pääaine on opintojen kuluessa tarpeen vaihtaa, voit tehdä sen seuraavia lomakkeita käyttäen:

Tutkintorakenne ja jatko-opintosuunnitelma

Jatkotutkinnon vaatimuksina ovat tutkintorakenteen mukaisten jatko-opintojen suorittaminen (yleiset valmiustaito-opinnot ja tieteen- ja tutkimusalan opinnot) sekä hyväksytty opinnäyte (väitöskirja). Sinun on suoritettava yhteensä 30 op opintoja seuraavasti:

 • 5-10 op yleisten valmiustaitojen opintoja ja
 • 20-25 op tieteen ja tutkimusalan opintoja

Henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma (HJOPS) tulee toimittaa terveystieteiden tiedekuntaan 3 kuukauden kuluessa jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä. Jatko-opintojen jakautuminen yleisiin valmiustaito-opintoihin sekä tieteen- ja tutkimusalan jatko-opintoihin arvioidaan henkilökohtaista jatko-opintosuunnitelmaa laadittaessa yhdessä opiskelijan ja ohjaajien kanssa perustuen opiskelijan koulutustaustaan ja tutkimussuunnitelmaan.

Opintojaksot

Opintojaksot, joista jatko-opinto-suunnitelma voidaan koota, löytyvät jatko-opinto-oppaasta Pepistä. Seuraavia opintojaksoja suositellaan Lääketutkimuksen tohtoriohjelman jatko-opiskelijoille:

 • Tohtoriohjelman alkukuulustelu (5 op), 4212111, suoritettava 6 kuukauden kuluessa jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä
 • Tutkimussuunnitelman puolustus (3 op), 4212112, suoritettava viimeistään kolmannen opintovuoden aikana

Tieteen ja tutkimusalan opinnot

Oman tutkimusalan ja sitä tukevien tieteenalojen opinnot tulee muodostaa siten, että ne kattavat mahdollisimman hyvin tutkimustyön kannalta oleelliset tiedot. Se, kuinka laajasti eri tieteenalojen opintoja ohjelmaan sisällytetään, riippuu tutkimuksen aiheesta ja jatkokoulutuksen tavoitteista. Täten opiskelijoiden jatko-opintosuunnitelmat voivat olla hyvinkin erilaisia. Tieteen ja tutkimusalan opintokokonaisuuksien tulee kuitenkin olla riittävän laajoja. Tohtoriohjelman opetussuunnitelma löytyy Pepistä.

Tohtorintutkintoon sisällytettävät opinnot:

UEF:n järjestämät tohtorikoulutuskurssit

Muut UEFissa järjestetyt kurssit ja muiden yliopistojen järjestämät kurssit Suomessa ja ulkomailla (esim. NorDoc-verkosto) soveltuvuuden mukaan. Kurssit rekisteröidään webpropol-lomakkeella, joka sisältää pääohjaajan lausunnon kurssin soveltuvuudesta tutkintoon.

Tämä koskee myös omassa yliopistossa suoritettuja opintoja, jotka ovat muita kuin tohtorikoulutukseen tarkoitettuja opintoja.

Seminaareista ja koulutuspäivistä enintään 5 op

Koulutuspäivistä liitteenä tulee olla ohjaajan hyväksymä raportti ja ohjelma. Opintopiste/-et haetaan yhdellä raportilla, joka voi koostua useammasta erillisestä tapahtumasta.

Koulutuspäivät:

 • Kesto 20 h             1 op
 • Kesto 40 h             2 op
 • Oma esitys + 1 op

Tieteellisistä kongresseista, jossa on oma esitys, enintään 8 op. Rekisteröidään webpropol lomakkeella

Liitteenä tulee olla kongressin ohjelma ja esityksen abstrakti

 1. Kesto 2 päivää 1 op
 2. Kesto 3–4 päivää 2 op

Työskentely ja tutkimusvierailut yliopiston ulkopuolisissa tutkimuslaitoksissa tai vastaavissa enintään 5 op

Liitteenä tulee olla ohjaajan hyväksymä raportti.

Työskentelyn tulee tapahtua sen organisaation, jossa väitöskirjatyötä tehdään, ulkopuolisessa organisaatiossa. Jos jatko-opiskelija työskentelee yrityksessä ja tekee siellä väitöskirjaa, ei opintopisteitä voi saada kyseisessä yrityksessä työskentelemisestä.

Työskentely tai tutkimusvierailu kotimaisessa tutkimuslaitoksessa, poislukien oman väitöskirjatutkimuksen aineiston kerääminen 1 op/ 2 viikkoa + raportin kirjoittaminen

Työskentely tai tutkimusvierailu kansainvälisessä tutkimuslaitoksessa, poislukien oman väitöskirjatutkimuksen aineiston kerääminen 1 op/viikko + raportin kirjoittaminen

Tieteellisistä vähintään JUFO1 -luokan artikkeleista, jotka liittyvät tutkimusalaan, mutta eivät sisälly väitöskirjatyöhön tai muuhun opintokokonaisuuteen, enintään 1/10 tutkinnon laajuudesta.

Liitteenä tulee olla artikkeli ja JUFO-luokka.

Ensimmäinen, toinen tai viimeinen kirjoittajapaikka

 • Kansainvälinen vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli ja review-artikkeli 3 op
 • Kansallinen vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli ja review-artikkeli 2 op

Muu kirjoittajapaikka

 • Kansainvälinen vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli ja review-artikkeli 2 op
 • Kansallinen vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli ja review-artikkeli 1 op

Kirjakuulustelut, enintään 1/5 tutkinnon laajuudesta

100 sivua vastaa 1,5 op

Suoritetusta väitöskirjatutkimukseen liittyvästä enintään yhdestä erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin koulutuksesta 8 op

Kieliopinnot

Yleisiin valmiustaito-opintoihin voi sisällyttää kaikki tohtorikoulun järjestämät kieliopintojaksot

Maksimimäärä kieliopintoja 1/4 tutkinnon laajuudesta

Vain ne kieliopinnot voi sisällyttää tutkintoon, jotka katsotaan olevan tutkimuksen tekemisen vuoksi oleellisia (esim. aineiston tulkinta) tai käytössä yliopistossa (Terveystieteiden tiedekunnassa nämä ovat käytännössä suomi ja englanti). Mikäli muu kuin suomi tai englanti, pääohjaajan lausunto kielikurssin tarpeellisuudesta tulisi liittää mukaan.

Muita lisäyksiä

Opetusvelvoite liittyy jo itsessään yliopistotyöskentelyyn. Tohtorintutkintoon voi kuitenkin sisällyttää YO-pedagogisia opintoja yleisinä valmiustaito-opintoina. Näille yläraja 5 op.

Opettamisesta, opinnäytteiden ohjaamisesta, opiskelijajäsenenä toimimisesta toimielimissä, muissa toimielimissä toimimisesta tai puolustusvoimien johtamisopinnoista ei saa opintopisteitä.

Yhteistyöverkostojen tarjoamat opinnot

Tohtoriopintoihin voi sisällyttää

Valmiustaito-opinnot

Lisätietoja valmiustaito-opinnoista löydät tohtorikoulun opinto-oppaasta.

Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelma (DPMM)

Tutkintovaatimukset ja tutkintorakenne

Jatkotutkinnot

Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelmassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: Filosofian tohtori (FT), farmasian tohtori (FaT), lääketieteen tohtori (LT), hammaslääketieteen tohtori (HLT), terveystieteiden tohtori (TtT), filosofian lisensiaatti (FL), farmasian lisensiaatti (FaL) ja terveystieteiden lisensiaatti (TtL).

Mikäli jatko-opintojen aikana tulee tarpeen vaihtaa tavoitetutkinto, tohtoriohjelma tai pääaine, voit tehdä sen seuraavia lomakkeita käyttäen:

Tutkintorakenne ja jatko-opintosuunnitelma

Jatkotutkinnon vaatimuksina ovat tutkintorakenteen mukaisten jatko-opintojen suorittaminen (yleiset valmiustaito-opinnot ja tieteen- ja tutkimusalan opinnot) sekä hyväksytty opinnäyte (väitöskirja). Sinun on suoritettava yhteensä 30 op opintoja seuraavasti:

 • 5-15 op yleisten valmiustaitojen opintoja ja
 • 15-25 op tieteen ja tutkimusalan opintoja

Henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma (HJOPS) tulee toimittaa terveystieteiden tiedekuntaan 3 kuukauden kuluessa jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä. Jatko-opintojen jakautuminen yleisiin valmiustaito-opintoihin sekä tieteen- ja tutkimusalan jatko-opintoihin arvioidaan henkilökohtaista jatko-opintosuunnitelmaa laadittaessa yhdessä opiskelijan ja ohjaajien kanssa perustuen opiskelijan koulutustaustaan ja tutkimussuunnitelmaan.

Tieteen ja tutkimusalan opinnot

Oman tutkimusalan ja sitä tukevien tieteenalojen opinnot tulee muodostaa siten, että ne kattavat mahdollisimman hyvin tutkimustyön kannalta oleelliset tiedot. Se, kuinka laajasti eri tieteenalojen opintoja ohjelmaan sisällytetään, riippuu tutkimuksen aiheesta ja jatkokoulutuksen tavoitteista. Täten opiskelijoiden jatko-opintosuunnitelmat voivat olla hyvinkin erilaisia. Tieteen ja tutkimusalan opintokokonaisuuksien tulee kuitenkin olla riittävän laajoja. Tohtoriohjelman opetussuunnitelma löytyy Pepistä.

Tohtorintutkintoon sisällytettävät opinnot:

UEF:n järjestämät tohtorikoulutuskurssit

Muut UEFissa järjestetyt kurssit ja muiden yliopistojen järjestämät kurssit Suomessa ja ulkomailla (esim. NorDoc-verkosto) soveltuvuuden mukaan. Kurssit rekisteröidään webpropol-lomakkeella, joka sisältää pääohjaajan lausunnon kurssin soveltuvuudesta tutkintoon.

Tämä koskee myös omassa yliopistossa suoritettuja opintoja, jotka ovat muita kuin tohtorikoulutukseen tarkoitettuja opintoja.

Seminaareista ja koulutuspäivistä enintään 5 op

Koulutuspäivistä liitteenä tulee olla ohjaajan hyväksymä raportti ja ohjelma. Opintopiste/-et haetaan yhdellä raportilla, joka voi koostua useammasta erillisestä tapahtumasta.

Koulutuspäivät:

 • Kesto 20 h             1 op
 • Kesto 40 h             2 op
 • Oma esitys + 1 op

Tieteellisistä kongresseista, jossa on oma esitys, enintään 8 op. Rekisteröidään webpropol lomakkeella

Liitteenä tulee olla kongressin ohjelma ja esityksen abstrakti

 1. Kesto 2 päivää 1 op
 2. Kesto 3–4 päivää 2 op

Työskentely ja tutkimusvierailut yliopiston ulkopuolisissa tutkimuslaitoksissa tai vastaavissa enintään 5 op

Liitteenä tulee olla ohjaajan hyväksymä raportti.

Työskentelyn tulee tapahtua sen organisaation, jossa väitöskirjatyötä tehdään, ulkopuolisessa organisaatiossa. Jos jatko-opiskelija työskentelee yrityksessä ja tekee siellä väitöskirjaa, ei opintopisteitä voi saada kyseisessä yrityksessä työskentelemisestä.

Työskentely tai tutkimusvierailu kotimaisessa tutkimuslaitoksessa, poislukien oman väitöskirjatutkimuksen aineiston kerääminen 1 op/ 2 viikkoa + raportin kirjoittaminen

Työskentely tai tutkimusvierailu kansainvälisessä tutkimuslaitoksessa, poislukien oman väitöskirjatutkimuksen aineiston kerääminen 1 op/viikko + raportin kirjoittaminen

Tieteellisistä vähintään JUFO1 -luokan artikkeleista, jotka liittyvät tutkimusalaan, mutta eivät sisälly väitöskirjatyöhön tai muuhun opintokokonaisuuteen, enintään 1/10 tutkinnon laajuudesta.

Liitteenä tulee olla artikkeli ja JUFO-luokka.

Ensimmäinen, toinen tai viimeinen kirjoittajapaikka

 • Kansainvälinen vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli ja review-artikkeli 3 op
 • Kansallinen vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli ja review-artikkeli 2 op

Muu kirjoittajapaikka

 • Kansainvälinen vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli ja review-artikkeli 2 op
 • Kansallinen vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli ja review-artikkeli 1 op

Kirjakuulustelut, enintään 1/5 tutkinnon laajuudesta

100 sivua vastaa 1,5 op

Suoritetusta väitöskirjatutkimukseen liittyvästä enintään yhdestä erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin koulutuksesta 8 op

Kieliopinnot

Yleisiin valmiustaito-opintoihin voi sisällyttää kaikki tohtorikoulun järjestämät kieliopintojaksot

Maksimimäärä kieliopintoja 1/4 tutkinnon laajuudesta

Vain ne kieliopinnot voi sisällyttää tutkintoon, jotka katsotaan olevan tutkimuksen tekemisen vuoksi oleellisia (esim. aineiston tulkinta) tai käytössä yliopistossa (Terveystieteiden tiedekunnassa nämä ovat käytännössä suomi ja englanti). Mikäli muu kuin suomi tai englanti, pääohjaajan lausunto kielikurssin tarpeellisuudesta tulisi liittää mukaan.

Muita lisäyksiä

Opetusvelvoite liittyy jo itsessään yliopistotyöskentelyyn. Tohtorintutkintoon voi kuitenkin sisällyttää YO-pedagogisia opintoja yleisinä valmiustaito-opintoina. Näille yläraja 5 op.

Opettamisesta, opinnäytteiden ohjaamisesta, opiskelijajäsenenä toimimisesta toimielimissä, muissa toimielimissä toimimisesta tai puolustusvoimien johtamisopinnoista ei saa opintopisteitä.

A.I. Virtanen instituutin seminaarisarjat
 • Biomedical NMR Research Seminars (4138102), Vastuuhenkilö: Prof. Olli Gröhn
 • Current Topics in Molecular Medicine (4128101), Vastuuhenkilö: Akatemiaprof. Seppo Ylä-Herttuala
 • Seminar Series in Basic Epilepsy Research (4138104), Vastuuhenkilö: Akatemiaprof. Asla Pitkänen

Yhteistyöverkostostojen tarjoamat opinnot

Tohtorintutkintoon voi sisällyttää

Valmiustataito-opinnot

Lisätietoja valmiustaito-opinnoista löydät tohtorikoulun opinto-oppaasta.

Terveystieteiden tohtoriohjelma

Tutkintovaatimukset ja tutkintorakenne

Jatkotutkinnot

Terveystieteiden tohtoriohjelmassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: filosofian lisensiaatin (FL) ja filosofian tohtorin (FT) tutkinto, farmasian lisensiaatin (FaL) ja farmasian tohtorin (FaT) tutkinto, terveystieteiden lisensiaatin (TtL) ja terveystieteiden tohtorin (TtT) tutkinto, lääketieteen tohtorin (LT) tutkinto, sekä hammaslääketieteen tohtorin (HLT) tutkinto.

Mikäli tavoitetutkinto, tohtoriohjelma tai pääaine on opintojen kuluessa tarpeen vaihtaa, voit tehdä sen seuraavia lomakkeita käyttäen:

Tutkintorakenne ja jatko-opintosuunnitelma

Jatkotutkinnon vaatimuksina ovat tutkintorakenteen mukaisten jatko-opintojen suorittaminen (yleiset valmiustaito-opinnot ja tieteen- ja tutkimusalan opinnot) sekä hyväksytty opinnäyte (väitöskirja).

 1. Mikäli tavoitetutkintosi on LT tai HLT, on sinun suoritettava yhteensä 30 op opintoja seuraavasti:
  • 5-15 op yleisten valmiustaitojen opintoja ja
  • 15-25 op tieteen ja tutkimusalan opintoja
 2. Mikäli tavoitetutkintosi on TtT, FT tai FaT on sinun suoritettava yhteensä 40 op opintoja seuraavasti:
  • 5-15 op yleisten valmiustaitojen opintoja ja
  • 25-35 op tieteen ja tutkimusalan opintoja

Henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma (HJOPS) tulee toimittaa terveystieteiden tiedekuntaan 3 kuukauden kuluessa jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä. Jatko-opintojen jakautuminen yleisiin valmiustaito-opintoihin sekä tieteen- ja tutkimusalan jatko-opintoihin arvioidaan henkilökohtaista jatko-opintosuunnitelmaa laadittaessa yhdessä opiskelijan ja ohjaajien kanssa perustuen opiskelijan koulutustaustaan ja tutkimussuunnitelmaan.

Opintojaksot

Opintojaksot, joista jatko-opinto-suunnitelma voidaan koota, löytyvät jatko-opinto-oppaasta Pepistä.

Seuraavat opintojaksot ovat pakollisia terveystieteiden tohtoriohjelman jatko-opiskelijoille:

Tieteen ja tutkimusalan opinnot

Oman tutkimusalan ja sitä tukevien tieteenalojen opinnot tulee muodostaa siten, että ne kattavat mahdollisimman hyvin tutkimustyön kannalta oleelliset tiedot. Se, kuinka laajasti eri tieteenalojen opintoja ohjelmaan sisällytetään, riippuu tutkimuksen aiheesta ja jatkokoulutuksen tavoitteista. Täten jatko-opintosuunnitelmat voivat olla hyvinkin erilaisia. Tieteen ja tutkimusalan opintokokonaisuuksien tulee kuitenkin olla riittävän laajoja. Tohtoriohjelman opetussuunnitelma löytyy Pepistä.

Tohtorintutkintoon sisällytettävät opinnot:

UEF:n järjestämät tohtorikoulutuskurssit

Muut UEFissa järjestetyt kurssit ja muiden yliopistojen järjestämät kurssit Suomessa ja ulkomailla (esim. NorDoc-verkosto) soveltuvuuden mukaan. Kurssit rekisteröidään webpropol-lomakkeella, joka sisältää pääohjaajan lausunnon kurssin soveltuvuudesta tutkintoon.

Tämä koskee myös omassa yliopistossa suoritettuja opintoja, jotka ovat muita kuin tohtorikoulutukseen tarkoitettuja opintoja.

Seminaareista ja koulutuspäivistä enintään 5 op

Koulutuspäivistä liitteenä tulee olla ohjaajan hyväksymä raportti ja ohjelma. Opintopiste/-et haetaan yhdellä raportilla, joka voi koostua useammasta erillisestä tapahtumasta.

Koulutuspäivät:

 • Kesto 20 h             1 op
 • Kesto 40 h             2 op
 • Oma esitys + 1 op

Tieteellisistä kongresseista, jossa on oma esitys, enintään 8 op. Rekisteröidään webpropol lomakkeella

Liitteenä tulee olla kongressin ohjelma ja esityksen abstrakti

 1. Kesto 2 päivää 1 op
 2. Kesto 3–4 päivää 2 op

Työskentely ja tutkimusvierailut yliopiston ulkopuolisissa tutkimuslaitoksissa tai vastaavissa enintään 5 op

Liitteenä tulee olla ohjaajan hyväksymä raportti.

Työskentelyn tulee tapahtua sen organisaation, jossa väitöskirjatyötä tehdään, ulkopuolisessa organisaatiossa. Jos jatko-opiskelija työskentelee yrityksessä ja tekee siellä väitöskirjaa, ei opintopisteitä voi saada kyseisessä yrityksessä työskentelemisestä.

Työskentely tai tutkimusvierailu kotimaisessa tutkimuslaitoksessa, poislukien oman väitöskirjatutkimuksen aineiston kerääminen 1 op/ 2 viikkoa + raportin kirjoittaminen

Työskentely tai tutkimusvierailu kansainvälisessä tutkimuslaitoksessa, poislukien oman väitöskirjatutkimuksen aineiston kerääminen 1 op/viikko + raportin kirjoittaminen

Tieteellisistä vähintään JUFO1 -luokan artikkeleista, jotka liittyvät tutkimusalaan, mutta eivät sisälly väitöskirjatyöhön tai muuhun opintokokonaisuuteen, enintään 1/10 tutkinnon laajuudesta.

Liitteenä tulee olla artikkeli ja JUFO-luokka.

Ensimmäinen, toinen tai viimeinen kirjoittajapaikka

 • Kansainvälinen vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli ja review-artikkeli 3 op
 • Kansallinen vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli ja review-artikkeli 2 op

Muu kirjoittajapaikka

 • Kansainvälinen vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli ja review-artikkeli 2 op
 • Kansallinen vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli ja review-artikkeli 1 op

Kirjakuulustelut, enintään 1/5 tutkinnon laajuudesta

100 sivua vastaa 1,5 op

Suoritetusta väitöskirjatutkimukseen liittyvästä enintään yhdestä erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin koulutuksesta 8 op

Kieliopinnot

Yleisiin valmiustaito-opintoihin voi sisällyttää kaikki tohtorikoulun järjestämät kieliopintojaksot

Maksimimäärä kieliopintoja 1/4 tutkinnon laajuudesta

Vain ne kieliopinnot voi sisällyttää tutkintoon, jotka katsotaan olevan tutkimuksen tekemisen vuoksi oleellisia (esim. aineiston tulkinta) tai käytössä yliopistossa (Terveystieteiden tiedekunnassa nämä ovat käytännössä suomi ja englanti). Mikäli muu kuin suomi tai englanti, pääohjaajan lausunto kielikurssin tarpeellisuudesta tulisi liittää mukaan.

Muita lisäyksiä

Opetusvelvoite liittyy jo itsessään yliopistotyöskentelyyn. Tohtorintutkintoon voi kuitenkin sisällyttää YO-pedagogisia opintoja yleisinä valmiustaito-opintoina. Näille yläraja 5 op.

Opettamisesta, opinnäytteiden ohjaamisesta, opiskelijajäsenenä toimimisesta toimielimissä, muissa toimielimissä toimimisesta tai puolustusvoimien johtamisopinnoista ei saa opintopisteitä.

Yhteistyöverkostostojen tarjoamat opinnot

Tohtorintutkintoon voi sisällyttää

Valmiustataito-opinnot

Lisätietoja valmiustaito-opinnoista löydät tohtorikoulun opinto-oppaasta.

Aika, tila ja ympäristö yhteiskunnassa -tohtoriohjelma (ATY)

Tutkintoon vaadittavat opinnot yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa

Lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin kuuluu vähintään 50 opintopisteen laajuiset tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevat opinnot sekä lisensiaatin- ja/tai väitöskirjatutkimus. Tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevat opinnot jakaantuvat edelleen 1) tieteen ja tutkimusalan opintoihin ja 2) yleisiin valmiustaito-opintoihin.

Tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukeviin opintoihin voi sisällyttää tohtoriohjelmien järjestämiä jatkokoulutus- ja tutkijaseminaareja, kursseja ja muita opintojaksoja sekä tohtorikoulun tarjoamaa opetusta siten kuin tohtoriohjelmien opetussuunnitelmissa määrätään. Tutkijakoulujen ja valtakunnallisten verkostojen opintoja voi käyttää niiltä osin kuin niihin osallistumista ei ole rajoitettu.

Lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin voidaan sisällyttää muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja, mikäli ne soveltuvat tohtoriohjelman tavoitteisin ja ne on hyväksytty henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan.  Opintoja voidaan sisällyttää siinä laajuudessa kuin tutkintorakenne sen sallii.

Opintojaksoja voidaan korvata, mikäli suoritettu opintojakso vastaa tavoitteiltaan ja sisällöiltään tohtoriohjelman opintojaksoa.

Toisessa yliopistossa suoritettua lisensiaatintutkimusta ja väitöskirjatutkimusta ei hyväksi lueta.

Mikäli tohtorin tutkintoa suorittava opiskelija on aiemmin suorittanut lisensiaatin tutkinnon opiskelemallaan tieteenalalla tai lähitieteessä taikka tohtorin tutkinnon lähitieteessä, häneltä ei pääsääntöisesti vaadita tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevia opintoja.  Tarvittaessa opiskelijalta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista tohtoriohjelman opetussuunnitelman mukaisesti. Täydentävät opinnot eivät sisälly tutkintoon.

Tietoa tohtoriohjelman tarjoamista tieteenalakohtaisista opinnoista ja opintovaatimuksista löydät tohtoriohjelman opinto-oppaasta.

Tavoitetutkinnon valinta ja vaihtaminen

Valinnan suoritettavasta tutkinnosta (tavoitetutkinto) tekee opiskelija joko hakuvaiheessa tai opintojen kuluessa (tavoitetutkinnon vaihtaminen). Valinta on kuitenkin tehtävä viimeistään ennen väitöskirjatutkimuksen jättämistä esitarkastukseen.

Hae tavoitetutkinnon vaihtamista Kamusta löytyvällä lomakkeella.

Tohtoriohjelman ja pääaineen vaihtaminen

Jos jatko-opiskelija haluaa vaihtaa tohtoriohjelman sisällä pääainetta tai tavoitetutkintoa, hän voi hakea tiedekunnasta opinto-oikeuden muutosta. Tarvittaessa hakemukseen liitetään uusi tutkimussuunnitelma, ohjaajien sitoumukset ja todistukset aiemmista opinnoista. Hakemuksen yhteydessä tarkistetaan, täyttääkö hakija kyseisen tieteenalan valintaperusteet. Uusi opinto-oikeus myönnetään dekaanin päätöksellä ja samalla päätöksellä lakkautetaan vanha opinto-oikeus. Tohtoriohjelman hakuaikoja ei tarvitse noudattaa.

Jos opiskelija haluaa vaihtaa tohtoriohjelmaa, mutta tiedekunta ja pääaine eivät vaihdu, riittää vaihdokseen pääohjaajan ja uuden tohtoriohjelman johtajan puolto.

Jos pääaineen tai tohtoriohjelman muutos edellyttää tiedekunnan vaihtamista, on opiskelijan tehtävä uusi jatko-opinto-oikeushakemus tohtoriohjelman hakuohjeita ja hakuaikoja noudattaen.

Hae tohtoriohjelman tai pääaineen vaihtoa Kamusta löytyvällä lomakkeella.

Tarkista tohtoriohjelmien hakuajat Opintopolusta.

Kauppatieteiden tohtoriohjelma

Tutkintoon vaadittavat opinnot yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa

Lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin kuuluu vähintään 40 opintopisteen, laajuiset tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevat opinnot sekä lisensiaatin- ja/tai väitöskirjatutkimus. Tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevat opinnot jakaantuvat edelleen 1) tieteen ja tutkimusalan opintoihin ja 2) yleisiin valmiustaito-opintoihin.

Tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukeviin opintoihin voi sisällyttää tohtoriohjelmien järjestämiä jatkokoulutus- ja tutkijaseminaareja, kursseja ja muita opintojaksoja sekä tohtorikoulun tarjoamaa opetusta siten kuin tohtoriohjelmien opetussuunnitelmissa määrätään. Tutkijakoulujen ja valtakunnallisten verkostojen opintoja voi käyttää niiltä osin kuin niihin osallistumista ei ole rajoitettu.

Lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin voidaan sisällyttää muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja, mikäli ne soveltuvat tohtoriohjelman tavoitteisin ja ne on hyväksytty henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan.  Opintoja voidaan sisällyttää siinä laajuudessa kuin tutkintorakenne sen sallii.

Opintojaksoja voidaan korvata, mikäli suoritettu opintojakso vastaa tavoitteiltaan ja sisällöiltään tohtoriohjelman opintojaksoa.

Toisessa yliopistossa suoritettua lisensiaatintutkimusta ja väitöskirjatutkimusta ei hyväksi lueta.

Mikäli tohtorin tutkintoa suorittava opiskelija on aiemmin suorittanut lisensiaatin tutkinnon opiskelemallaan tieteenalalla tai lähitieteessä taikka tohtorin tutkinnon lähitieteessä, häneltä ei pääsääntöisesti vaadita tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevia opintoja.  Tarvittaessa opiskelijalta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista tohtoriohjelman opetussuunnitelman mukaisesti. Täydentävät opinnot eivät sisälly tutkintoon.

Tietoa tohtoriohjelman tarjoamista tieteenalakohtaisista opinnoista ja opintovaatimuksista löydät tohtoriohjelman opinto-oppaasta.

Tavoitetutkinnon valinta ja vaihtaminen

Valinnan suoritettavasta tutkinnosta (tavoitetutkinto) tekee opiskelija joko hakuvaiheessa tai opintojen kuluessa (tavoitetutkinnon vaihtaminen). Valinta on kuitenkin tehtävä viimeistään ennen väitöskirjatutkimuksen jättämistä esitarkastukseen.

Hae tavoitetutkinnon vaihtamista Kamusta löytyvällä lomakkeella.

Tohtoriohjelman ja pääaineen vaihtaminen

Jos jatko-opiskelija haluaa vaihtaa tohtoriohjelman sisällä pääainetta tai tavoitetutkintoa, hän voi hakea tiedekunnasta opinto-oikeuden muutosta. Tarvittaessa hakemukseen liitetään uusi tutkimussuunnitelma, ohjaajien sitoumukset ja todistukset aiemmista opinnoista. Hakemuksen yhteydessä tarkistetaan, täyttääkö hakija kyseisen tieteenalan valintaperusteet. Uusi opinto-oikeus myönnetään dekaanin päätöksellä ja samalla päätöksellä lakkautetaan vanha opinto-oikeus. Tohtoriohjelman hakuaikoja ei tarvitse noudattaa.

Jos opiskelija haluaa vaihtaa tohtoriohjelmaa, mutta tiedekunta ja pääaine eivät vaihdu, riittää vaihdokseen pääohjaajan ja uuden tohtoriohjelman johtajan puolto.

Jos pääaineen tai tohtoriohjelman muutos edellyttää tiedekunnan vaihtamista, on opiskelijan tehtävä uusi jatko-opinto-oikeushakemus tohtoriohjelman hakuohjeita ja hakuaikoja noudattaen.

Hae tohtoriohjelman tai pääaineen vaihtoa Kamusta löytyvällä lomakkeella.

Tarkista tohtoriohjelmien hakuajat Opintopolusta.

Oikeustieteiden tohtoriohjelma

Tutkintoon vaadittavat opinnot yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa

Lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin kuuluu vähintään 50 opintopisteen laajuiset tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevat opinnot sekä lisensiaatin- ja/tai väitöskirjatutkimus. Tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevat opinnot jakaantuvat edelleen 1) tieteen ja tutkimusalan opintoihin ja 2) yleisiin valmiustaito-opintoihin.

Tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukeviin opintoihin voi sisällyttää tohtoriohjelmien järjestämiä jatkokoulutus- ja tutkijaseminaareja, kursseja ja muita opintojaksoja sekä tohtorikoulun tarjoamaa opetusta siten kuin tohtoriohjelmien opetussuunnitelmissa määrätään. Tutkijakoulujen ja valtakunnallisten verkostojen opintoja voi käyttää niiltä osin kuin niihin osallistumista ei ole rajoitettu.

Lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin voidaan sisällyttää muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja, mikäli ne soveltuvat tohtoriohjelman tavoitteisin ja ne on hyväksytty henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan.  Opintoja voidaan sisällyttää siinä laajuudessa kuin tutkintorakenne sen sallii.

Opintojaksoja voidaan korvata, mikäli suoritettu opintojakso vastaa tavoitteiltaan ja sisällöiltään tohtoriohjelman opintojaksoa.

Toisessa yliopistossa suoritettua lisensiaatintutkimusta ja väitöskirjatutkimusta ei hyväksi lueta.

Mikäli tohtorin tutkintoa suorittava opiskelija on aiemmin suorittanut lisensiaatin tutkinnon opiskelemallaan tieteenalalla tai lähitieteessä taikka tohtorin tutkinnon lähitieteessä, häneltä ei pääsääntöisesti vaadita tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevia opintoja.  Tarvittaessa opiskelijalta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista tohtoriohjelman opetussuunnitelman mukaisesti. Täydentävät opinnot eivät sisälly tutkintoon.

Tietoa tohtoriohjelman tarjoamista tieteenalakohtaisista opinnoista ja opintovaatimuksista löydät tohtoriohjelman opinto-oppaasta.

Tavoitetutkinnon valinta ja vaihtaminen

Valinnan suoritettavasta tutkinnosta (tavoitetutkinto) tekee opiskelija joko hakuvaiheessa tai opintojen kuluessa (tavoitetutkinnon vaihtaminen). Valinta on kuitenkin tehtävä viimeistään ennen väitöskirjatutkimuksen jättämistä esitarkastukseen.

Hae tavoitetutkinnon vaihtamista Kamusta löytyvällä lomakkeella.

Tohtoriohjelman ja pääaineen vaihtaminen

Jos jatko-opiskelija haluaa vaihtaa tohtoriohjelman sisällä pääainetta tai tavoitetutkintoa, hän voi hakea tiedekunnasta opinto-oikeuden muutosta. Tarvittaessa hakemukseen liitetään uusi tutkimussuunnitelma, ohjaajien sitoumukset ja todistukset aiemmista opinnoista. Hakemuksen yhteydessä tarkistetaan, täyttääkö hakija kyseisen tieteenalan valintaperusteet. Uusi opinto-oikeus myönnetään dekaanin päätöksellä ja samalla päätöksellä lakkautetaan vanha opinto-oikeus. Tohtoriohjelman hakuaikoja ei tarvitse noudattaa.

Jos opiskelija haluaa vaihtaa tohtoriohjelmaa, mutta tiedekunta ja pääaine eivät vaihdu, riittää vaihdokseen pääohjaajan ja uuden tohtoriohjelman johtajan puolto.

Jos pääaineen tai tohtoriohjelman muutos edellyttää tiedekunnan vaihtamista, on opiskelijan tehtävä uusi jatko-opinto-oikeushakemus tohtoriohjelman hakuohjeita ja hakuaikoja noudattaen.

Hae tohtoriohjelman tai pääaineen vaihtoa Kamusta löytyvällä lomakkeella.

Tarkista tohtoriohjelmien hakuajat Opintopolusta.