Search Results: aineenopettaja

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…kokonaisuus yhdessä aineenopettajan pedagogisten opintojen kanssa antaa opiskelijalle luokanopettajan kelpoisuuden. Filosofian maisterin tutkinto (120 op) Fysiikan aineenopettaja / fysiikan aineenopettaja ja luokanopettaja Filosofian maisterin tutkinto antaa fysiikan aineenopettajaksi opiskelevalle hyvät…

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…kokonaisuus yhdessä aineenopettajan pedagogisten opintojen kanssa antaa opiskelijalle luokanopettajan kelpoisuuden. Filosofian maisterin tutkinto (120 op) Fysiikan aineenopettaja / fysiikan aineenopettaja ja luokanopettaja Filosofian maisterin tutkinto antaa fysiikan aineenopettajaksi opiskelevalle hyvät…

LUMET opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…kokonaisuus yhdessä aineenopettajan pedagogisten opintojen kanssa antaa opiskelijalle luokanopettajan kelpoisuuden. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta // UEF 51 Filosofian maisterin tutkinto (120 op) Fysiikan aineenopettaja / fysiikan aineenopettaja ja luokanopettaja Filosofian…

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…Test (0 cp) Maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot 5116500 maantieteen syventävät opinnot 5116600 maantieteen syventävät opinnot, aineenopettaja 5118120 maantieteen syventävät opinnot, aineenopettaja, geoinformatiikan suuntautumis- vaihtoehto 5116520 maantieteen syventävät opinnot, aineenopettaja,…

yhka_2018-2019 [pdf]

…jolloin opiskeli- jalla on runsaasti aikaa etsiä harjoittelupaikkaa. Harjoittelutuen suuruus vaihtelee vuo- sittain. Laitoksen harjoitteluvastaava on maantieteiden amanuenssi. Aineenopettajaksi opiskelevat suorittavat harjoittelut aineenopettajan pedagogisten opintojen yhteydessä. Tenttijärjestelyt Laitoksella järjestetään luentokuulusteluja,…

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…jossa he suorittavat opettajan pedagogiset opinnot. Niiden ohella aineenopettajaksi suuntautuvat opiskelevat biologiaa saadakseen maa- tieteen ja biologian aineenopettajan pätevyyden. Aineenopettajan opintoihin on eril- linen haku. Opintoihin voi hakea useamman kerran…

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

aineenopettajan pedagogi- sia opintoja TAI 35 op biologian opintoja. Maantieteen syventävät opinnot suoritettuaan aineenopettajaksi opiskeleva osaa tuottaa maantieteellistä tietoa ja hallitsee sen soveltamisen opetuskäyttöön. Opiskelija ymmärtää aineenopettajan roolin yhteiskunnallisena vaikuttajana,…

LuMet Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…sisältää ympäristötieteen tai biologian sy- ventävät opinnot (80 op, biologian aineenopettajakoulutuksessa 60 op) sekä muita opin- toja. Biologian aineenopettajalinjalla on pääaineen ja toisen opetettavan aineen lisäksi suoritettava aineenopettajan pedagogiset opinnot…

2018_Ammattinimikkeet_LUONNONTIETEELLINEN [pdf]

matemaatikko nuorempi tutkija Opettaja Opinto-ohjaaja/liikunnanopettaja opistoaliupseeri opetusaliupseeri postityöntekijä tohtorikoulutettava tuntiopettaja toimistosihteeri yksityisopettaja yliopisto-opettaja Sovellettu fysiikka Nuorempi tutkija PhD Student Projektitutkija Teknikko Tutkija tutkimusavustaja Aineenopettaja yläasteella Sovellettu matematiikka aineenopettaja matematiikan, fysiikan…

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…käytänteisiin. Opinto-opas 2014–2015 43 Fysiikan aineenopettajankoulutusohjelman opiskelijat suorittavat pääaineen ja toisen opetettavan aineen lisäksi aineenopettajan pedagogisten opintojen perusopinnot. Aineenopettajaopiskelijalla on pedagogisten tietojen ja taitojen perustuntemus, ja hän osaa keskustella opettajan…