Search Results: aineenopettaja

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…Test (0 cp) Maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot 5116500 maantieteen syventävät opinnot 5116600 maantieteen syventävät opinnot, aineenopettaja 5118120 maantieteen syventävät opinnot, aineenopettaja, geoinformatiikan suuntautumis- vaihtoehto 5116520 maantieteen syventävät opinnot, aineenopettaja,… Continue Reading YHKA opinto-opas 2017-2018

yhka_2018-2019 [pdf]

…jolloin opiskeli- jalla on runsaasti aikaa etsiä harjoittelupaikkaa. Harjoittelutuen suuruus vaihtelee vuo- sittain. Laitoksen harjoitteluvastaava on maantieteiden amanuenssi. Aineenopettajaksi opiskelevat suorittavat harjoittelut aineenopettajan pedagogisten opintojen yhteydessä. Tenttijärjestelyt Laitoksella järjestetään luentokuulusteluja,… Continue Reading yhka_2018-2019

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

aineenopettajan pedagogi- sia opintoja TAI 35 op biologian opintoja. Maantieteen syventävät opinnot suoritettuaan aineenopettajaksi opiskeleva osaa tuottaa maantieteellistä tietoa ja hallitsee sen soveltamisen opetuskäyttöön. Opiskelija ymmärtää aineenopettajan roolin yhteiskunnallisena vaikuttajana,… Continue Reading YHKA opinto-opas 2016-2017

2018_Ammattinimikkeet_LUONNONTIETEELLINEN [pdf]

matemaatikko nuorempi tutkija Opettaja Opinto-ohjaaja/liikunnanopettaja opistoaliupseeri opetusaliupseeri postityöntekijä tohtorikoulutettava tuntiopettaja toimistosihteeri yksityisopettaja yliopisto-opettaja Sovellettu fysiikka Nuorempi tutkija PhD Student Projektitutkija Teknikko Tutkija tutkimusavustaja Aineenopettaja yläasteella Sovellettu matematiikka aineenopettaja matematiikan, fysiikan… Continue Reading 2018_Ammattinimikkeet_LUONNONTIETEELLINEN

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…käytänteisiin. Opinto-opas 2014–2015 43 Fysiikan aineenopettajankoulutusohjelman opiskelijat suorittavat pääaineen ja toisen opetettavan aineen lisäksi aineenopettajan pedagogisten opintojen perusopinnot. Aineenopettajaopiskelijalla on pedagogisten tietojen ja taitojen perustuntemus, ja hän osaa keskustella opettajan… Continue Reading LuMet opinto-opas 2014-2015