Search Results: aineenopettaja

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…aineiden ja aihekokonaisuuksien opinnot. Ylemmän tutkinnon suoritettuaan tämä kokonaisuus yhdessä aineenopettajan pedagogisten opintojen kanssa antaa opiskelijalle luokanopettajan kelpoisuuden. Filosofian maisterin tutkinto (120 op) Fysiikan aineenopettajan koulutusohjelma, fysiikan aineenopettajan ja luokanopettajan… Continue Reading LuMet opinto-opas 2015-2016

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…käytänteisiin. Opinto-opas 2014–2015 43 Fysiikan aineenopettajankoulutusohjelman opiskelijat suorittavat pääaineen ja toisen opetettavan aineen lisäksi aineenopettajan pedagogisten opintojen perusopinnot. Aineenopettajaopiskelijalla on pedagogisten tietojen ja taitojen perustuntemus, ja hän osaa keskustella opettajan… Continue Reading LuMet opinto-opas 2014-2015

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…Test (0 cp) Maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot 5116500 maantieteen syventävät opinnot 5116600 maantieteen syventävät opinnot, aineenopettaja 5118120 maantieteen syventävät opinnot, aineenopettaja, geoinformatiikan suuntautumis- vaihtoehto 5116520 maantieteen syventävät opinnot, aineenopettaja,… Continue Reading YHKA opinto-opas 2017-2018

yhka_2018-2019 [pdf]

…jolloin opiskeli- jalla on runsaasti aikaa etsiä harjoittelupaikkaa. Harjoittelutuen suuruus vaihtelee vuo- sittain. Laitoksen harjoitteluvastaava on maantieteiden amanuenssi. Aineenopettajaksi opiskelevat suorittavat harjoittelut aineenopettajan pedagogisten opintojen yhteydessä. Tenttijärjestelyt Laitoksella järjestetään luentokuulusteluja,… Continue Reading yhka_2018-2019