Search Results: aineenopettaja

Kyselytutkimus aineenopettajaopiskelijoille [Article Search Tag]

Vielä ehdit voittaa 50 eur osallistumalla aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä tarkastelevaan tutkimukseen! Kyseessä on Heidelbergin yliopiston koordinoima kyselytutkimus, jossa tarkastellaan suomalaisten ja saksalaisten aineenopettajaopiskelijoiden näkemyksiä kasvatuspsykologisista teemoista ja aineenopettajaopinnoista. Vastaaminen tapahtuu netissä… Continue Reading Kyselytutkimus aineenopettajaopiskelijoille

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…jolloin opiskeli- jalla on runsaasti aikaa etsiä harjoittelupaikkaa. Harjoittelutuen suuruus vaihtelee vuo- sittain. Laitoksen harjoitteluvastaava on maantieteiden amanuenssi. Aineenopettajaksi opiskelevat suorittavat harjoittelut aineenopettajan pedagogisten opintojen yhteydessä. Tenttijärjestelyt Laitoksella järjestetään luentokuulusteluja,… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…aineena -opintokokonaisuuden (ks. tarkemmat tiedot opinto-oppaasta tai WebOodista) saadakseen historian ja yhteiskuntaopin aineenopettajan pätevyyden. Halutessaan opiskelija voi hankkia historian ja yhteiskuntaopin lisäksi myös ns. kolmannen opetettavan aineen opettajan pätevyyden. Aineenopettajan… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020