Hakutulokset: aineenopettaja

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…joihin sisältyy: 1. Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot (30 op) sekä biologian aineopinnot (50 op, paitsi aineenopettajakoulutuksessa 40 op), sekä erikoistavat aineopinnot (20 op, paitsi aineenopettajakoulutuksessa) yhteensä 100 op (aineenopettajakoulutuksessa 70…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…jolloin opiskeli- jalla on runsaasti aikaa etsiä harjoittelupaikkaa. Harjoittelutuen suuruus vaihtelee vuo- sittain. Laitoksen harjoitteluvastaava on maantieteiden amanuenssi. Aineenopettajaksi opiskelevat suorittavat harjoittelut aineenopettajan pedagogisten opintojen yhteydessä. Tenttijärjestelyt Laitoksella järjestetään luentokuulusteluja,…

Smart Start -opas 2018 [pdf]

…amanuenssi Riikka Myl- lys, riikka.myllys(at)uef.fi, p. 02944 55195. Miten tutkinto rakentuu? Historian pääaineopiskelijat suorittavat tutkintonsa jo aineenopettajan tai asiantuntijan suuntautu- misvaihtoehdossa. Aineenopettajan opintoihin on erillinen haku. HuK-tutkinto, aineenopettaja Opinnot Sisältö…

Kasvatustieteen ja psykologian osaston sekä Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston sivuainevalintavalinta 2018 [uutinen]

…aikataulun mukaan. Lisäksi sivuainetarjonnan valintamenettelyjä esitellään salissa M101 klo 9.30-12. *** AINEENOPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN SIVUAINEINFO ti 27.2. klo 16.15 salissa F101 Aineenopettajan pedagogisista opinnoista kiinnostuneille tietoa hakumenettelystä, opintojen sisällöstä sekä…

2018_Ammattinimikkeet_LUONNONTIETEELLINEN [pdf]

matemaatikko nuorempi tutkija Opettaja Opinto-ohjaaja/liikunnanopettaja opistoaliupseeri opetusaliupseeri postityöntekijä tohtorikoulutettava tuntiopettaja toimistosihteeri yksityisopettaja yliopisto-opettaja Sovellettu fysiikka Nuorempi tutkija PhD Student Projektitutkija Teknikko Tutkija tutkimusavustaja Aineenopettaja yläasteella Sovellettu matematiikka aineenopettaja matematiikan, fysiikan…

2018_Ammattinimikkeitä_HUM [pdf]

Ammattinimikkeet, vastavalmistuneilla 2011-2017 | Työllistymiskyselyt 2012-2018 HUMANISTINEN Pääaine tai koulutusohjelma Ammatti- tai virkanimike Englannin kieli myyntiassistentti postityöntekijä resurssiopettaja Englannin kieli ja kulttuuri Account Manager aineenopettaja asiakasneuvoja englannin ja ruotsin lehtori…

2018_Ammattinimikkeet_KASVATUSTIETEELLINEN [pdf]

…Ammattinimikkeet v.2010-2017 valmistuneilla | Työllistymisseurannat 2011-2018 päivähoidon johtaja rekryneuvoja rekrytointiassistentti ryhmäesimies suunnittelija toimistotyöntekijä toimitusjohtaja/kouluttaja tuntiopettaja turvallisuusinsinööri työhönvalmentaja työvoimaneuvoja vapaaehtoistyön koordinaattori Kasvatustiede, varhaiskasvatus päiväkodin johtaja lastentarhaopettaja luokanopettaja Kotitalousopettajien koulutus aineenopettaja (kotitalous/tekstiilityö)…

2018_Ammattinimikkeet_TEOLOGIA [pdf]

…uskonnon ja psykologian lehtori va. piirijohtaja Kirkkomusiikki kanttori opettaja matkakanttori tuntiopettaja Käytännöllinen teologia aineenopettaja apulaisrehtori, lehtori erikoistutkija kappalainen Ammattinimikkeitä v.2010-2017 valmistuneilla | Työllistymisseurannat 2011-2018 koordinaattori lehtori ohjaaja orkesterimuusikko pastori seurakuntapastori…

Tuutorihaun tilanne 310119 [pdf]

Tuutorihaun tilanne 31.1.2019 Kampus Koulutusala Hakijat JOENSUU Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia 3 Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede 1 Englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen 1 Erityisluokanopettaja ja…