Search Results: esteeton-opiskelu

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…hyvä pohja aineopintojen opiskelulle. Siviilioikeuden opiskelu alkaa yksityisoikeuden perus- teet -opintojaksolla, jolla opittujen perusteiden varaan myöhempi opiskelu rakentuu. Seuraavana opintojaksona on syytä suorittaa sopimusoikeus, koska suurella osalla myöhemmistä opintojaksoista tarvitaan… Continue Reading YHKA opinto-opas 2014-2015

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin hän vastaanottaa opiskelupaikan yliopistossa. Opiskeluajan kesto näkyy opiskelijalle WebOodissa kohdissa Omat perustiedot sekä OodiHOPS. Lisätietoa opiskeluoikeudesta ja poissaoloista: http://www.uef.fi/opiskelu/opiskeluoikeus. Lisäajan hakeminen Mikäli opintoaika loppuu eikä opiskelijalla… Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015

FILO Hum opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…epäily plagioinnista. Myös aiemmin hyväksytty opinnäyte tai opintosuoritus voidaan jälkikäteen tarkastaa järjestelmässä. Ks. ohjeet: http://www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus Lisätietoja opetuksen ja opiskelun eettisistä ohjeista on verkossa: www.uef.fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet http://www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus http://www.uef.fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet 42 Filosofinen tiedekunta… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2015-2016

FILO Hum opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…päättää kuulemisen jälkeen mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Ks. ohjeet: www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus Tiedekunnan ohje: www.uef.fi/web/hum/tutkielma Lisätietoja opetuksen ja opiskelun eettisistä ohjeista on verkossa: www.uef.fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet http://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus http://www.uef.fi/web/hum/tutkielma http://www.uef.fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet Opinto-opas 2016–2017 41 6.2 Yleiset kuulustelut, sähköinen… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2016-2017

yhka_2018-2019 [pdf]

…ja ajankohtaisista tapahtumista löytyy yliopiston kansainvälisten opiskelijapalve- luiden sivuilta: https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/vaihto-opiskelu-ja-kansainvalisty- minen/ Muutamia opiskeluun liittyviä käytännön asioita Opintorekisteri WebOodi on UEF:ssä käytössä oleva opiskelun tietojärjestelmä. Sieltä löytyvät tutkinto- rakenne, opintojaksojen kuvaukset… Continue Reading yhka_2018-2019

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…ja –opiskelu) ja sihteerit (opetusjärjestelyt). 8.3 OPETUKSEN ERITYISJÄRJESTELYT Itä-Suomen yliopistossa on laadittu Ohjeet erityisjärjestelyistä esteettömän opiskelun tu- eksi, joita noudatetaan tiedekunnan laitosten opetuksen erityisjärjestelyjä harkittaessa (uef.fi/opiskelu/esteeton). Opiskelija voi hakea erityisjärjestelyjä… Continue Reading YHKA opinto-opas 2017-2018

FILO Kapsy opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…hyväksytty opinnäyte tai opintosuoritus voidaan jälkikäteen tarkastaa järjestelmässä. Ks. ohjeet: http://www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus Lisätietoja opetuksen ja opiskelun eettisistä ohjeista on verkossa: www.uef.fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet 6.2 Tenttikäytännöt ja yleisiin kuulusteluihin ilmoittautuminen Luentokuulustelut Luentokuulustelujen päivät… Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2015-2016

FILO Kapsy opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…TVT-tukipalvelut · Ura- ja ohjauspalvelut Opiskelijoiden palvelut löytyvät verkosta Opiskelu-sivuilta osoitteesta www.uef.fi/opiskelu Opintopalvelujen sähköpostiosoite on opiskelu(at)uef.fi. http://www.uef.fi/web/kapsy http://www.uef.fi/opiskelu http://www.uef.fi/fi/opiskelu/uudelleopiskelijalle http://www.uef.fi/web/kapsy/opinto-oppaat http://www.uef.fi/web/kapsy/opinto-oppaat http://www.uef.fi/opiskelu Opinto-opas 2016–2017 13 Joensuun kampuksen opinto- ja opetuspalvelujen… Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2016-2017

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…pe- rustietoja yliopiston, tiedekunnan ja laitoksen toiminnasta. Konkreettisemmin opinnot ja opiskelua koskevat suunnitelmat hahmottuvat ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana, ja työ jatkuu tilannetarkistusten muodossa läpi koko opiskeluajan. Opiskelusuunnitel- man kruunaa tutkinnon suorittaminen… Continue Reading YHKA opinto-opas 2016-2017