Hakutulokset: esteeton-opiskelu

Esteetön opiskelu [sivu]

…opiskelijan huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa Jännittämisongelmien huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa Liikuntavammaisen opiskelijan huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa Aspergerin oireyhtymän huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön huomioon…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…ja ajankohtaisista tapahtumista löytyy yliopiston kansainvälisten opiskelijapalve- luiden sivuilta: https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/vaihto-opiskelu-ja-kansainvalisty- minen/ Muutamia opiskeluun liittyviä käytännön asioita Opintorekisteri WebOodi on UEF:ssä käytössä oleva opiskelun tietojärjestelmä. Sieltä löytyvät tutkinto- rakenne, opintojaksojen kuvaukset…

Tietoa yliopisto-opiskelusta [sivu]

Miten opiskelen yliopistossa? Katso Opiskelutaidot Mistä saan opintojen ohjausta ja neuvontaa tiedekunnissa? Tutustu Opintoneuvontaan Tietoa Opiskeluhyvinvointityöllä edistetään opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluyhteisöjen hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä. Tavoitteena on myös…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

Opiskeluoikeutta ei tällöin voida pa- lauttaa. 16 § Opiskeluoikeuden menettäminen Yliopistolain 43 §:n mukaan opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, mikäli hän on opiskelu– paikan vastaanotettuaan laiminlyönyt ilmoittautumisen yliopistoon tai lukuvuosittaisen ilmoit- 104…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…kirjallisesti yliopistolle. Täl- löin opiskeluoikeus merkitään päättyneeksi ilmoituspäivänä. Opiskeluoikeutta ei tällöin voida palauttaa. 16 § Opiskeluoikeuden menettäminen Yliopistolain 43 §:n mukaan opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, mikäli hän on opiskelupaikan vastaanotettuaan laiminlyönyt…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…tietosuojasta. OPISKELUOIKEUDEN PERUUTTAMINEN JA EETTISET PERIAATTEET 43 § Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja rikostaustaotteen pyytäminen Opiskeluoikeuden peruuttamisesta säädetään yliopistolain 43 a §:ssä sekä siihen liitty- västä tiedonsaannista 43 b §:ssä ja opiskeluoikeuden…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

opiskeluoikeus merkitään päättyneeksi ilmoituspäivänä. Opiskeluoikeutta ei täl- löin voida palauttaa. 16 § Opiskeluoikeuden menettäminen Yliopistolain 43 §:n mukaan opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, mikäli hän on opiskelupaikan vastaanotettuaan laiminlyönyt ilmoittautumisen yliopistoon tai…

Ravitsemustieteen opinto-opas [pdf]

…ammatti- laisten keskeisiä taitoja. Opiskelu on ainutlaatuista aikaa ihmisen elämässä. Opiskeluaikana voitte täysipainoi- sesti panostaa tietojen ja taitojen kehittämiseen. Koulutus antaa kyllä valmiudet ammat- tiin, mutta terveystieteiden työelämässä tarvitaan ennen…

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…sisältyä Itä-Suomen yliopistossa suoritet- tavaan tutkintoon. Vaihtoon lähtevä opiskelija saa normaalin opintorahan. (www.uef.fi/opiskelu/kansainvalinen-opiskelu). http://www.uef.fi/opiskelu/kansainvalinen-opiskelu 14 UEF // Opinto-opas 2018-2019 3 Hoitotieteen laitos Department of Nursing Science 3.1 Hoitotieteen laitos ja…