Search Results: kuoro

FILO Skope opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…5 op x 2320467 Koulukuoron johtami- nen ja kuorolaulu 5 op x 2320468 Äänenkäytön perusteet 5 op x 2320469 Rasismi, antirasismi ja monikulttuurisuus yh- teiskunnassa ja kou- lussa 5 op…

FILO Skope opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…sisällöt ja TVT 5 op x 2320466 EMP-L – musiikkia kielen oppimiseksi 5 op x 2320467 Koulukuoron johtaminen ja kuorolaulu 5 op x 2320468 Äänenkäytön perusteet 5 op x 2320469…

FILO Skope opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…ihmi-sen biologiaan 5 op x 2320463 Talviluonto oppimisympäristönä 5 op x 2320464 Uskonnon pedagogiikan erityistaitoja – sisällöt ja TVT 5 op x 2320467 Koulukuoron johtaminen ja kuorolaulu 5 op x…

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…sisällöt ja TVT 5 op x 2320466 EMP-L – musiikkia kielen oppimiseksi 5 op x 2320467 Koulukuoron johtaminen ja kuorolaulu 5 op x 2320468 Äänenkäytön perusteet 5 op x 2320469…

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…sisällöt ja TVT 5 op x 2320466 EMP-L – musiikkia kielen oppimiseksi 5 op x 2320467 Koulukuoron johtaminen ja kuorolaulu 5 op x 2320468 Äänenkäytön perusteet 5 op x 2320469…