Search Results: ohje

FILO plagiaatintunnistusjarjestelma_filtdk_OHJE [pdf]

Filosofinen tiedekunta Liite dekaanin päätökseen 182/2016 Ohje sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä filosofisessa tiedekunnassa: prosessit ja käytännöt Opinnäytteiden alkuperäisyys tarkastetaan Turnitin-­‐järjestelmässä, jota käytetään verkko-­‐oppimisympäristö Moodlessa. Väitöskirjoista ja lisensiaatintutkimuksista on erillinen ohje. Opettaja… Continue Reading FILO plagiaatintunnistusjarjestelma_filtdk_OHJE

Ohje plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä filosofisessa tiedekunnassa [pdf]

Filosofinen tiedekunta Liite dekaanin päätökseen 182/2016 Ohje sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä filosofisessa tiedekunnassa: prosessit ja käytännöt Opinnäytteiden alkuperäisyys tarkastetaan Turnitin-­‐järjestelmässä, jota käytetään verkko-­‐oppimisympäristö Moodlessa. Väitöskirjoista ja lisensiaatintutkimuksista on erillinen ohje. Opettaja… Continue Reading Ohje plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä filosofisessa tiedekunnassa

TT_gradu_ohje_010918 [pdf]

Terveystieteiden tiedekunta OHJE/Pro gradu tutkielma ja syventävien opintojen opinnäytetyö Johdanto Nämä ohjeet kokoavat yhteen yleisiä pro gradu –tutkielmaa ja syventävien opintojen opinnäytetyötä (opinnäytetyö) koskevia ohjeita. Tarkempia opinnäytetyötä koskevia ohjeita annetaan… Continue Reading TT_gradu_ohje_010918

TT Pro gradu_ohje [pdf]

Terveystieteiden tiedekunta 3.6.2014 OHJE/Pro gradu –tutkielma ja syventävien opintojen opinnäytetyö Johdanto Nämä ohjeet kokoavat yhteen yleisiä pro gradu –tutkielmaa ja syventävien opintojen opinnäytetyötä (opinnäytetyö) koskevia ohjeita. Tarkempia opinnäytetyötä koskevia ohjeita… Continue Reading TT Pro gradu_ohje

Lumet ohje_perustutkintokoulutuksen_kypsyysnaytteista_270916 [pdf]

Perustutkintokoulutuksen kypsyysnäytteet Lumetissa Tämä ohje on hyväksytty luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 27.9.2016. KANDIDAATINTUTKIELMA Alempaa korkeakoulututkintoa varten opiskelijan on laadittava pääaineensa aineopintoihin kuuluva kandidaatintutkielma. Opiskelija tekee tutkielman itsenäisesti. Kandidaatintutkielman kieli… Continue Reading Lumet ohje_perustutkintokoulutuksen_kypsyysnaytteista_270916