Hakutulokset: ohje

Opinnäytteet [sivu]

ohjeet löytyvät Kamusta. Lisensiaatin tutkimusten ja väitöskirjatutkimusten julkaisuohjeet löytyvät löytyvät tohtoriohjelmien www-sivuilta, ks. ”Opinnäyte ja valmistuminen”. Tiedekuntien ohjeet opinnäytteihin liittyen Tarkista myös, onko opintoyhteisöllä tarkentavia ohjeita. Filosofisen tiedekunnan opinnäytetyöohjeet  … Continue Reading Opinnäytteet

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

pääaine: Jukka Karjalainen KTM-opiskelijat International Business and Sales Management: Marina Kovalchuk Innovation Management: Outi-Maaria Palo-Oja Tilintarkastuksen maisteriohjelma: Mervi Niskanen Laskentatoimen ja rahoituksen maisteriohjelma (erillisvalinta): Kari Kinnunen Laskentatoimen ja rahoituksen maisteriohjelma… Continue Reading Opintoneuvonta tiedekunnissa

Ohje plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä filosofisessa tiedekunnassa [pdf]

Ohje plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä filosofisessa tiedekunnassa Filosofinen tiedekunta Liite dekaanin päätökseen 182/2016 Ohje sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä filosofisessa tiedekunnassa: prosessit ja käytännöt Opinnäytteiden alkuperäisyys tarkastetaan Turnitin-­‐järjestelmässä, jota käytetään verkko-­‐oppimisympäristö Moodlessa. Väitöskirjoista ja… Continue Reading Ohje plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä filosofisessa tiedekunnassa

Lumet ohje_perustutkintokoulutuksen_kypsyysnaytteista_270916 [pdf]

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan ohje perustutkintokoulutuksen kypsyysnäytteistä. Perustutkintokoulutuksen kypsyysnäytteet Lumetissa Tämä ohje on hyväksytty luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 27.9.2016. KANDIDAATINTUTKIELMA Alempaa korkeakoulututkintoa varten opiskelijan on laadittava pääaineensa aineopintoihin kuuluva… Continue Reading Lumet ohje_perustutkintokoulutuksen_kypsyysnaytteista_270916