Search Results: ohje

Opinnäytetyön tarkastus [Student Book Search Tag]

ohjeita: Filosofisen tiedekunnan opinnäytetyön hyväksyntäohjeet Perustutkintokoulutuksen opinnäytetöiden ja muiden tutkielmien arviointikriteerit (pdf) Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinnäytetyön hyväksyntäohjeet Pro gradu -tutkielman valmistuttua Opiskelija palauttaa opinnäytetyön ohjaajalle plagiaatintunnistukseen Moodlessa. Yliopistossa valmistuville… Continue Reading Opinnäytetyön tarkastus

Opinnäytteet [Student Book Search Tag]

ohjeet löytyvät täältä Kamusta. Lisensiaatin tutkimusten ja väitöskirjatutkimusten julkaisuohjeet löytyvät löytyvät tohtoriohjelmien www-sivuilta, ks. ”Opinnäyte ja valmistuminen”. Tiedekuntien ohjeet opinnäytteihin liittyen Tarkista myös, onko opintoyhteisöllä tarkentavia ohjeita. Filosofisen tiedekunnan opinnäytetyöohjeet… Continue Reading Opinnäytteet

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…(pdf) Kielikeskuksen laatima kirjoitusohje lääketieteen alan opiskelijoille (pdf) Raportin kirjoitusohje (pdf) Kielikeskuksen ohjeet kypsyysnäytteen kirjoittamisesta Kielikeskuksen ohjeet harjoitusaineesta (HUOM! Koskee vain ennen vuotta 2012 opintonsa aloittaneita) Terveystieteiden tiedekunnan opinnäytetyöohjeet Tiedekunnan… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020