Search Results: opintorekisteriote

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

… Opintokokonaisuuksien koonti  Pro gradu -tutkielmien palautus, tarkastajien määräämis- ja arvostelupäätökset ja arvosanojen rekisteröinti (pl. erityispedagogiikka)  Tutkintojen hakuun liittyvä ohjaus ja neuvonta sekä tutkintojen koostaminen  Virallinen opintorekisteriote

Jatko opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…opinto-oikeuden myöntämiseen vaikut- tavat asiakirjat http://www.uef.fi/lumet/ohjeita-jatko-opiskelijoille 14 Itä-Suomen yliopisto • aikaisempien opintojen opintorekisteriote • pääohjaajan hyväksymä alustava tutkimussuunnitelma (ohjeet kohdassa 1.5.1) • tarvittaessa hakemukseen liitetään eettisen toimikunnan lausunto tutkimuksen eettisyydestä…

UEF jatko-opinto-opas 2015-2016 taitettu [pdf]

…kopio perustutkintotodistuksesta ja muut opinto-oikeuden myöntämiseen vaikuttavat asiakirjat aikaisempien opintojen opintorekisteriote pääohjaajan hyväksymä alustava tutkimussuunnitelma (ohjeet kohdassa 1.5.1) tarvittaessa hakemukseen liitetään eettisen toimikunnan lausunto tutkimuk- sen eettisyydestä sekä esim. mahdollinen…

FILO Hum opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…lukien kieli- ja viestintäopinnot)  Tutkintojen hakuun liittyvä ohjaus ja neuvonta  Virallinen opintorekisteriote ja opiskelutodistus (myös opinto- ja opetuspalvelut) Oppiainetuutorit ja HOPS-ohjaajat  Uusien opiskelijoiden perehdyttäminen yliopisto-opintoihin ensimmäisenä opintovuo-…

LuMet Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…selittävä tutkintotodistuksen liite, jota tarkentaa samalla myönnettävä englanninkielinen opintorekisteriote. Lukuun otta- matta englanninkielisiä maisteriohjelmia ei erillistä käännöstä todistuksesta toimiteta. Todistuksen voi ilmoituksen tullen noutaa tiedekunnan hallintopalvelukeskuksesta tai se voidaan lähettää…

FILO Hum opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…liittyvä ohjaus ja neuvonta  Virallinen opintorekisteriote ja opiskelutodistus (myös opinto- ja opetuspalvelut) Oppiainetuutorit ja HOPS-ohjaajat  Uusien opiskelijoiden perehdyttäminen yliopisto-opintoihin ensimmäisenä opintovuo- tena  Uusien opiskelijoiden HOPS-ohjaus ja HOPSien…

LUMET opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…kansainväliseen käyttöön tarkoitettu, tutkintoa ja kansallista koulutusjärjestelmää englannin kielellä selittävä tutkintotodistuksen liite, jota tarkentaa samalla myönnettävä englanninkielinen opintorekisteriote. Lukuun otta- matta englanninkielisiä maisteriohjelmia ei erillistä käännöstä todistuksesta toimiteta. Todistuksen voi…

FILO Hum opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…eli AHOT (pois lukien kieli- ja viestintäopinnot)  Tutkintojen hakuun liittyvä ohjaus ja neuvonta  Lisäaikahakemusten vastaanottaminen ja opintosuunnitelman hyväksyminen  Virallinen opintorekisteriote ja opiskelutodistus (myös opinto- ja opetuspalvelut) https://stentti.uef.fi/…

FILO Kapsy opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…– Lisäaikahakemuksen liitteeksi laadittavan opintosuunnitelman hyväksymi- nen – Virallinen opintorekisteriote ja opiskelutodistus OPPIAINETUUTORIT JA HOPS-OHJAAJAT – Uusien opiskelijoiden perehdyttäminen yliopisto-opintoihin ensimmäisenä opintovuotena – Uusien opiskelijoiden HOPS-ohjaus ja HOPSien hyväksyminen OPETUSHENKILÖKUNTA…

FILO Hum opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…suoritetut opinnot (pois lukien kieli- ja viestintäopinnot) Tutkintojen hakuun liittyvä ohjaus ja neuvonta Lisäaikahakemusten vastaanottaminen ja opintosuunnitelman hyväksyminen Virallinen opintorekisteriote ja opiskelutodistus (myös opinto- ja opetuspalvelut) Oppiainetuutorit ja HOPS-ohjaajat Uusien…