Search Results: opintorekisteriote

FILO Hum opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…lukien kieli- ja viestintäopinnot)  Tutkintojen hakuun liittyvä ohjaus ja neuvonta  Virallinen opintorekisteriote ja opiskelutodistus (myös opinto- ja opetuspalvelut) Oppiainetuutorit ja HOPS-ohjaajat  Uusien opiskelijoiden perehdyttäminen yliopisto-opintoihin ensimmäisenä opintovuo-…

FILO Hum opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…suoritetut opinnot (pois lukien kieli- ja viestintäopinnot) Tutkintojen hakuun liittyvä ohjaus ja neuvonta Lisäaikahakemusten vastaanottaminen ja opintosuunnitelman hyväksyminen Virallinen opintorekisteriote ja opiskelutodistus (myös opinto- ja opetuspalvelut) Oppiainetuutorit ja HOPS-ohjaajat Uusien…

Jatko opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…opinto-oikeuden myöntämiseen vaikut- tavat asiakirjat http://www.uef.fi/lumet/ohjeita-jatko-opiskelijoille 14 Itä-Suomen yliopisto • aikaisempien opintojen opintorekisteriote • pääohjaajan hyväksymä alustava tutkimussuunnitelma (ohjeet kohdassa 1.5.1) • tarvittaessa hakemukseen liitetään eettisen toimikunnan lausunto tutkimuksen eettisyydestä…

UEF jatko-opinto-opas 2015-2016 taitettu [pdf]

…kopio perustutkintotodistuksesta ja muut opinto-oikeuden myöntämiseen vaikuttavat asiakirjat aikaisempien opintojen opintorekisteriote pääohjaajan hyväksymä alustava tutkimussuunnitelma (ohjeet kohdassa 1.5.1) tarvittaessa hakemukseen liitetään eettisen toimikunnan lausunto tutkimuk- sen eettisyydestä sekä esim. mahdollinen…

LuMet Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…selittävä tutkintotodistuksen liite, jota tarkentaa samalla myönnettävä englanninkielinen opintorekisteriote. Lukuun otta- matta englanninkielisiä maisteriohjelmia ei erillistä käännöstä todistuksesta toimiteta. Todistuksen voi ilmoituksen tullen noutaa tiedekunnan hallintopalvelukeskuksesta tai se voidaan lähettää…

kapsy_2018-2019 [pdf]

…suoritetut opinnot eli AHOT (pois lukien kieli- ja viestintäopinnot) – Tutkintojen hakuun liittyvä ohjaus ja neuvonta – Lisäaikahakemuksen liitteeksi laadittavan opintosuunnitelman hyväksymi- nen – Virallinen opintorekisteriote ja opiskelutodistus OPPIAINETUUTORIT JA…

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…kansainväliseen käyttöön tarkoitettu, tutkintoa ja kansallista koulutusjärjestelmää englannin kielellä selittävä tutkintotodistuksen liite, jota tarkentaa samalla myönnettävä englanninkielinen opintorekisteriote. Lukuun ottamatta englanninkielisiä maisteriohjelmia ei erillistä käännöstä todistuksesta toimiteta. Todistuksen voi ilmoituksen…

FILO Hum opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…liittyvä ohjaus ja neuvonta  Virallinen opintorekisteriote ja opiskelutodistus (myös opinto- ja opetuspalvelut) Oppiainetuutorit ja HOPS-ohjaajat  Uusien opiskelijoiden perehdyttäminen yliopisto-opintoihin ensimmäisenä opintovuo- tena  Uusien opiskelijoiden HOPS-ohjaus ja HOPSien…

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…tulee myös huomioida, että kyse on tilapäisestä työskentelystä. 50 Terveystieteiden tdk Hammaslääketieteen yksikkö puolestaan toimittaa tarvittavat tiedot rekisteriä ylläpitävälle viran- omaiselle. • lomake opintojen tilanteen selvittämiseksi (http://www.uef.fi/hammas/viransijaisuus) • opintorekisteriote (opintopalvelut)…

FILO Kapsy opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…– Lisäaikahakemuksen liitteeksi laadittavan opintosuunnitelman hyväksymi- nen – Virallinen opintorekisteriote ja opiskelutodistus OPPIAINETUUTORIT JA HOPS-OHJAAJAT – Uusien opiskelijoiden perehdyttäminen yliopisto-opintoihin ensimmäisenä opintovuotena – Uusien opiskelijoiden HOPS-ohjaus ja HOPSien hyväksyminen OPETUSHENKILÖKUNTA…