Search Results: opintorekisteriote

Jatko opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…opinto-oikeuden myöntämiseen vaikut- tavat asiakirjat http://www.uef.fi/lumet/ohjeita-jatko-opiskelijoille 14 Itä-Suomen yliopisto • aikaisempien opintojen opintorekisteriote • pääohjaajan hyväksymä alustava tutkimussuunnitelma (ohjeet kohdassa 1.5.1) • tarvittaessa hakemukseen liitetään eettisen toimikunnan lausunto tutkimuksen eettisyydestä… Continue Reading Jatko opinto-opas 2014-2015

LUMET opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…kansainväliseen käyttöön tarkoitettu, tutkintoa ja kansallista koulutusjärjestelmää englannin kielellä selittävä tutkintotodistuksen liite, jota tarkentaa samalla myönnettävä englanninkielinen opintorekisteriote. Lukuun otta- matta englanninkielisiä maisteriohjelmia ei erillistä käännöstä todistuksesta toimiteta. Todistuksen voi… Continue Reading LUMET opinto-opas 2017-2018

FILO Kapsy opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…– Lisäaikahakemuksen liitteeksi laadittavan opintosuunnitelman hyväksymi- nen – Virallinen opintorekisteriote ja opiskelutodistus OPPIAINETUUTORIT JA HOPS-OHJAAJAT – Uusien opiskelijoiden perehdyttäminen yliopisto-opintoihin ensimmäisenä opintovuotena – Uusien opiskelijoiden HOPS-ohjaus ja HOPSien hyväksyminen OPETUSHENKILÖKUNTA… Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2017-2018