Search Results: opintosuoritusote

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…tämän tiedon tulee näkyä lisätiedoissa. Opiskelijan tulee toimittaa Avoimeen yliopistoon ennen uuden opinto- oikeuden ja lukukauden alkua opintosuoritusote, jossa perusopintokokonaisuus näkyy koostettuna. Tämä on opiskelijan vastuulla.  Mikäli opiskelija on…

FILO Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…Virallinen opintosuoritusote ja opiskelutodistus opinto- ja opetuspalveluista, tarvitta- essa myös amanuenssilta Oppiainetuutorit ja HOPS-ohjaajat  Uusien opiskelijoiden perehdyttäminen yliopisto-opintoihin ensimmäisenä opintovuo- tena  Uusien opiskelijoiden HOPS-ohjaus ja HOPSien hyväksyminen Opetushenkilökunta…

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…kurinpitomenettelyä varten. TODISTUKSET, OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI JA OPINTOSUORITUSOTE 46 § Tutkinnoista annettavat todistukset Rehtori päättää yhteistutkinto-ohjelmien tutkintotodistuksia koskevista periaatteista. 47 § Opintosuoritusten rekisteröinti Opintosuorituksen arvioijan on viipymättä rekisteröitävä vastaanottamansa ja arvioimansa…

FILO Teologia opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…liittyvä ohjaus ja neuvonta  Virallinen opintosuoritusote ja opiskelutodistus opinto- ja opetuspalveluista, tarvitta- essa myös amanuenssilta Oppiainetuutorit ja HOPS-ohjaajat  Uusien opiskelijoiden perehdyttäminen yliopisto-opintoihin ensimmäisenä opintovuo- tena  Uusien opiskelijoiden…

FILO Teologia opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…opinto-ohjaus  Tutkintovaatimuksiin ja tutkinnon rakenteeseen liittyvä neuvonta  Kv-opintoihin liittyvä neuvonta ja ohjaus  Muualla suoritetut opinnot (pois lukien kieli- ja viestintäopinnot)  Virallinen opintosuoritusote ja opiskelutodistus opinto- ja…

FILO Hum opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…Opiske- lijan tulee toimittaa Avoimeen yliopistoon ennen uuden opinto-oikeuden ja lukukau- den alkua opintosuoritusote, jossa perusopintokokonaisuus näkyy koostettuna. Tä- mä on opiskelijan vastuulla.  Mikäli opiskelija on jo aiemmin hakeutunut…

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…ennen uuden opinto-oikeuden ja lukukauden al- kua opintosuoritusote, jossa perusopintokokonaisuus näkyy koostettuna. Tämä on opiskelijan vastuulla. · Mikäli opiskelija on jo aiemmin hakeutunut omakustanteisesti Avoimeen yliopistoon, hän ei voi takautuvasti…

FILO Hum opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…lijan tulee toimittaa Avoimeen yliopistoon ennen uuden opinto-oikeuden ja lukukau- 32 Filosofinen tiedekunta Humanistinen osasto den alkua opintosuoritusote, jossa perusopintokokonaisuus näkyy koostettuna. Tä- mä on opiskelijan vastuulla.  Mikäli opiskelija…

FILO Teologia opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…valmiiksi lukukauden loppuun mennessä, ha- kua puolletaan ja opinto-oikeus myönnetään ehdollisena. Hakuvaiheessa tämän tiedon tulee näkyä lisätiedoissa. Opiskelijan tulee toimittaa Avoimeen yliopistoon ennen uuden opinto-oikeuden ja lukukauden alkua opintosuoritusote, jossa…

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…voidaan antaa merkintä opintokokonaisuuden suorituksesta. Suoritusmerkinnän an- taa historian amanuenssi. Merkintää varten tarvitaan opintosuoritusote, johon opis- kelija on merkinnyt kokonaisuuteen haluamansa opintojaksot. Jos jokin on epäselvää sisällytettävien opintojaksojen osalta, kysy…