Search Results: opintosuoritusote

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…kurinpitomenettelyä varten. TODISTUKSET, OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI JA OPINTOSUORITUSOTE 46 § Tutkinnoista annettavat todistukset Rehtori päättää yhteistutkinto-ohjelmien tutkintotodistuksia koskevista periaatteista. 47 § Opintosuoritusten rekisteröinti Opintosuorituksen arvioijan on viipymättä rekisteröitävä vastaanottamansa ja arvioimansa… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2015-2016

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…voidaan antaa merkintä opintokokonaisuuden suorituksesta. Suoritusmerkinnän an- taa historian amanuenssi. Merkintää varten tarvitaan opintosuoritusote, johon opis- kelija on merkinnyt kokonaisuuteen haluamansa opintojaksot. Jos jokin on epäselvää sisällytettävien opintojaksojen osalta, kysy… Continue Reading YHKA opinto-opas 2014-2015