Hakutulokset: opintosuoritusote

Sähköisesti varmennettu opintosuoritusote ja opiskelutodistus Oodissa [uutinen]

17.12.2018 alkaen opiskelija voi saada WebOodista itselleen opintosuoritusotteen ja opiskelijatodistuksen sähköisesti varmennettuna. Sähköisesti varmennettu dokumentti on virallinen siinä missä paperille tulostettu, leimattu ja allekirjoitettu opintosuoritusote tai opiskelijatodistus. Sähköisesti varmennettu dokumentti…

Opintosuoritusote ja opiskelijatodistukset [sivu]

eheyden/virallisuuden varmenteen tiedoista. Tarkemmat pdf-muotoiset ohjeet opintosuoritusotteen ja/tai opiskelutodistuksen tilaamisesta ja varmenteen tiedoista löytyvät sivulta Sähköisesti varmennettu opintosuoritusote ja opiskelijatodistus Paperille tulostettu opintosuoritusote ja opiskelutodistus Jos sähköisesti varmennettu dokumentti ei…

Sähköisesti varmennettu opintosuoritusote ja opiskelijatodistus [sivu]

Itä-Suomen yliopiston opiskelija, jolla on voimassaoleva UEF-käyttäjätunnus, voi tilata sähköisesti varmennetun virallisen suoritusotteen tai opiskelutodistuksen WebOodista. Tilatut dokumentit ovat PDF-tiedostoja, ja niissä on sähköinen allekirjoitus, joka vahvistaa niiden…

Vaihtoon hakeminen [sivu]

…motivaatiokirje ja opintosuoritusote. Erasmus-harjoitteluapurahahakemuksen liitteeksi tarvitaan vahvistus harjoittelupaikasta sekä opintosuoritusote. Opintosuoritusotteen voi tilata WebOodista, eli haun ensimmäisessä vaiheessa ei tarvita virallista leimattua opintosuoritusotetta. Dokumentit liitetään hakemukseen mieluiten pdf-, rtf- tai…

Opiskelijarekisteri – WebOodi [sivu]

Itä-Suomen yliopiston opiskelijarekisteriin, Oodiin, kirjataan kaikkien yliopisto-opiskelijoiden henkilötiedot sekä opinto-oikeuksia ja opintosuorituksia sekä tutkintoja koskevat tiedot. Opiskelijarekisteriin merkitään myös lukuvuosittainen/-kausittainen ilmoittautuminen yliopistoon WebOodi Opiskelijat käyttävät opiskelijarekisteriä verkkopalvelun eli…

JOO-opinnot [sivu]

…tulee itse ottaa selvää kohdeyliopiston hakuajoista, jotka voivat vaihdella. Puoltokäsittely Opiskelija jättää paperihakemuksen oman tiedekuntansa käsittelijälle puoltokäsittelyä varten (yhteystiedot jäljempänä). Hakemukseen liitetään hyväksytty HOPS (henkilökohtaisen opintosuunnitelman) ja opintosuoritusote. Puoltamisen kriteerit…

Yliopistosanastoa [sivu]

…se voi koostua useammasta opintojaksoista. Opintosuoritusote sisältää kaikki opiskelijan suorittamat opintojaksot, arvosanat ja opintopisteet. Ks. lisää Opintopiste Opintojen mitoituksessa käytettävä yksikkö, jolla ilmoitetaan opintojaksojen laajuus. Yksi opintopiste vastaa 27 tunnin…

Kansainvälisen opiskelun lomakkeet ja raportointi [sivu]

…tai -harjoittelussa olleet täyttävät lisäksi EU Survey -lomakkeen (henkilökohtainen linkki sähköpostin kautta). Vaihtojakson opintosuoritusote (transcript) tulee toimittaa myös omalle laitokselle/osastolle opintojen hyväksilukemista varten. ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO UEF Information Sheet 2018 (pdf)…

Vaihto-opiskelijan muistilista [sivu]

…järjestämille kursseille Ilmoittaudu vaihdon ajaksi läsnäolevaksi opiskelijaksi ja maksa ylioppilaskunnan jäsenmaksu Palauta tarvittavat lomakkeet Kansainvälisiin liikkuvuuspalveluihin Ota mukaan englanninkielinen opiskelutodistus ja ajantasainen opintosuoritusote, jotka saat Opintopalveluista Osallistu vaihtoon lähteville tarkoitettuun…