Search Results: opiskelijavaihto

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…opintojen vaiheessa kansainvälistymistä edistävät erityisesti englanninkieliset maisteriohjelmat. Kansainvälistymisen syventämiseksi suosittelemme, että mahdollisimman moni opiskelija suorittaisi osan opinnoistaan ulkomaisessa yliopistossa laajan opiskelijavaihto-ohjelmamme puitteissa. Vanha sananparsi, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty,…

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…mukaan pääaineen syventävien opinto- jen arvosanan laskentaan. Harjoittelu ja opiskelijavaihto Tutkintoihin voidaan sisällyttää harkinnan mukaisesti työharjoittelua kotimaassa tai ul- komailla. Harjoittelun voi sisällyttää joko muihin opintoihin tai biologian syventäviin opintoihin….

yhka_2018-2019 [pdf]

…mahdollisimman moni opiskelija suorittaisi osan opinnoistaan ulkomaisessa yliopistossa laajan opiskelijavaihto– ohjelmamme puitteissa. Vanha sananparsi, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, pätee myös opiskelussa. Opin- tojen jouheva käynnistyminen on uudelle opiskelijalle…

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…mukaan pääaineen syventävien opinto- jen arvosanan laskentaan. Harjoittelu ja opiskelijavaihto Tutkintoihin voidaan sisällyttää harkinnan mukaisesti työharjoittelua kotimaassa tai ul- komailla. Harjoittelun voi sisällyttää joko muihin opintoihin tai biologian syventäviin opintoihin….

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…kansainvälistymistä tukevat erityisesti englanninkieliset maisterioh- jelmat. Kansainvälistymisen edistämiseksi suosittelemme, että mahdollisimman moni opiske- lija suorittaisi osan opinnoistaan ulkomaisessa yliopistossa laajan opiskelijavaihto-ohjelmamme puitteissa. Vanha sananparsi, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty,…

UEF_Smart_Start_opas_Hoitotiede_2018 [pdf]

…OHJELMA Klo 8.15-10.00 CA102, Canthia Hoitotiede tieteenalana Laitoksen esittely Klo 10.00-12.00 Snellmania Tietotori, tietoiskut ja sivuaine-esittelyt Klo 12.00-14.00 Tuutoriryhmien tapaaminen Klo 14.15-16.00 CA102, Canthia Lukari Opiskelijatiedotus Opiskelijavaihto Yleisinfo ja HOPS…

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…jo kandidaattiopintojen aikana. Syven- tävien opintojen vaiheessa kansainvälistymistä tukevat erityisesti englanninkieliset maisterioh- jelmat ja opintojaksot. Kansainvälistymisen edistämiseksi suosittelemme, että mahdollisimman moni opiskelija suorittaisi osan opinnoistaan ulkomaisessa yliopistossa laajan opiskelijavaihto– ohjelmamme…

TT Ergjne opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…ja opetuspalveluiden palveluita opiskelijoille ovat: • Opinto-oikeuksiin ja yliopistoon ilmoittautumiseen sekä opiskelijarekisteriin liittyvät palvelut • Opintotuen palvelut • Kansainväliseen opiskeluun eli opiskelijavaihtoon ja kansainväliseen harjoit- teluun sekä kotikansainvälistymiseen liittyvät palvelut…

FILO Hum opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…aina ulkomainen kohdeyliopisto. Lisätietoja kansainväliseen opiskelijavaihtoon liittyvistä asioista saa yliopiston verkkosivuilta (www.uef.fi/opiskelu/opiskelijavaihto), kansainvälisistä liikkuvuuspalveluista ja osastojen kv- yhdyshenkilöiltä. Humanistisen osaston kv-yhdyshenkilöt suomen kieli ja kulttuuritieteet: yliopistonlehtori Samuli Hägg, sähköposti samuli.hagg(at)uef.fi,…

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…vastuuopettaja. Kansainvälistä opiskelijavaihtoa koskevissa asioissa voi kääntyä oppiaineen kv-vastuuhenkilön puoleen. Opintoasioita hoitavat sihteerit neuvovat opiskelijoita omaan tehtäväkenttäänsä, usein opintosuoritusten kirjaamiseen, kurssiaikatauluihin ja tentteihin, liittyvissä asioissa. Yleistä neuvontaa opiskeluasioissa annetaan opinto-…