Hakutulokset: opiskelijavaihto

Vaihto-opiskelu Euroopassa [sivu]

…kautta voi lähteä Pohjoismaihin. Erasmus+ Erasmus-ohjelma on korkeakoulutusta koskeva osa Euroopan unionin laajassa Erasmus+ -ohjelmassa. Erasmuksen kautta voi hakea opiskelemaan tai kansainväliseen harjoitteluun. Opiskelijavaihto perustuu yliopistojen oppiaineiden solmimiin kahdenvälisiin sopimuksiin….

Johdanto kansainvälistymiseen [sivu]

…ulkomaisia yliopistoja. Lisäksi yliopistollamme on yhteistyösopimuksia kymmenien yliopistojen kanssa eri puolilla maailmaa. Vaihto-ohjelmista löytyy tarkempaa tietoa alueittain jaoteltuna (Vaihtokohteet Euroopassa, Pohjoismaissa, Venäjällä ja muualla maailmassa). Opiskelijavaihto tarjoaa paitsi mielenkiintoisia kursseja…

Tietoa opinnoista ja opiskelusta [sivu]

…vain yliopistorakennusten ulkopuolella sijaitsevissa tupakointipisteissä. Tietoa – Neuvontaa – Ohjeistusta Kansainvälinen opiskelu Kaikki Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat lähteä opiskelijavaihtoon sopivassa vaiheessa opintoja. Opiskelijavaihto tarjoaa paitsi uutta perspektiiviä opintoihin myös uusia…

ISEP Exchange ja ISEP Direct [sivu]

ISEP EXCHANGE ISEP (International Student Exchange Program) on kansainvälinen vastavuoroisuuteen perustuva opiskelijavaihto-ohjelma. Kenelle Eri alojen perustutkinto-opiskelijoille. Kanditason opetusta tarjoavia korkeakouluja on enemmän kuin maisteritason opetusta tarjoavia korkeakouluja. Ennen vaihdon alkua…

Yleistä Itä-Suomen yliopistosta [sivu]

…liikkuvuus ja rajat sekä Ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys. Olemme osa kansainvälistä tiedeyhteisöä, joka ilmenee laajoina kansainvälisinä suhteina ja verkostoina. Henkilöstö- ja opiskelijavaihto on osa arkeamme noin 100 ulkomaisen yliopistoyhteistyösopimuksen…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…mahdollisimman moni opiskelija suorittaisi osan opinnoistaan ulkomaisessa yliopistossa laajan opiskelijavaihto– ohjelmamme puitteissa. Vanha sananparsi, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, pätee myös opiskelussa. Opin- tojen jouheva käynnistyminen on uudelle opiskelijalle…

FIRST+ [sivu]

Tällä sivulla on tietoa FIRST+-vaihto-ohjelmasta, jonka kautta voi lähteä opiskelijavaihtoon Venäjälle. Lisäksi Itä-Suomen yliopistolla on kahdenvälisiä sopimuksia venäläisten yliopistojen kanssa. FIRST+ (Finnish-Russian Student Exchange Programme) on Opetushallituksen (OPH) rahoittama Suomen…

Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla [sivu]

Oppaassa Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla​ (pdf) esitellään Itä-Suomen yliopiston opiskelijoilleen tarjoamia mahdollisuuksia suorittaa osa tutkinnosta ulkomailla. Valmiita mahdollisuuksia opiskeluun tai harjoitteluun ulkomailla on paljon ja opas tarjoaa niihin…