Search Results: opiskeluoikeus

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…voimassa vain yksi samaan alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus samassa pääaineessa tai koulutusohjelmassa tai Opinto-opas 2014–2015 91 samantasoiseen tieteelliseen tai ammatilliseen jatkotutkintoon johtava opiskeluoikeus Itä- Suomen yliopistossa. Uutta opiskeluoikeutta…

FILO Kapsy opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…http://www.uef.fi/opiskelu/opiskeluoikeus-ja-ilmoittautuminen http://www.uef.fi/opiskelu/opiskeluoikeus-ja-ilmoittautuminen Kasvatustieteen ja psykologian osasto // UEF 23 Lisäajan hakeminen Mikäli opintoaika loppuu eikä opiskelijalla ole lakiin perustuvaa poissaolon syytä, lisäai- kaa on haettava filosofisen tiedekunnan dekaanilta. Lisäaikahakemuksen liitteeksi…

FILO Hum opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…korkea- koulututkintoon johtava opiskeluoikeus samassa pääaineessa tai koulutusohjelmassa tai samantasoiseen tieteelliseen tai ammatilliseen jatkotutkintoon johtava opiskeluoikeus Itä- Suomen yliopistossa. Uutta opiskeluoikeutta ei myönnetä vastaavansisältöisenä sellaisen edellä sanotun saman koulutusalan tai…

FILO Hum opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…kerrallaan olla voimassa vain yksi samaan alempaan tai ylempään korkea- koulututkintoon johtava opiskeluoikeus samassa pääaineessa tai koulutusohjelmassa tai samantasoiseen tieteelliseen tai ammatilliseen jatkotutkintoon johtava opiskeluoikeus Itä- Suomen yliopistossa. Opinto-opas 2015–2016…

FILO Hum opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…poissaoloista: www.uef.fi/opiskelu/opiskeluoikeus. 4.5.1 Lisäajan hakeminen Mikäli opintoaika loppuu eikä opiskelijalla ole lakiin perustuvaa poissaolon syytä, lisäaikaa on haettava filosofisen tiedekunnan dekaanilta. Tutkinnon suoritusaikaan on mahdollista hakea http://www.uef.fi/kielikeskus/ahot-korvaavuudet http://www.uef.fi/fi/web/kielikeskus/ahot-kokeet http://www.uef.fi/opiskelu/opiskeluoikeus Opinto-opas…

FILO Hum opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…hän vas- taanottaa opiskelupaikan yliopistossa. Opiskeluajan kesto näkyy opiskelijalle WebOodissa kohdissa Omat perustiedot sekä OodiHOPS. Lisätietoa opiskeluoikeudesta ja poissaoloista: www.uef.fi/opiskelu/opiskeluoikeus. http://www.uef.fi/kielikeskus/ahot-korvaavuudet http://www.uef.fi/kielikeskus/ahot-korvaavuudet http://www.uef.fi/kielikeskus/ahot-kokeet http://www.uef.fi/opiskelu/opiskeluoikeus 28 Filosofinen tiedekunta | Humanistinen osasto…

kapsy_2018-2019 [pdf]

…ylempään korkeakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus samassa pääaineessa tai samantasoiseen tieteelliseen tai ammatilliseen jatkotutkintoon johtava opiskeluoikeus Itä-Suomen yliopistossa. Uutta opiskeluoikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä sellaisen edellä mainitun sa- man koulutusalan tai vastaavan…

FILO Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…mais- terin tutkinnon. Tutkinnon jälkeisiä opintoja voidaan suorittaa täydennyskoulutuksena ja avoi- men yliopiston opintoina. http://www.uef.fi/opiskelu/opiskeluoikeus http://www.uef.fi/opiskelu/opiskeluoikeus-ja-ilmoittautuminen Opinto-opas 2016–2017 29 Tämän lisäksi filosofisen tiedekunnan dekaani on päättänyt (68/2011), että filosofisessa tiede-…

FILO Teologia opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…22 4.4.2 Opettajan kielitaitovaatimukset 22 4.4.3 Kieli- ja viestintäopintojen hyväksilukeminen 23 4.5 Tutkintojen suorittamisajat, opintoajan rajoittaminen ja opiskeluoikeus tutkinnon suorittamisen jälkeen 23 4.5.1 Lisäajan hakeminen 24 4.5.2 Opinto-oikeus tutkinnon suorittamisen…