Hakutulokset: opiskeluoikeus

Tutkinnot ja opiskeluoikeus [sivu]

Itä-Suomen yliopistossa voi suorittaa perus- ja jatkotutkintoja seuraavilta aloilta: farmasia, hammaslääketiede, humanistiset tieteet, kasvatustieteet, kauppatieteet, luonnontieteet, lääketiede, metsätieteet, oikeustiede, psykologia, teologia, terveystieteet ja yhteiskuntatieteet. Koulutustarjonta on esitelty UEFin…

Lisäaika tutkinnon suorittamiseen [sivu]

…jonka opiskeluoikeus on päättynyt 31.7. ilmoittautuu syksyllä 15.9. mennessä ja opiskelija, jonka opiskeluoikeus on päättynyt 31.12. ilmoittautuu kevätlukukaudelle 15.1. mennessä, häneltä ei peritä uudelleenkirjoittautumismaksua. Lisätietoja uudelleenkirjoittautumisesta. Lisäajan kesto Lisäaika myönnetään…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…ylempään korkeakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus samassa pääaineessa tai samantasoiseen tieteelliseen tai ammatilliseen jatkotutkintoon johtava opiskeluoikeus Itä-Suomen yliopistossa. Uutta opiskeluoikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä sellaisen edellä mainitun sa- man koulutusalan tai vastaavan…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

opiskeluoikeus samassa pääaineessa tai samantasoiseen tieteelliseen tai ammatilliseen jatkotutkintoon johtava opiskeluoikeus Itä-Suomen yliopistossa. Uutta opiskeluoikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä sellaisen edellä mainitun saman koulutusalan tai vastaavan oppiaineen tutkinnon tai koulutuksen…

Opinto-oikeudesta luopuminen [sivu]

Opinto-oikeudesta voi luopua jättämällä kirjallisen ilmoituksen opintopalveluihin. Opinto-oikeudesta luopuminen on lopullista ja opinto-oikeuden voi saada takaisin vain opiskelijavalinnan kautta. Tulostettava lomake: Opinto-oikeudesta luopuminen (pdf)…

Opintojen suoritusaika [sivu]

​Jos opiskeluoikeutesi on alkanut 1.8.2005 tai sen jälkeen, sen kesto on rajattu ja sitä koskevat seuraavat rajaussäännöt. Ennen 1.8.2005 myönnetyissä opiskeluoikeuksissa opintoaikaa ei ole rajattu. Omien opinto-oikeuksien voimassaoloajat…

Opinnot valmistumisen jälkeen [sivu]

Kun olet suorittanut tutkintosi ja se on merkitty opiskelijarekisteriin, opinto-oikeutesi voimassaolo päättyy. Sinulla on kuitenkin mahdollisuus suorittaa opintoja sen lukukauden loppuun asti, jonka aikana olet valmistunut. Ilmoita siitä…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…kor- keakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus samassa pääaineessa tai samantasoiseen tie- teelliseen tai ammatilliseen jatkotutkintoon johtava opiskeluoikeus Itä-Suomen yliopis- tossa. Uutta opiskeluoikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä sellaisen edellä mainitun sa- man koulutusalan…