Hakutulokset: opiskeluoikeus

Opiskelua koskevat lait ja säädökset [sivu]

…plagiaatintunnistusjärjestelmän prosessikuvaus ​(22.12.2015)​ Ohje opiskelijoiden rikostaustaotteista (14.11.2013) Opintopisteet luottamustoimista yliopistolla (17.12.2010) Päätös opintojaksopalautteesta (25.8.2010) Opiskeluoikeus Itä-Suomen yliopistossa (22.6.2010) Lisäajan hakeminen tutkinnon suorittamiseen​ Erikoistumiskoulutuksia koskevat suositukset ja ohjeet (23.3.2018) ja mallilomake…

Tutkinnot ja opiskeluoikeus [sivu]

Itä-Suomen yliopistossa voi suorittaa perus- ja jatkotutkintoja seuraavilta aloilta: farmasia, hammaslääketiede, humanistiset tieteet, kasvatustieteet, kauppatieteet, luonnontieteet, lääketiede, metsätieteet, oikeustiede, psykologia, teologia, terveystieteet ja yhteiskuntatieteet. Koulutustarjonta on esitelty UEFin…

Lisäaika tutkinnon suorittamiseen [sivu]

…suorittaminen). Jos opiskeluoikeus on päättynyt, se voidaan palauttaa hakemuksen perusteella. Jos opiskeluoikeus on päättynyt ennen lisäajan myöntämistä, opiskelijalta peritään uudelleenkirjoittautumismaksu (35 eur). Jos kuitenkin opiskelijalla on ollut voimassaoleva opinto-oikeus pidennystä…

Opintojohtosääntö [sivu]

…johtava opiskeluoikeus samassa pääaineessa tai samantasoiseen tieteelliseen tai ammatilliseen jatkotutkintoon johtava opiskeluoikeus Itä-Suomen yliopistossa. Uutta opiskeluoikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä sellaisen edellä mainitun saman koulutusalan tai vastaavan oppiaineen tutkinnon tai…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…ylempään korkeakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus samassa pääaineessa tai samantasoiseen tieteelliseen tai ammatilliseen jatkotutkintoon johtava opiskeluoikeus Itä-Suomen yliopistossa. Uutta opiskeluoikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä sellaisen edellä mainitun sa- man koulutusalan tai vastaavan…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

opiskeluoikeus samassa pääaineessa tai samantasoiseen tieteelliseen tai ammatilliseen jatkotutkintoon johtava opiskeluoikeus Itä-Suomen yliopistossa. Uutta opiskeluoikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä sellaisen edellä mainitun saman koulutusalan tai vastaavan oppiaineen tutkinnon tai koulutuksen…

Opinto-oikeudesta luopuminen [sivu]

Opinto-oikeudesta voi luopua jättämällä kirjallisen ilmoituksen opintopalveluihin. Opinto-oikeudesta luopuminen on lopullista ja opinto-oikeuden voi saada takaisin vain opiskelijavalinnan kautta. Tulostettava lomake: Opinto-oikeudesta luopuminen (pdf)…

Opinnot valmistumisen jälkeen [sivu]

Ohjeistus 31.7.2019 saakka Kun olet suorittanut tutkintosi ja se on merkitty opiskelijarekisteriin, opinto-oikeutesi voimassaolo päättyy. Sinulla on kuitenkin mahdollisuus suorittaa opintoja sen lukukauden loppuun asti, jonka aikana olet…