Hakutulokset: opiskeluoikeus

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…kor- keakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus samassa pääaineessa tai samantasoiseen tie- teelliseen tai ammatilliseen jatkotutkintoon johtava opiskeluoikeus Itä-Suomen yliopis- tossa. Uutta opiskeluoikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä sellaisen edellä mainitun sa- man koulutusalan…

Lukuvuosi-ilmoittautuminen (vanhat, jo kirjoilla olevat opiskelijat) [sivu]

Lukuvuosi-ilmoittautumisen ohjeet koskevat ns. vanhoja eli toista tai useampaa opiskeluvuotta opiskelevia, kirjoilla olevia opiskelijoita. Uusien opiskelijoiden ilmoittautumisohjeet löytyvät uuden opiskelijan sivustolta. Ilmoittautuminen tehdään kerralla kaikkiin opinto-oikeuksiin. Rehtori vahvistaa…

Läsnäolo ja poissaolo [sivu]

Läsnäoleva Pääsääntöisesti yliopistoon ilmoittaudutaan läsnäolevaksi, koska vain läsnäoleva voi osallistua opetukseen ja harjoituksiin, käydä tenteissä, suorittaa tutkinnon sekä saada opintotukea. Myös opiskelijavaihdon ajaksi on ilmoittauduttava läsnäolevaksi. Yliopistolain mukaan…

Lomakkeet [sivu]

Opiskeluoikeus ja ilmoittautuminen Ilmoittautuminen yliopistoon (uudet jatko-opiskelijat tai erillisiä/JOO-opintoja suorittavat) Uudelleenkirjoittautuminen Lisäaikaa tutkinnon suorittamiseen voi hakea sähköisesti asiointipalvelussa asiointi.uef.fi. Jos et pysty käyttämään sähköistä lomaketta, tulosta lomake: Lisäajan hakeminen opintoaikaan…

Ylioppilaskunnan jäsenmaksut [sivu]

…SYLin sivuilta. Opiskeluoikeus myös toisessa yliopistossa Jos suoritat perustutkintoa toisessa suomalaisessa yliopistossa ja olet maksanut koko ylioppilaskunnan jäsenmaksun sinne, ilmoittaudu normaalisti Itä-Suomen yliopistoon ja maksa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan maksu. Voit…

JOHTOSAANTO_Tutkintosaanto [pdf]

…kerrallaan olla voimassa vain yksi samaan alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus samassa pääaineessa tai samantasoiseen tieteelliseen tai ammatilliseen jatkotutkintoon johtava opiskeluoikeus Itä-Suomen yliopistossa. Uutta opiskeluoikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…8 JOO-opinnot joustava sivuaineopiskeluoikeus. Valtakunnallisen JOO-sopimuksen mu- kaan opiskelija, jolla on tutkinnonsuoritusoikeus jossakin suomalaisessa yliopistossa, voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja toisessa suo- malaisessa yliopistossa. Opintojen tulee olla…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…tai ylempään korkeakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus samassa pääaineessa tai saman tasoiseen tieteelliseen tai ammatilliseen jatkotutkintoon johtava opiskeluoikeus Itä-Suomen yli- opistossa. Uutta opiskeluoikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä sellaisen edellä mainitun sa- man…

Opintojen keskeyttäminen [sivu]

Työttömyysturvalain säännös oikeudesta työttömyysetuuteen, kun yliopisto-opinnot on keskeytetty vähintään vuodeksi, on kumottu 1.1.2013 voimaan tulleella uudella työttömyysturvalailla (1290/2002, Finlex-tietokanta). Korkeakoulu ei enää kirjoita keskeyttämistodistuksia opiskelijoilleen työttömyysetuuksia varten. Opiskelemattomuuden…