Search Results: opiskelutaidot

TT Ergjne opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…2. AKATEEMISET OPISKELUTAIDOT (14 op) 2.1 Yleiset akateemiset valmiudet 4 op 1131000 Yliopisto-opinnot käyntiin 1 op 4441211 Johdanto terveystieteiden akateemiseen opiskeluun (JOTTA) 2 op 8026520 Ergonomian, kansanterveystieteen ja liikuntalääketieteen tie-…

TT ohjauksen_kokonaissuunnitelma 2012 [pdf]

…osaamista, yhteistyötä ja hyvinvointia, Penttinen ym., toim, 2011) Opiskelijaprosessissa (psykososiaalinen ohjaus) tuetaan opiskelijaa yliopisto‐opintoihin liittyvien taitojen (opiskelutaidot, yhteisön tavat ja käytänteet, opinnot yms.) sekä akateemisen identiteetin (kasvu asiantuntijaksi) luomisessa. Opintojen…

Opintopinnat kotiin_2018 [pdf]

…on käynnissä 22.10 – 26.10.2018. Opintojakso alkaa 30.10. LÄHTEET JA LISÄTIETOJA Päivi Muhonen & Helena Puhakka. Opiskelu ja tentti. Powerpoint-esitys. Itä-Suomen yliopisto, Avoin yliopisto. http://www.uef.fi/fi/web/aducate/opiskelutekniikat http://www.uef.fi/fi/web/aducate/opiskelumuodot- ja-kaytannot Opiskelutaidot –webinaarit: http://www.opiskelutaidot.fi/…

TT Ergjne opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…op 4450322 Kandidaatin tutkielmaseminaarit (KANSEM) 3 op 2. Akateemiset opiskelutaidot (14 op) 2.1 Yleiset akateemiset valmiudet 4 op 1131000 Yliopisto-opinnot käyntiin (YOK) 1 op 4441211 Johdanto terveystieteiden akateemiseen opiskeluun (JOTTA)…

TT Hoitotiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…www-sivut, hakuilmoitukset alan lehdissä Opiskelijavalinta Itä-Suomen yliopiston menettelyt ja ohjeet / opintohallinto Yliopisto-opettaja Pirkko Mikkanen Opintohallinnon käytänteet Opintojen alkuvaiheessa Yliopiston tavat ja käytänteet Hoitotieteen laitoksen tavat ja käytänteet, opiskelutaidot Suuntaavien…

TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…dissä Opiskelijava- linta Itä-Suomen yliopiston menettelyt ja ohjeet / opintohallinto Yliopisto-opettaja Pirkko Mikkanen Opintohallinnon käytänteet Opintojen alku- vaiheessa Yliopiston tavat ja käy- tänteet Hoitotieteen laitoksen tavat ja käytänteet, opiskelutaidot Suuntaavien…

TT Hoitotiede opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…Hoitotieteen laitoksen tavat ja käytänteet, opiskelutaidot Suuntaavien opintojen opiskelukäytänteet, opiskelutaidot Kansainvälinen vaihto Henkilökohtainen opintosunnitelma (HOPS) AHOT Itä-Suomen yliopiston opettajat / terveystieteiden tiedekunta Yliopisto-opettaja Pirkko Mikkanen Yliopistonlehtorit Päivi Kankkunen, Terhi Saaranen,…

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…muodosta kokonaisuutta, eritellään tutkintotodistuksen kohdassa ”muita opintoja”. Muita opintoja ovat mm.  opinnot, jotka eivät kuulu mihinkään oppiaineeseen (esim. opiskelijatuutorointi, ylimääräiset kielikeskusopinnot, akateemiset opiskelutaidot)  pää- tai sivuaineiden ylimääräiset opinnot,…

Linkkejä hyvinvoinnin tueksi_uef [pdf]

www.yths.fi UEF – Linkkejä hyvinvoinnin tueksi opiskelijan terveyden, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämiseksi Opiskelu, opiskelutaidot ja opinnot Harrastaminen ja virkistyminen ToimeentuloAsuinympäristö Työelämä Yksinäisyys ja matala mieliala Stressi-, ahdistus- ja uniongelmat Äkillinen…

tuutorin_linkkikartta [pdf]

www.yths.fi UEF – Tuutorin linkkikartta opiskelijan terveyden, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämiseksi Opiskelu, opiskelutaidot ja opinnot Harrastaminen ja virkistyminen ToimeentuloAsuinympäristö Työelämä Yksinäisyys ja matala mieliala Stressi-, ahdistus- ja uniongelmat Äkillinen kriisi…