Search Results: palautus

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

… Opintokokonaisuuksien ja tutkintojen koonti  Pro gradu -tutkielmien palautus (erityispedagogiikka) 12 Filosofinen tiedekunta, Kasvatustieteiden ja psykologian osasto 3. Opintojen ohjaus Opintojen ohjaus kuuluu koko henkilökunnalle. Opintojen ohjauksen tavoitteena on,…

TT Hoitotiede opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…ja erilaisten opetusteknologisten sovellusten hyödyntäminen, ryhmätentti (Laadullinen yhteistoiminnalli- nen ryhmätentti 4 h ja tenttivastauksen arviointi 4h sekä yhteinen ryhmätentin palautus– ja reflektiotilanne 2h), sähköinen tentti ja itsenäinen opiskelu yksin ja…

FILO Kapsy opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…ja viestintäopinnot)  Opintokokonaisuuksien koonti  Pro gradu -tutkielmien palautus (erityispedagogiikka) http://www.uef.fi/opiskelu http://www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-tukipalvelut http://www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-tukipalvelut 14 Filosofinen tiedekunta, Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Opintosihteerit  Yleinen opintoneuvonta  Opintosuoritusten rekisteröinti  Opintokokonaisuuksien…

FILO Kapsy opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…suoritetut opinnot (pois lukien kieli- ja viestintäopinnot)  Opintokokonaisuuksien koonti  Pro gradu -tutkielmien palautus (erityispedagogiikka) http://www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-tukipalvelut http://www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-tukipalvelut 14 Filosofinen tiedekunta, Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Opintosihteerit  Yleinen opintoneuvonta …

Lumet harjoittelusuunnitelma [dot]

…tekee suorituksesta suoritusilmoituksen vastuuyksikön opintoasioista vastaavalle sihteerille, joka kirjaa suorituksen opintorekisteriin. [image: image1] Lomakkeen palautus ja jakelu Yksikön opintoasioista vastaava sihteeri 16.9.2016 ALN [image: image3.png]9 ‘ UNIVERSITYOF ” EASTERN FINLAND…

Lumet paaaineen_tai_kampuksen_vaihtaminen_lomake_17_syksy [pdf]

…opinnot, joiden perusteella opinto-oikeutta haetaan (nimi, laajuus) Liitteet opintosuoritusote motivaatiokirje (tietojenkäsittelytiede) Hakija Päiväys Allekirjoitus Hakemuksen palautus: Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Opintopalvelut Itä-Suomen yliopisto Joensuun kampus, Futura Yliopistokatu 7 80100 Joensuu…

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…(Joensuu) ja Paula Mikkonen (Savonlinna) · yleinen opintoneuvonta · opintosuoritusten rekisteröinti · opintokokonaisuuksien koonti · pro gradu -tutkielmien palautus, tarkastusprosessit ja arvostelupäätökset · tutkintojen hakuun liittyvä ohjaus ja neuvonta (Joensuun…

TT ilmoittautuminen-kandidaattityon-tekoon [pdf]

…____ 20____ Nimikirjoitus ja nimenselvennys Lomakkeen palautus Oppiaineen kanslia Tiedoksi Opiskelija, ohjaaja/tarkastaja Sukunimi: Etunimi: Lähiosoite: Postinro Postitoimipaikka: undefined: Syntymäaika: Sähköposti: undefined: Off Kansanterveystiede: Off Liikuntalääketiede: Off Ravitsemustiede: Off undefined: (Liikuntalääketiede…

Tutkielman aloittaminen eli ohjaajan tai ohjaajien nimeäminen [dot]

…tutkimuspäällikkö Jarkko Suhonen, professori Markku Tukiainen · Ympäristötiede – yliopistonlehtori Jonne Naarala Lomakkeen palautus ja jakelu: Yksikön opintoasioista vastaava sihteeri 21.2.2018 A-L Nylund [image: image3.png]’ ‘ UNIVERSITYOF ” EASTERN FINLAND…

ilmoittautuminen [pdf]

…Tietojen luovutus (ohje 5) Annan suostumukseni tietojen luovuttamiseen opiskelijarekisteristä. Annan suostumukseni nimi ja yhteystietojeni luovuttamiseen Annan suostumukseni henkilötietojeni luovutukseen henkilömatrikkelia varten ___________________ _________________________________________________________________________________________ Päiväys Allekirjoitus Palautus: Opintopalvelut (ohje 6) Opiskelijanumero…