Search Results: tentti

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…sattuessa ilmoittautu- misen voi peruuttaa itse neljä päivää ennen tenttiä. Etätenttiin ilmoittauduttaessa etätenttitietoja koskevassa kohdassa ilmoitetaan tentin suorituspaikka, yhteyshenkilö ja yhteyshenkilön yhteystiedot. Tenttikysymykset toi- mitetaan etätenttipaikkaan sähköpostin liitetiedostona. Mallisuoritus: Tentin… Continue Reading YHKA opinto-opas 2014-2015

FILO Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…ja Savonlinnan kampuksen tenttitiloissa; mahdollisuus käy ilmi opintojaksokuvauksesta. Sähköisen tentin tenttijärjestel- mään ilmoittaudutaan osoitteessa https://stentti.uef.fi. Lisätietoja yliopiston opinto- ja opetuspal- velujen sivulla osoitteessa www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-tentti. http://www.uef.fi/filtdk/tentit https://stentti.uef.fi/ http://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-tentti 12 Filosofinen tiedekunta,… Continue Reading FILO Teologia opinto-opas 2016-2017

yhka_2018-2019 [pdf]

…suoritettavat opintojaksot suoritetaan tenttimällä opintojakson kirjallisuus ja säädökset oikeustieteiden yleisinä tenttipäivinä. Tenttipäivät käyvät ilmi WebOodista sekä oikeustieteiden tenttitaulukosta. Tentteihin tulee ilmoittautua viimeistään kym- menen päivää ennen tenttiä. Opintojaksoista järjestetään luento-opetusta… Continue Reading yhka_2018-2019

FILO Hum opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…voi tenttiä myös sähköisesti Joensuun, Kuopion ja Savonlinnan kampuksen tenttitiloissa; mahdollisuus käy ilmi opintojaksokuvauksesta. Sähköisen tentin tenttijärjestel- mään ilmoittaudutaan osoitteessa https://stentti.uef.fi. Lisätietoja yliopiston opinto- ja opetus- palvelujen sivulla osoitteessa www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-tentti…. Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2015-2016

FILO Hum opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…osaston verkkosivuilta http://www.uef.fi/web/hum/tentit. http://www.uef.fi/opiskelu/uusien-opiskelijoiden-ilmoittautuminen http://www.uef.fi/opiskelu/lukuvuosi-ilmoittautuminen http://www.uef.fi/web/hum/tentit 10 Filosofinen tiedekunta | Humanistinen osasto Sähköiseen tenttiin ilmoittautuminen Joitakin kursseja voi tenttiä myös sähköisesti Joensuun, Kuopion ja Savonlinnan kampuksen tenttitiloissa; mahdollisuus käy ilmi… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2016-2017

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…vähintään kaksi mahdollisuutta. Luentokuulusteluja ei voi yleensä tenttiä yleisissä kuulusteluissa. Sähköinen tentti Itä-Suomen yliopiston sähköinen tenttijärjestelmä mahdollistaa tenttien, kirjallisuuskuulustelujen ja kypsyysnäytteiden järjestämisen automaattisesti valvotuissa tiloissa. Lisätietoja löytyy yliopiston verkkosivuilta http://www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-tentti…. Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…suoritetaan tenttimällä opintojakson kirjallisuus ja säädökset oikeustieteiden yleisinä tenttipäivinä. Tenttipäivät käyvät ilmi WebOodista sekä oikeustieteiden laitoksen nettisivuilta löytyvästä tenttitaulukosta. Tentteihin tulee ilmoittautua viimeistään kymmenen päivää ennen tenttiä. Opintojaksoista järjestetään lu-… Continue Reading YHKA opinto-opas 2017-2018