Search Results: tentti

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…sattuessa ilmoittautu- misen voi peruuttaa itse neljä päivää ennen tenttiä. Etätenttiin ilmoittauduttaessa etätenttitietoja koskevassa kohdassa ilmoitetaan tentin suorituspaikka, yhteyshenkilö ja yhteyshenkilön yhteystiedot. Tenttikysymykset toi- mitetaan etätenttipaikkaan sähköpostin liitetiedostona. Mallisuoritus: Tentin… Continue Reading YHKA opinto-opas 2014-2015

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…vähintään kaksi mahdollisuutta. Luentokuulusteluja ei voi yleensä tenttiä yleisissä kuulusteluissa. Sähköinen tentti Itä-Suomen yliopiston sähköinen tenttijärjestelmä mahdollistaa tenttien, kirjallisuuskuulustelujen ja kypsyysnäytteiden järjestämisen automaattisesti valvotuissa tiloissa. Lisätietoja löytyy yliopiston verkkosivuilta http://www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-tentti…. Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015

yhka_2018-2019 [pdf]

…suoritettavat opintojaksot suoritetaan tenttimällä opintojakson kirjallisuus ja säädökset oikeustieteiden yleisinä tenttipäivinä. Tenttipäivät käyvät ilmi WebOodista sekä oikeustieteiden tenttitaulukosta. Tentteihin tulee ilmoittautua viimeistään kym- menen päivää ennen tenttiä. Opintojaksoista järjestetään luento-opetusta… Continue Reading yhka_2018-2019

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…vastaanoteta myöhästyneitä ilmoittautumisia. Etätenttiin ilmoittautuminen ja ohjeet etätenttimisestä Opiskelija vastaa itse etätentti-ilmoittautumisen oikeellisuudesta (valvojan oikea yhteys- tieto, tenttipaikkaan ilmoittaminen). On tärkeää, että opiskelija sopii etätenttipaikan kanssa tentin suorittamisesta ja ilmoittautuu… Continue Reading YHKA opinto-opas 2016-2017

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…suoritetaan tenttimällä opintojakson kirjallisuus ja säädökset oikeustieteiden yleisinä tenttipäivinä. Tenttipäivät käyvät ilmi WebOodista sekä oikeustieteiden laitoksen nettisivuilta löytyvästä tenttitaulukosta. Tentteihin tulee ilmoittautua viimeistään kymmenen päivää ennen tenttiä. Opintojaksoista järjestetään lu-… Continue Reading YHKA opinto-opas 2017-2018