Search Results: tentti

Tenttiminen [Student Book Search Tag]

…itse selvittää toisen kampuksen tenttitilaisuuden ja sopii tenttinsä suorittamisesta ko. tilaisuudessa (tentit löytyvät WebOodista: Opintojaksot/Opetus > Oppaittain > valitse opinto-opas ja mene oppaan välilehdelle ‘Tentit’). Tiedekunnan lähipalvelut vastaavat sisäisten etätenttien… Continue Reading Tenttiminen

Henkilökohtainen kulkutunniste sähköiseen tenttitilaan [Student Book Search Tag]

…tentin laajennettuja aukioloaikoja. Voit mennä sähköiseen tenttitilaan ilmoittautumatta ensin Opparin tiskillä. Tenttitiloissa on kameravalvonnat ja niissä tehdään säännöllisen epäsäännöllisesti pistotarkastuksia, jolloin tarkistetaan kaikkien tenttijöiden henkilöllisyys. Mihin tenttitiloihin pääsen kulkutunnisteella? Joensuussa… Continue Reading Henkilökohtainen kulkutunniste sähköiseen tenttitilaan

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…syventävien opintojen arvosanaan kerrotaan laitosten opetussuunnitelmissa. Tenttiminen Tenttien ajankohdat ja kesto Tenttien ajankohdista ja kestosta päätetään opetussuunnitelmissa. Tenttipäivät löytyvät WebOodista. Tenttiin ilmoittautuminen Opetussuunnitelman mukaiseen tenttiin tulee ilmoittautua kymmenen (10) päivää… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Hae henkilökohtainen kulkutunniste sähköisiin tenttitiloihin [Article Search Tag]

…tai viikonloppuisin? Olisitko kiinnostunut hyödyntämään sähköisen tentin laajennettua aukioloa? Haluaisitko sujuvoittaa menoasi sähköiseen tenttiin? Jos vastasit yhteenkään kysymykseen myöntävästi, niin ratkaisusi on henkilökohtainen kulkutunniste sähköisiin tenttitiloihin. Lue lisää Kamusta https://kamu.uef.fi/student-book/kulkutunniste-sahkoiseen-tenttitilaan/… Continue Reading Hae henkilökohtainen kulkutunniste sähköisiin tenttitiloihin

Kulku sähköisiin tenttitiloihin on muuttunut ma 24.2.2020 alkaen [Article Search Tag]

Tenttitilojen ovet ovat auki rakennusten aukioloaikoina, jolloin voit mennä tenttiin ilman kulkutunnistetta. Rakennusten aukiolot: JOENSUU (Natura F-ovi) Lukukausien aikana (1.9.-31.5.) Natura N112: ma-to klo 7-18 ja pe klo 7-17 Kesäaikana… Continue Reading Kulku sähköisiin tenttitiloihin on muuttunut ma 24.2.2020 alkaen

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…suoritettavat opintojaksot suoritetaan tenttimällä opintojakson kirjallisuus ja säädökset oikeustieteiden yleisinä tenttipäivinä. Tenttipäivät käyvät ilmi WebOodista sekä oikeustieteiden tenttitaulukosta. Tentteihin tulee ilmoittautua viimeistään kym- menen päivää ennen tenttiä. Opintojaksoista järjestetään luento-opetusta… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas