Search Results: tenttiminen

FILO Kapsy opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…ja yleisiin kuulusteluihin ilmoittautuminen ……………………………….. 29 6.3 Esteetön opiskelu ja opetuksen erityisjärjestelyt…………………………………………….. 32 6.4 Tenttiminen Itä-Suomen yliopiston toisella kampuksella tai kampusten ulkopuolella ………………………………………………………………………………………………….. 33 6.5 Opintosuoritusten ja –kokonaisuuksien rekisteröinti ja… Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2015-2016

kapsy_2018-2019 [pdf]

…etäopintoina. Tällöin tenttiminen on mahdollista paikoissa, joissa järjes- tetään tenttejä. Opiskelija sopii asiasta tentaattorin kanssa ja selvittää tentin valvojan. Muutoin tenttiminen tapahtuu pääsääntöisesti Itä-Suomen yliopiston sillä kampuksella, jolla ko. oppiaineen… Continue Reading kapsy_2018-2019