Hakutulokset: tenttiminen

Tenttiminen [sivu]

Yleisiä määräyksiä opintosuorituksista, suoritustavoista, kuulusteluista, opintosuoritusten arvioinnista ja tulosten ilmoittamisesta on Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännössä: ” Kuulustelun tulosten julkistaminen Kuulustelun tulos on julkistettava viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua suorituksesta…

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…erityisopettajan ja erillisten erityislastentarhanopettajan opintojen tenttejä. Ko. opinnoissa tenttiminen on mahdollista paikoissa, joissa järjestetään tent- tejä. Opiskelija sopii asiasta tentaattorin kanssa ja selvittää tentin valvojan. Muutoin tenttiminen tapahtuu pääsääntöisesti Itä-Suomen…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…etäopintoina. Tällöin tenttiminen on mahdollista paikoissa, joissa järjes- tetään tenttejä. Opiskelija sopii asiasta tentaattorin kanssa ja selvittää tentin valvojan. Muutoin tenttiminen tapahtuu pääsääntöisesti Itä-Suomen yliopiston sillä kampuksella, jolla ko. oppiaineen…

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…yleisiin kuulusteluihin ilmoittautuminen 29 6.3 Erityisjärjestelyjen hakeminen filosofisessa tiedekunnassa 32 6.4 Tenttiminen Itä-Suomen yliopiston toisella kampuksella tai kampusten ulkopuolella 33 6.5 Opintosuoritusten ja -kokonaisuuksien arvostelu ja rekisteröinti 33 6.5.1 Opintosuoritusten…

FILO Kapsy opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…opetuksen erityisjärjestelyt…………………………………………….. 32 6.4 Tenttiminen Itä-Suomen yliopiston toisella kampuksella tai kampusten ulkopuolella ………………………………………………………………………………………………….. 33 6.5 Opintosuoritusten ja -kokonaisuuksien rekisteröinti ja arvostelu ……………………….. 33 6.5.1 Opintosuoritusten arvostelu ……………………………………………………………… 33 6.5.2 Opintosuoritusten…

FILO Kapsy opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…alkuperäisyyden tarkastuksessa …… 28 6.2 Tenttikäytännöt ja yleisiin kuulusteluihin ilmoittautuminen ……………………………….. 29 6.3 Esteetön opiskelu ja opetuksen erityisjärjestelyt…………………………………………….. 32 6.4 Tenttiminen Itä-Suomen yliopiston toisella kampuksella tai kampusten ulkopuolella ………………………………………………………………………………………………….. 33…

FILO Skope opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…osa opin- noista tapahtuu etäopintoina. Tällöin tenttiminen on mahdollista paikoissa, joissa järjes- tetään tenttejä. Opiskelija sopii asiasta tentaattorin kanssa ja selvittää tentin valvojan. Muutoin tenttiminen tapahtuu pääsääntöisesti Itä-Suomen yliopiston sillä…

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

Tenttiminen Itä-Suomen yliopiston toisella kampuksella tai kampusten ulkopuolella Filosofisessa tiedekunnassa mahdollisuus tenttiä Itä-Suomen yliopiston kampusten ulkopuolella rajoitetaan koulutuksiin, jotka on lähtökohtaisesti rakennettu siten, että osa opinnoista tapahtuu etäopintoina. Tällöin tenttiminen

FILO Skope opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…28 6.2 Tenttikäytännöt ja yleisiin kuulusteluihin ilmoittautuminen 28 6.3 Erityisjärjestelyjen hakeminen filosofisessa tiedekunnassa 31 6.4 Tenttiminen Itä-Suomen yliopiston toisella kampuksella tai kampusten ulkopuolella 32 6.5 Opintosuoritusten ja -kokonaisuuksien arvostelu ja…