Hakutulokset: tenttiminen

Tenttiminen [sivu]

Yleisiä määräyksiä opintosuorituksista, suoritustavoista, kuulusteluista, opintosuoritusten arvioinnista ja tulosten ilmoittamisesta on Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännössä: ” Kuulustelun tulosten julkistaminen Kuulustelun tulos on julkistettava viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua suorituksesta…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…etäopintoina. Tällöin tenttiminen on mahdollista paikoissa, joissa järjes- tetään tenttejä. Opiskelija sopii asiasta tentaattorin kanssa ja selvittää tentin valvojan. Muutoin tenttiminen tapahtuu pääsääntöisesti Itä-Suomen yliopiston sillä kampuksella, jolla ko. oppiaineen…

Sähköinen tentti: tilat ja käytännöt [sivu]

Yleistä Itä-Suomen yliopistolla on käytössä Exam-tenttijärjestelmä (https://exam.uef.fi/). Voit suorittaan tenttijärjestelmässä olevan tentin oman aikataulusi mukaan opettajan määrittelemänä ajanjaksona. Tenttijärjestelmässä olevat tentit on mahdollista suorittaa Joensuun ja Kuopion kampuksilla….

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…tenttijärjestelmästäja sen käytännöistä lisätietoja Ka- mussa (kamu.uef.fi). Etätenttiminen Opiskelijan tulee varmistaa tentistään vastaavalta laitokselta, onko etätenttiminen mah- dollista. Itä-Suomen yliopiston sisäiset etätentit (eli tentti suoritetaan jollain Itä-Suomen yliopiston kampuksella) ovat…

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…aikataulujen yhteydestä. Myös kuulusteluihin ilmoit- taudutaan WebOodissa. Hoitotieteen laitos järjestää kaksi yleistä tenttipäivää lukuvuoden aikana. Opiskelijat voivat tällöin osallistua ilmoitettuihin kuulusteluihin ja uusintakuulustelui- hin. Joidenkin opintojaksojen tenttiminen on järjestetty sähköisenä…