Search Results: tiedekuntaneuvosto

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…mukaisesti. Yliopiston lukuvuosi jakautuu neljään opetusperiodiin. 19 § Tutkintoihin kuuluvat opinnot Tiedekuntaneuvosto antaa tarkemmat määräykset tutkinnoista ja niihin sisältyvistä opinnoista sekä päättää koulutusten sisällöistä. Tiedekuntaneuvosto päättää myös tutkintoihin sisältyvien tai…

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännössä määritellyllä tavalla valitut tiedekuntaneuvosto ja dekaani. Filosofisen tiedekunnan dekaani on professori Markku Filppula ja varadekaani professori Pertti Väisänen. Tiedekuntaneuvostossa ovat edustettuina professorit, muu henkilöstö sekä opiskelijat. Hallinto-…

TT Hammaslääketiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…lukuvuosi jakautuu neljään opetusperiodiin. 19 § Tutkintoihin kuuluvat opinnot Tiedekuntaneuvosto antaa tarkemmat määräykset tutkinnoista ja niihin sisältyvistä opinnoista sekä päättää koulutusten sisällöistä. Tiedekuntaneuvosto päättää myös tutkintoihin sisältyvien tai niitä täydentävien…

FILO Hum opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…tavalla valitut tiedekuntaneuvosto ja dekaani. Filosofisen tiedekunnan dekaani on professori Markku Filppula ja varadekaani professori Pertti Väisänen. Tiedekuntaneuvostossa ovat edustettuina professorit, muu henkilöstö sekä opiskelijat. Hallin- to- ja tukipalveluita varten…

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…opiskelijan kuulemisesta tie- dekunnan yhteistä vastinelomaketta käyttäen. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 § mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella pro gradu -tutkielmat tarkastajien lausuntojen perusteella. Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 21.1.2014 tekemän delegointipäätöksen mukaan…

FILO Hum opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…määritellyllä tavalla valitut tiedekuntaneuvosto ja dekaani. Filosofisen tiedekunnan dekaani on professori Markku Filppula ja varadekaani professori Pertti Väisänen. Tiedekuntaneuvostossa ovat edustettuina professorit, muu henkilöstö sekä opiskelijat. Hallin- to- ja tukipalveluita…

FILO Skope opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…tävä tiedekuntaneuvostossa. Osastonjohtaja voi myös harkintansa mukaan määrätä kolmannen tarkastajan, mikäli arvosanaehdotukset eivät ole yhteneväiset tai opiskelija on tyytymätön arvo- sanaehdotukseen. Näissä tapauksissa tiedekuntaneuvosto arvostelee tutkielman saatujen lau- suntojen perusteella….

FILO Hum opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…vaihtuessa. Tiedekunnan johdossa toimivat Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännössä määritellyllä tavalla valitut tiedekuntaneuvosto ja dekaani. Filosofisen tiedekunnan dekaani on professori Markku Filppula ja varadekaani professori Pertti Väisänen. Tiedekuntaneuvostossa ovat edustettuina professorit, muu…

FILO Skope opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…lausunnot hallintohenkilölle, joka huolehtii opiskelijan kuulemisesta tie- dekunnan yhteistä vastinelomaketta käyttäen. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11. §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella pro gradu -tutkielmat tarkastajien lausuntojen perusteella. Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston…

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…opiskelijan kuulemisesta tie- dekunnan yhteistä vastinelomaketta käyttäen. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 § mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella pro gradu -tutkielmat tarkastajien lausuntojen perusteella. Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 21.1.2014 tekemän delegointipäätöksen mukaan…