Search Results: tiedekuntaneuvosto

Opintojohtosääntö [Student Book Search Tag]

…päättää yliopistolle asetuksilla säädetyn koulutusvastuun jakautumisesta tiedekunnille. 4 § Tutkinto-ohjelman perustaminen ja lakkauttaminen Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää koulutusvastuun puitteissa pääaineen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Yliopistolain 7b §:ssä säädetään koulutuksen… Continue Reading Opintojohtosääntö

Opinnäytteet [Student Book Search Tag]

…yksikön pro gradu -tutkielmien ja syventävien opintojen opinnäytetöiden käsittelijät. Kypsyysnäytteet Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekuntaneuvosto on vahvistanut ohjeen tutkielmien yhteydessä suoritettavien kypsyysnäytteiden toteuttamiseen (pdf). Terveystieteiden tiedekunnan opinnäytetyöohjeet Ohjeet Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyön… Continue Reading Opinnäytteet

Hakukuulutus: Opiskelijavarajäsen luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon [Article Search Tag]

…tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon yhtä (1) opiskelijavarajäsentä vapautuneen opiskelijajäsenen edustustehtävän tilalle 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi. Tiedekuntaneuvosto on yliopistolain § 27 mukainen yliopiston alaisen yksikön monijäseninen hallintoelin, jossa edustettuina ovat tiedekunnan professorit, muu opetus-… Continue Reading Hakukuulutus: Opiskelijavarajäsen luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon

Yliopistosanastoa [Student Book Search Tag]

…toimii tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana. Dekaani ja varadekaani valitaan tiedekuntaneuvoston professoreiden keskuudesta. Dekaanin tehtävänä on johtaa ja valvoa tiedekunnan toimintaa sekä toimia tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana. Tiedekunnan dekaani allekirjoittaa esimerkiksi tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät päätökset… Continue Reading Yliopistosanastoa

Opiskelijaedustajia Itä-Suomen yliopiston luottamustoimiin [Article Search Tag]

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) hakee opiskelijaedustajia Itä-Suomen yliopiston hallitukseen, yliopistokollegioon sekä tiedekuntien tiedekuntaneuvostoihin. Opiskelijaedustajat tuovat esille opiskelijoiden näkökulmaa yliopiston toimielimissä käsiteltäviin asioihin. He vievät opiskelijoiden mielipiteitä ja näkemyksiä julkiseen keskusteluun…. Continue Reading Opiskelijaedustajia Itä-Suomen yliopiston luottamustoimiin

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…hyväksytty lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 30.5.2005, päivitys TTtdk:n tiedekuntaneuvostossa 24.4.2013 ja 27.4.2016) Lääketieteen koulutusohjelmalla opetus annetaan pääsääntöisesti yksityiskohtaisen lukujärjestyksen mukaisesti. Luennoille osallistuminen ei ole pakollista joskin suotavaa. Luennoilla käsiteltävät asiat kuuluvat… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020

Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…kynnykset (Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 31.5.2010, ohje päivitetty hammaslääketieteen yksikön johtoryhmä 15.6.2016) Yleismääräykset Prekliinisessä vaiheessa noudatetaan opetussuunnitelman mukaista opintojen järjestystä. Poikkeavat tilanteet kirjataan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan, joka hyväksytetään hamaslääketieteen yksikössä.Kliinisen vaiheen… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020