Hakutulokset: tiedekuntaneuvosto

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…mukaan tiedekuntaneuvosto päättää koulutusvastuun puitteissa pää- aineen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Mikäli tutkinto-ohjelma lakkautetaan, tiedekunnan tulee järjestää siihen opiskeluoikeu- den saaneille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa opinnot loppuun. Määräaikoja asetet- taessa tulee huomioida…

tiedekunnan sisäisellä ohjeella [pdf]

pyytää lisäselvitystä eriävistä esityksistä tiedekuntaneuvoston käsittelyä varten. Opiskelijaa kuullaan kahdesta arvosanaesityksestä ennen tiedekuntaneuvoston käsittelyä ja opiskelijan mahdollinen vastine annetaan tiedekuntaneuvostolle tiedoksi arvosanaa päätettäessä. Tiedekuntaneuvosto päättää arvostelusta saatujen lausuntojen sekä niihin…

Yliopistosanastoa [sivu]

…toimii tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana. Dekaani ja varadekaani valitaan tiedekuntaneuvoston professoreiden keskuudesta. Dekaanin tehtävänä on johtaa ja valvoa tiedekunnan toimintaa sekä toimia tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana. Tiedekunnan dekaani allekirjoittaa esimerkiksi tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät päätökset…

Opinnäytetöiden arviointikriteerit [pdf]

FILO Opinnäytetöiden arviointikriteerit Perustutkintokoulutuksen opinnäytetöiden arviointikriteerit filosofisessa tiedekunnassa Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on 20.1.2010 päättänyt perustutkintokoulutuksen opinnäytteiden arviointikriteereistä. Tiedekuntaneuvosto on 17.12.2014 päivittänyt pro gradu-­‐ tutkielmien arviointikriteereitä. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2015 lukien….

FILO perustutkintokoulutuksen_tutkielmien_arviointi_kaant [pdf]

Perustutkintokoulutuksen opinnäytetöiden arviointikriteerit filosofisessa tiedekunnassa Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on 20.1.2010 päättänyt perustutkintokoulutuksen opinnäytteiden arviointikriteereistä. Tiedekuntaneuvosto on 17.12.2014 päivittänyt pro gradu-­‐ tutkielmien arviointikriteereitä. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2015 lukien. Kandidaatintutkielmien ja pro…

FILO perustutkintokoulutuksen_tutkielmien_arviointi_kaant-1 [pdf]

Perustutkintokoulutuksen opinnäytetöiden arviointikriteerit filosofisessa tiedekunnassa Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on 20.1.2010 päättänyt perustutkintokoulutuksen opinnäytteiden arviointikriteereistä. Tiedekuntaneuvosto on 17.12.2014 päivittänyt pro gradu-­‐ tutkielmien arviointikriteereitä. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2015 lukien. Kandidaatintutkielmien ja pro…

FILO perustutkintokoulutuksen_tutkielmien_arviointi_kaant [pdf]

Perustutkintokoulutuksen opinnäytetöiden arviointikriteerit filosofisessa tiedekunnassa Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on 20.1.2010 päättänyt perustutkintokoulutuksen opinnäytteiden arviointikriteereistä. Tiedekuntaneuvosto on 17.12.2014 päivittänyt pro gradu-­‐ tutkielmien arviointikriteereitä. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2015 lukien. Kandidaatintutkielmien ja pro…

FILO perustutkintokoulutuksen_tutkielmien_arviointi_kaant-1 [pdf]

Perustutkintokoulutuksen opinnäytetöiden arviointikriteerit filosofisessa tiedekunnassa Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on 20.1.2010 päättänyt perustutkintokoulutuksen opinnäytteiden arviointikriteereistä. Tiedekuntaneuvosto on 17.12.2014 päivittänyt pro gradu-­‐ tutkielmien arviointikriteereitä. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2015 lukien. Kandidaatintutkielmien ja pro…

FILO perustutkintokoulutuksen_tutkielmien_arviointi_kaant-1 [pdf]

Perustutkintokoulutuksen opinnäytetöiden arviointikriteerit filosofisessa tiedekunnassa Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on 20.1.2010 päättänyt perustutkintokoulutuksen opinnäytteiden arviointikriteereistä. Tiedekuntaneuvosto on 17.12.2014 päivittänyt pro gradu-­‐ tutkielmien arviointikriteereitä. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2015 lukien. Kandidaatintutkielmien ja pro…