Search Results: tiedekuntaneuvosto

Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…kynnykset (Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 31.5.2010, ohje päivitetty hammaslääketieteen yksikön johtoryhmä 15.6.2016) Yleismääräykset Prekliinisessä vaiheessa noudatetaan opetussuunnitelman mukaista opintojen järjestystä. Poikkeavat tilanteet kirjataan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan, joka hyväksytetään hamaslääketieteen yksikössä.Kliinisen vaiheen… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020

JOHTOSAANTO_Tutkintosaanto [pdf]

…hallitus on kuullut tiedekuntia, se päättää koulutusvastuita koskevista muutosesityksistä ministeriötä varten. Rehtori päättää yliopistolle asetuksilla säädetyn koulutusvastuun jakautumisesta tiedekunnille. 4 § Tutkinto-ohjelman perustaminen ja lakkauttaminen Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvostoContinue Reading JOHTOSAANTO_Tutkintosaanto

tiedekunnan sisäisellä ohjeella [pdf]

…pyytää lisäselvitystä eriävistä esityksistä tiedekuntaneuvoston käsittelyä varten. Opiskelijaa kuullaan kahdesta arvosanaesityksestä ennen tiedekuntaneuvoston käsittelyä ja opiskelijan mahdollinen vastine annetaan tiedekuntaneuvostolle tiedoksi arvosanaa päätettäessä. Tiedekuntaneuvosto päättää arvostelusta saatujen lausuntojen sekä niihin… Continue Reading tiedekunnan sisäisellä ohjeella

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…ja keskeytyksettä. (Opintojohtosääntö 21 §) Opiskelijan tulee saada ohjausta opintojen kaikissa vaiheissa. Tiedekuntaneuvosto päättää opintojen ohjauksen periaatteista, jotka sisältävät opiskelijan ja ohjaajan oikeudet ja velvollisuudet sekä ohjeet henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta,… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…opetuksen ja opintojen ohjauksen siten, että tutkinto on mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen yliopistolaissa säädetyssä tavoiteajassa, tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä ja keskeytyksettä. (Opintojohtosääntö 21 §) Opiskelijan tulee saada ohjausta opintojen kaikissa vaiheissa. TiedekuntaneuvostoContinue Reading Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020