Hakutulokset: tiedekuntaneuvosto

JOHTOSAANTO_Tutkintosaanto [pdf]

…hallitus on kuullut tiedekuntia, se päättää koulutusvastuita koskevista muutosesityksistä ministeriötä varten. Rehtori päättää yliopistolle asetuksilla säädetyn koulutusvastuun jakautumisesta tiedekunnille. 4 § Tutkinto-ohjelman perustaminen ja lakkauttaminen Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvostoContinue Reading JOHTOSAANTO_Tutkintosaanto

tiedekunnan sisäisellä ohjeella [pdf]

pyytää lisäselvitystä eriävistä esityksistä tiedekuntaneuvoston käsittelyä varten. Opiskelijaa kuullaan kahdesta arvosanaesityksestä ennen tiedekuntaneuvoston käsittelyä ja opiskelijan mahdollinen vastine annetaan tiedekuntaneuvostolle tiedoksi arvosanaa päätettäessä. Tiedekuntaneuvosto päättää arvostelusta saatujen lausuntojen sekä niihin… Continue Reading tiedekunnan sisäisellä ohjeella

Yliopistosanastoa [sivu]

…johtaa tiedekunnan toimintaa ja toimii tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana. Dekaani ja varadekaani valitaan tiedekuntaneuvoston professoreiden keskuudesta. Dekaanin tehtävänä on johtaa ja valvoa tiedekunnan toimintaa sekä toimia tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana. Tiedekunnan dekaani allekirjoittaa esimerkiksi… Continue Reading Yliopistosanastoa

Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 31.5.2010, ohje päivitetty hammaslääketieteen yksikön johtoryhmä 15.6.2016) Yleismääräykset Prekliinisessä vaiheessa noudatetaan opetussuunnitelman mukaista opintojen järjestystä. Poikkeavat tilanteet kirjataan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan, joka hyväksytetään hamaslääketieteen yksikössä.Kliinisen vaiheen opintojen yleismääräyksenä… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

Tiedekuntaneuvostoon kuuluvat jäsenet edustavat professoreja, muuta opetushenkilökuntaa ja muuta henkilökuntaa sekä opis- kelijoita. Dekaani toimii tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana. Tiedekuntaneuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Tiedekuntaneuvoston kokousten pöytäkirjat ovat nähtävillä tiedekunnan ja yliopiston… Continue Reading LUMET opinto-opas 2018-2019