Search Results: tutkinnot

Jatko opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…määräävät väitöskirjatöiden ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat/tarkastajat, vas- taväittäjät sekä väitöstilaisuuden valvojan • myöntävät väittelyluvan, hyväksyvät ja arvostelevat lisensiaatintutkimuksen ja väitös- kirjan • hyväksyvät suoritetut jatkotutkinnot ja myöntävät tutkinnot. Tohtoriohjelman tehtävänä on… Continue Reading Jatko opinto-opas 2014-2015

LUMET opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…tutkintorakenteet Biologia Perustutkinnot Biologian sivuaineiden opintokokonaisuudet Kansainvälinen maisteriohjelma biologiassa Fysiikka Perustutkinnot Kansainvälinen maisteriohjelma fysiikassa Kemia Perustutkinnot Kansainvälinen maisteriohjelma kemiassa Matematiikka Perustutkinnot Metsätiede Perustutkinnot Kansainväliset maisteriohjelmat metsätieteessä Sovellettu fysiikka Perustutkinnot Kansainvälinen… Continue Reading LUMET opinto-opas 2017-2018

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…kehittämisen tarpeita vastaavaa korkeakouluopetusta sekä harjoittavat aluekehitystä tukevaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. korkeakoulututkinto korkeakoulututkintoja ovat yliopistoissa suoritettavat alemmat korkeakoulututkinnot ja ylemmät korkeakoulututkinnot, jatkotutkintoina suoritettavat lisensiaatin tutkinnot ja tohtorin tutkinnot, Maanpuolustuskorkeakoulussa… Continue Reading LuMet opinto-opas 2015-2016

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…korkeakoulututkintoja ovat yliopistoissa suoritettavat alemmat korkeakoulututkinnot ja ylemmät korkeakoulututkinnot, jatkotutkintoina suoritettavat lisensiaatin tutkinnot ja tohtorin tutkinnot, Maanpuolustuskorkeakoulussa suoritettavat tutkinnot sekä ammattikorkeakouluissa suoritettavat ammattikorkeakoulututkinnot ja ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnot. Korkeakoulututkintojen sisällöstä ja laajuudesta… Continue Reading LuMet opinto-opas 2014-2015

LuMet Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…Perustutkinnot …………………………………………………………………………………………………….. 33 Kansainvälinen maisteriohjelma biologiassa …………………………………………………………….. 49 Fysiikka…………………………………………………………………………………………………………………. 55 Perustutkinnot …………………………………………………………………………………………………….. 56 Kansainvälinen maisteriohjelma fysiikassa ………………………………………………………………. 72 Kemia ……………………………………………………………………………………………………………………. 74 Perustutkinnot …………………………………………………………………………………………………….. 76 Kansainvälinen maisteriohjelma kemiassa ……………………………………………………………….. 95 Matematiikka… Continue Reading LuMet Teologia opinto-opas 2016-2017

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…Helsingin yliopiston vaatimusten mukaisesti. Historian pääaineopiskelijat suorittavat humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkinnot. Tutkinnot suoritetaan joko aineenopettajan tai asiantuntijan suuntautumisvaihtoehdossa. Tutkinnon pääaine (Suomen tai yleinen histo- ria)… Continue Reading YHKA opinto-opas 2014-2015

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…Biologia …………………………………………………………………………………………………………………. 26 Perustutkinnot …………………………………………………………………………………………………….. 30 Kansainvälinen maisteriohjelma biologiassa …………………………………………………………….. 43 Fysiikka…………………………………………………………………………………………………………………. 48 Perustutkinnot …………………………………………………………………………………………………….. 49 Kansainvälinen maisteriohjelma fysiikassa ………………………………………………………………. 66 Kemia ……………………………………………………………………………………………………………………. 70 Perustutkinnot …………………………………………………………………………………………………….. 72 Kansainvälinen maisteriohjelma kemiassa… Continue Reading UEF LUMET opinto-opas 2018-2019