Search Results: tutkinnot

Jatko opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…määräävät väitöskirjatöiden ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat/tarkastajat, vas- taväittäjät sekä väitöstilaisuuden valvojan • myöntävät väittelyluvan, hyväksyvät ja arvostelevat lisensiaatintutkimuksen ja väitös- kirjan • hyväksyvät suoritetut jatkotutkinnot ja myöntävät tutkinnot. Tohtoriohjelman tehtävänä on…

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…Helsingin yliopiston vaatimusten mukaisesti. Historian pääaineopiskelijat suorittavat humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkinnot. Tutkinnot suoritetaan joko aineenopettajan tai asiantuntijan suuntautumisvaihtoehdossa. Tutkinnon pääaine (Suomen tai yleinen histo- ria)…

UEF jatko-opinto-opas 2015-2016 taitettu [pdf]

…määräävät väitöskirjatöiden ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat/tarkasta- jat, vastaväittäjät sekä väitöstilaisuuden valvojan myöntävät väittelyluvan, hyväksyvät ja arvostelevat lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan hyväksyvät suoritetut jatkotutkinnot ja myöntävät tutkinnot. Tohtoriohjelman tehtävänä on huolehtia alansa tutkijakoulutuksen…

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…rajoitetaan tai opinto-oikeutta on haettava sivuaineen valintakokeessa. Näitä ovat esimerkiksi kieliaineet ja opettajan pedagogiset opinnot. 4.1 Suoritettavat tutkinnot Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta yliopistojen tutkinnot ovat kaksiportaisia: Opiskelijat suorittavat ensin alemman…

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…korkeakoulututkintoja ovat yliopistoissa suoritettavat alemmat korkeakoulututkinnot ja ylemmät korkeakoulututkinnot, jatkotutkintoina suoritettavat lisensiaatin tutkinnot ja tohtorin tutkinnot, Maanpuolustuskorkeakoulussa suoritettavat tutkinnot sekä ammattikorkeakouluissa suoritettavat ammattikorkeakoulututkinnot ja ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnot. Korkeakoulututkintojen sisällöstä ja laajuudesta…

LUMET opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…tutkintorakenteet Biologia Perustutkinnot Biologian sivuaineiden opintokokonaisuudet Kansainvälinen maisteriohjelma biologiassa Fysiikka Perustutkinnot Kansainvälinen maisteriohjelma fysiikassa Kemia Perustutkinnot Kansainvälinen maisteriohjelma kemiassa Matematiikka Perustutkinnot Metsätiede Perustutkinnot Kansainväliset maisteriohjelmat metsätieteessä Sovellettu fysiikka Perustutkinnot Kansainvälinen…

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…kehittämisen tarpeita vastaavaa korkeakouluopetusta sekä harjoittavat aluekehitystä tukevaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. korkeakoulututkinto korkeakoulututkintoja ovat yliopistoissa suoritettavat alemmat korkeakoulututkinnot ja ylemmät korkeakoulututkinnot, jatkotutkintoina suoritettavat lisensiaatin tutkinnot ja tohtorin tutkinnot, Maanpuolustuskorkeakoulussa…

LuMet Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…Perustutkinnot …………………………………………………………………………………………………….. 33 Kansainvälinen maisteriohjelma biologiassa …………………………………………………………….. 49 Fysiikka…………………………………………………………………………………………………………………. 55 Perustutkinnot …………………………………………………………………………………………………….. 56 Kansainvälinen maisteriohjelma fysiikassa ………………………………………………………………. 72 Kemia ……………………………………………………………………………………………………………………. 74 Perustutkinnot …………………………………………………………………………………………………….. 76 Kansainvälinen maisteriohjelma kemiassa ……………………………………………………………….. 95 Matematiikka…

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…Biologia …………………………………………………………………………………………………………………. 26 Perustutkinnot …………………………………………………………………………………………………….. 30 Kansainvälinen maisteriohjelma biologiassa …………………………………………………………….. 43 Fysiikka…………………………………………………………………………………………………………………. 48 Perustutkinnot …………………………………………………………………………………………………….. 49 Kansainvälinen maisteriohjelma fysiikassa ………………………………………………………………. 66 Kemia ……………………………………………………………………………………………………………………. 70 Perustutkinnot …………………………………………………………………………………………………….. 72 Kansainvälinen maisteriohjelma kemiassa…

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…Biologia …………………………………………………………………………………………………………………. 26 Perustutkinnot …………………………………………………………………………………………………….. 30 Kansainvälinen maisteriohjelma biologiassa …………………………………………………………….. 43 Fysiikka…………………………………………………………………………………………………………………. 48 Perustutkinnot …………………………………………………………………………………………………….. 49 Kansainvälinen maisteriohjelma fysiikassa ………………………………………………………………. 66 Kemia ……………………………………………………………………………………………………………………. 70 Perustutkinnot …………………………………………………………………………………………………….. 72 Kansainvälinen maisteriohjelma kemiassa…