Search Results: tutkinto

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…vaihtaa pääainetta, tutkintonimikettä ja tutkintoraken- netta opetussuunnitelman 2011–2012 mukaiseksi eli he voivat vaihtaa ns. uuteen tutkintorakenteeseen ja HTK-/HTM-tavoitetutkintoon. Opinto-oikeuden muutos voi edellyttää tutkintoon sisältymättömiä täydentäviä opintoja. Lisätietoja ympäris- töpolitiikan ja…

Jatko opinto-opas 2014-2015 [pdf]

tutkinto ympäristötieteissä, biologiassa, biotieteissä, kemiassa, fysiikassa • diplomi-insinööri tutkinto sopivilta aloilta (vrt. filosofian maisterin tutkinto) • terveystieteiden maisterin tutkinto • lääketieteen lisensiaatin tutkinto • proviisorin tutkinto • eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

tutkinto FM, pääaineena maantiede yhteiskuntamaantieteen alempi korkea- koulututkinto YTM, pääaineena yhteiskuntamaantiede ympäristöpolitiikan alempi korkeakou- lututkinto YTM, pääaineena ympäristöpolitiikka muu alempi korkeakoulututkinto tai ylempi korkeakoulututkinto FM, pääaineena Suomen historia* *poikkeuksen muodostavat…

yhka_2018-2019 [pdf]

tutkinto-opiskelijoiksi 1.8.2005 tai sen jälkeen. Tavoiteajat ei- vät koske niitä opiskelijoita, jotka ovat siirtyneet vanhan tutkintoasetuksen mukaisesta tutkintorakenteesta uuden tutkintoasetuksen mukaiseen tutkintoon. Kandidaatin tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on kolme lukuvuotta. Maisterin…

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…hyväk- syttäväksi. Tutkintorakenteen muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset löydät kauppa- tieteiden laitoksen sivulta: http://www.uef.fi/web/kauppatieteet/tutkintorakenneuudis- tus http://www.uef.fi/kauppatieteet/tyoharjoittelu http://www.uef.fi/web/kauppatieteet/tutkintorakenneuudistus http://www.uef.fi/web/kauppatieteet/tutkintorakenneuudistus UEF // Opinto-opas 2017-2018 98 3.3 TUTKINTORAKENTEET JA OPINTOJEN SUORITUSJÄRJESTYS 3.3.1 Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…kandidaatin tutkinto (KK) ja ylempi korkeakoulututkinto kasvatustieteen maisterin tutkinto (KM). Psykologian alan alempi korkeakoulututkinto on nimeltään psykologian kandidaatin tutkinto (PsK) ja ylempi korkeakoulututkinto puolestaan psykologian maisterin tutkinto (PsM). Opinto-opas 2014–2015…

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa 8) luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoa sekä 9) filosofian maisterin tutkintoa. Pelkästään proviisorin tutkintoa suorittamaan otetulla opiskelijalla tulee olla suoritettuna farma- seutin tutkinto. Pelkästään maisterin tutkintoa…

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…perustutkintojen tutkintorakenteet on määritelty erikseen luonnontieteelliselle koulutusalalle ja maatalous-metsätieteelliselle koulutusalalle. Kandidaatin ja maisterin tutkintojen tutkintorakenteet ja tutkintovaatimukset esitellään tässä oppaassa kunkin oppiaineen opetussuunnitelman esittelyn kohdalla. Perustutkintoon eli kandidaatin ja maisterin…

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…tilastotieteen pääaineissa ja Kuopion kampuksella sovelletun fysiikan, tietojenkäsittelytieteen ja ympäristötieteen pääaineissa. Tiedekunnan perustutkintojen tutkintorakenteet on määritelty erikseen luonnontieteelliselle koulutusalalle ja maatalous-metsätieteelliselle koulutusalalle. Kandidaatin ja maisterin tutkintojen tutkintorakenteet ja tutkintovaatimukset esitellään…