Hakutulokset: tutkinto

Opinnäytteet [sivu]

opintojen opinnäyte, oikeustieteissä OTM-tutkielma (ylempi korkeakoulututkinto) lisensiaatintutkimus (lisensiaatin tutkinto) väitöskirja(tutkimus) (tohtorin tutkinto) Opinnäytteiden laatimisessa tukena ovat seminaarit, joissa osallistujat tyypillisesti esittelevät ja kommentoivat toistensa opinnäytteiden suunnitelmia ja niiden eri vaiheissa…. Continue Reading Opinnäytteet

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

…tiedekunnassa on erillinen sivuaineopas (pdf). Myös muiden tiedekuntien ja yksiköiden sivuilla on tietoa sivuainetarjonnasta. Tutkinto-opiskelijoiden on mahdollista hakea myös maksutonta sivuaineopiskeluoikeutta joissakin Itä-Suomen avoimen yliopiston tarjonnassa olevissa oppiaineissa​. Sivuaineita voi… Continue Reading Sivuaineopiskelu UEFissa

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

…teologia: amanuenssi Jan Pohjonen Ortodoksinen teologia: amanuenssi Jan Pohjonen Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan yleinen opintoneuvonta Perustutkinto-opiskelijan yleinen opintoneuvonta (Joensuu ja Kuopio): Koulutuspäällikkö Kaisa Laitinen Perustutkinto-opiskelijan tutkintotodistukset (Joensuu ja Kuopio): Osastosihteeri… Continue Reading Opintoneuvonta tiedekunnissa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [sivu]

tutkintorakenteet on määritelty erikseen luonnontieteelliselle koulutusalalle ja maatalous-metsätieteelliselle koulutusalalle. Kandidaatin ja maisterin tutkintojen tutkintorakenteet ja tutkintovaatimukset esitellään tässä oppaassa kunkin oppiaineen opetussuunnitelman esittelyn kohdalla. Perustutkintoon eli kandidaatin ja maisterin tutkintoon… Continue Reading Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Vastaa kyselyyn tutkintoon tähtäävästä opiskelusta avoimessa yliopistossa – vastausaikaa helmikuu [uutinen]

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen kysely on tarkoitettu niille tutkinto-opiskelijoille tai tutkinnon jo suorittaneille henkilöille, jotka on valittu tutkintokoulutukseen avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Avoimen yliopiston opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi hakeutuneena sinulla… Continue Reading Vastaa kyselyyn tutkintoon tähtäävästä opiskelusta avoimessa yliopistossa – vastausaikaa helmikuu

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…kandidaatin tutkintorakenne päättyi 31.12 2018. Sen mukaan tutkintoaan suorittaneiden on siirryttävä uusimpaan tutkintorakenteeseen. Tarvittaessa ota yhteyttä amanuenssiin. Tutkintorakenteen muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset löydät kauppatieteiden laitoksen sivulta: uef.fi/kauppatieteet/tutkintorakenneuudistus Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto Kauppatieteiden… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020