Hakutulokset: tutkinto

Lisensiaatin tutkinto ja -tutkimus yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa [sivu]

Lisensiaatintutkinto koostuu vähintään 50 opintopisteen, kauppatieteissä 40 opintopisteen, laajuisista tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevista opinnoista sekä lisensiaatintutkimuksesta. Opinnot ovat samat kuin tohtorin tutkinnossa. Lisätietoja löydät tohtoriohjelmien opetussuunnitelmista. Alla lisensiaatintutkimusta koskevia ohjeita.   Lisensiaatintutkimus Muodot ja vaatimukset Lisensiaatintutkimuksessa opiskelijan on osoitettava hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaan sekä valmiutta soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä itsenäisesti ja kriittisesti. Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä a) […]

Cotutelle-kaksoistutkinto [sivu]

Cotutelle-sopimus antaa sinulle mahdollisuuden mahdollista suorittaa tohtorintutkinto samanaikaisesti UEFissa ja jossain ulkomaisessa yliopistossa. Tämä menettely on kätevä mm. silloin, jos tutkimusaiheesi on itsessään kansainvälinen ja/tai jos joku väitöskirjasi ohjaajista työskentelee ulkomaisessa yliopistossa. Opinnot ja tutkinto on suoritettava molempiin yliopistoihin niiden vaatimusten mukaisesti. Samoin väitöskirjan on täytettävä molempien yliopistojen vaatimukset. Menettelytavoista (esim. ohjaajauksesta tai esitarkastuksesta ja […]

Tutkintoon vaadittavat opinnot yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa [sivu]

Lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin kuuluu vähintään vähintään 50 opintopisteen, kauppatieteissä vähintään 40 opintopisteen, laajuiset tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevat opinnot sekä lisensiaatin- ja/tai väitöskirjatutkimus. Tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevat opinnot jakaantuvat edelleen 1) tieteen ja tutkimusalan opintoihin ja 2) yleisiin valmiustaito-opintoihin. Tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukeviin opintoihin voi sisällyttää tohtoriohjelmien järjestämiä jatkokoulutus- ja tutkijaseminaareja, kursseja ja muita opintojaksoja […]