Hakutulokset: tutkinto

Todistushakemus, maisterin tutkinto [pdf]

YHKA Todistushakemus, maisterin tutkinto (pdf) ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, TODISTUSHAKEMUS Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta ____________________________maisterin tutkinto Saap./Tarkistettu ___ / ___ 20___ (amanuenssi) Saap. tiedekunta ___ /___ 20___ (Sirkka/ Tuula/Taru) Opiskelijan tiedot Sukunimi,…

Perustutkintokoulutuksen opinnäytetyöt filosofisessa tiedekunnassa [pdf]

Suomalaisen lukion oppimäärä (äidinkieli suomi) suomeksi Suomalainen ylioppilastutkinto (äidinkieli suomi) suomeksi IB/EB/RP-tutkinto + suomen kielellä suoritettu ylioppilastutkinto + hyväksytty arvosana ”suomi äidinkielenä” -kokeessa suomeksi Koulusivistyskieli ei ole suomi: IB/EB/RB-tutkinto, johon…

JOHTOSAANTO_Tutkintosaanto [pdf]

hakea muutosta valittamalla. VOIMAANTULO 55 § Voimaantulomääräykset Tämä tutkintosääntö tulee voimaan 1.1.2017. Tällä tutkintosäännöllä kumotaan 4.9.2013 hallituksen hyväksymä tutkintosääntö. 1 § Tutkintosäännön soveltamisala TUTKINTO-, ERIKOISTUMIS- JA MUU KOULUTUS 3 §…

Lumet tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset 2017 [pdf]

tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 26.5.2010 (päivitetty 16.5.2017). Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin liittyvät pysyväismääräykset. Tutkintojen sisällöistä määrätään tutkintovaatimuksissa….

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…ja maatalous-metsätieteelliselle koulutusalalle. Kandidaatin ja maisterin tutkintojen tutkintorakenteet ja tutkintovaatimukset esitellään tässä oppaassa kunkin oppiaineen opetussuunnitelman esittelyn kohdalla. Perustutkintoon eli kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin voi kuulua pää- ja…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…otetaan suorittamaan 1) farmaseutin 2) farmaseutin ja proviisorin tutkintoa 3) proviisorin tutkintoa 4) terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa 5) terveystieteiden maisterin tutkintoa 6) lääketieteen lisensiaatin tutkintoa Terveystieteiden tiedekunta // UEF…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…2) farmaseutin ja proviisorin tutkintoa 3) proviisorin tutkintoa 4) terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa 5) terveystieteiden maisterin tutkintoa 6) lääketieteen lisensiaatin tutkintoa 7) hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa 8) luonnontieteiden kandidaatin ja…

Opintojohtosääntö [sivu]

…suunnittelu 20 § Opetussuunnitelmat ja opetusohjelma Tiedekunnan opetussuunnitelmassa määritellään mitä tutkintoja tiedekunnassa voidaan suorittaa ja millä kielillä tutkintoja voidaan suorittaa. Tiedekunnan opetussuunnitelma sisältää tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat ja kaikille tutkinto-ohjelmille yhteiset määräykset….

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…samanaikaisesti sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin. Alempi korkeakoulututkinto eli kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan vähintään 180 opin- topistettä. Sen tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta. Ylempi korkeakoulututkinto eli maisterin tutkinto on vähintään…

Yliopistosanastoa [sivu]

tutkinto suoritetaan kandidaatin tutkinnon jälkeen. Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmissa ylempi korkeakoulututkinto on lisensiaatin tutkinto. Ylioppilaskunnan jäsenmaksu on pakollinen kaikille läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille. Ylioppilaskunta määrittelee vuosittain maksun suuruuden. YTHS on ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö…