Search Results: tutkintotodistus

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…keskuksen äidinkielen ja viestinnän lehtori. Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hy- väksytty–hylätty. Jos kypsyysnäyte hylätään, opiskelijalla on oikeus saada palautetta kirjoituksestaan ennen ilmoittautumista uuteen kokeeseen. 8.11 Tutkinnon hakeminen Dekaani myöntää tutkinnon (tutkintotodistus)…

UEF Hammaslääketieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…vaadittavat opinnot ja saanut niistä merkinnät opintosuoritusre- kisteriinsä. Kaikkien tutkintoa hakevien opiskelijoiden on oltava yliopistossa kirjoilla UEF // Opinto-opas 2018-2019 30 läsnä olevana opiskelijana tutkintoa hakiessaan. Tutkintotodistus haetaan asiointipalve- lun…

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…kielen kirjallista ja suullista taitoa (Tiedekuntaneuvoston päätös 7.11.2011). 8.11 TUTKINNON HAKEMINEN Dekaani myöntää tutkinnon (tutkintotodistus) yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opiskelijalle, joka on suorittanut kaikki tutkintoa varten vaadittavat opin- not. Opiskelijan…

yhka_2018-2019 [pdf]

…suomeksi, jolla he osoittavat hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa (Tiedekuntaneuvoston päätös 7.11.2011). Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta // UEF 309 8.11 TUTKINNON HAKEMINEN Dekaani myöntää tutkinnon (tutkintotodistus) yhteiskuntatieteiden ja…

biolaaketiede_2018-2019 [pdf]

…nen@uef.fi) juttusille mahdollisten hyväksilukujen tai korvaavuuksien saamiseksi. Ota tapaamiseen mukaan alkuperäinen tutkintotodistus ja opintorekisteriote. HARJOITTELU JA KV-VAIHTO Koulutusohjelman pääaineen LuK- ja FM-vaiheen opintoihin voidaan molempiin sisäl- lyttää vapaavalintaisina opintoina harjoittelua…

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…ja suullista taitoa (Tiedekuntaneuvoston päätös 7.11.2011). UEF // Opinto-opas 2016-2017 286 8.11 TUTKINNON HAKEMINEN Dekaani myöntää tutkinnon (tutkintotodistus) yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opiskelijalle, joka on suorittanut kaikki tutkintoa varten vaadittavat…