Search Results: tutkintotodistus

Opintojohtosääntö [Student Book Search Tag]

…Todistukset ja opintosuoritusten rekisteröinti 46 § Tutkinnoista annettavat todistukset Tiedekunta antaa opiskelijalle hänen suorittamastaan tutkinnosta tutkintotodistuksen. Kaikkien tutkintotodistusten liitteenä myönnetään kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite, Diploma Supplement, jossa annetaan riittävät tiedot… Continue Reading Opintojohtosääntö

Opiskelua koskevat lait ja säädökset [Student Book Search Tag]

…(1.8.2017) Pro gradu -tutkielma/syventävien opintojen opinnäytetyöprosessi (1.8.2017) Tutkintotodistussuositukset (1.8.2016) Opetuksen ja opiskel​un​ eettiset ohjeet​ (31.12.2015) ​ Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö ​(18.12.2014) Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän prosessikuvaus ​(22.12.2015)​ Ohje opiskelijoiden rikostaustaotteista (14.11.2013) Yliopiston ohjeet… Continue Reading Opiskelua koskevat lait ja säädökset

Tiedote opiskelijoille sähköisistä tutkintotodistuksista [Article Search Tag]

…hakemuksen saapumisesta, mutta poikkeusoloissa aika voi olla pidempi. Sähköisesti allekirjoitettu todistus on alkuperäinen ja virallinen, ja se vastaa paperista tutkintotodistusta liitteineen. Valmistuneelle lähetetään myös paperinen tutkintotodistus, kun poikkeustilanne on ohi…. Continue Reading Tiedote opiskelijoille sähköisistä tutkintotodistuksista

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…opintoasiat (hakemukset erikoistumiskoulutukseen, välipäätökset ja tutkintotodistuslaskelmat) Kansainvälisten asiain suunnittelija Marko Pietilä puh. 040 355 3089 Lääketieteen koulutusohjelman kv-koordinaattorin tehtävät Vaihto-opintoneuvonta Terveystieteiden tiedekunnan yleinen opintoneuvonta Opinto-ohjauksen yhteyshenkilöt terveystieteiden tiedekunnassa Tiedekunnan opintohallinnon… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020

Tiedote todistuksista [Article Search Tag]

Tutkintotodistuksia ja niihin verrattavia todistuksia myönnetään myös yliopiston tilojen ollessa suljettuna. Opiskelijan on jätettävä hakemuksensa sähköisesti. Kandidaatin ja tohtorin tutkintohakemus jätetään sähköisesti asiointipalvelussa ja maisterin tutkintohakemus jätetään sähköisesti lomakkeella. Terveystieteiden… Continue Reading Tiedote todistuksista