Hakutulokset: tutkintotodistus

Valmistumiseen liittyvä yleinen ohjeistus [sivu]

…Supplementin, kansainväliseen käyttöön tarkoitetun tutkintotodistuksen liitteen, jossa kuvataan mm. suoritetun tutkinnon tavoitteet, keskeiset sisällöt ja asema suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Diploma Supplement hyödyttää mm. tutkinnon tunnustamisessa ulkomailla. Tutkintotodistus kirjataan sille päivälle, jona…

Koulusivistyskieli vaikuttaa opintoihin [sivu]

Opiskelijan koulusivistyskieli vaikuttaa opiskelijan tutkinnon kieliopintojen vaatimuksiin, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteen kieleen sekä opettajan kelpoisuuteen. Koska koulusivistyskielellä on vaikutusta opiskelijan opintoihin, tulee asia olla tiedossa jo henkilökohtaista…

Diploma Supplement [sivu]

Itä-Suomen yliopisto antaa opiskelijalle aina tutkintotodistuksen liitteenä englanninkielisen tutkintotodistuksen liitteen (Diploma Supplement). Se annetaan automaattisesti ja maksutta, yhdessä tutkintotodistuksen ja englanninkielisen opintosuoritusotteen kanssa kaikille valmistuville opiskelijoille. Diploma Supplement…

Tutkintotodistukset [sivu]

Tutkintotodistuksen myöntää tiedekunta. Katso oman tiedekuntasi ohjeet tutkinnon hakemiseen. Muutoin katso opintoyhteisöstäsi mahdolliset ohjeet tähän liittyen. Opiskelijan koulutusivistyskieli vaikuttaa suoritettavan tutkinnon kielitaitovaatimuksiin, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteen kieleen…

Yliopistosanastoa [sivu]

…Se sisältää lisätietoja kyseessä olevasta tutkinnosta, oppilaitoksesta sekä koulutusjärjestelmästä maassa, jossa tutkintotodistus on myönnetty. Dosentti tutkimustyössä ansioitunut henkilö, jolla on oikeus antaa omalta alaltaan opetusta. Hän voi myös osallistua tutkimustyöhön….

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…kaikki tutkintoa varten vaadittavat opinnot ja saanut niistä merkinnät opintosuoritusre- kisteriinsä. Kaikkien tutkintoa hakevien opiskelijoiden on oltava yliopistossa kirjoilla UEF // Opinto-opas 2018-2019 30 läsnä olevana opiskelijana tutkintoa hakiessaan. Tutkintotodistus

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…suomeksi, jolla he osoittavat hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa (Tiedekuntaneuvoston päätös 7.11.2011). Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta // UEF 309 8.11 TUTKINNON HAKEMINEN Dekaani myöntää tutkinnon (tutkintotodistus) yhteiskuntatieteiden ja…

Biolääketieteen opinto-opas [pdf]

…nen@uef.fi) juttusille mahdollisten hyväksilukujen tai korvaavuuksien saamiseksi. Ota tapaamiseen mukaan alkuperäinen tutkintotodistus ja opintorekisteriote. HARJOITTELU JA KV-VAIHTO Koulutusohjelman pääaineen LuK- ja FM-vaiheen opintoihin voidaan molempiin sisäl- lyttää vapaavalintaisina opintoina harjoittelua…