Hakutulokset: tutkintotodistus

Valmistumiseen liittyvä yleinen ohjeistus [sivu]

tutkintotodistushakemuslomake ja lähetä se yhdessä päivitetyn HOPSin kanssa koulutusohjelmasi/pääaineesi HOPS-ohjaajalle. Huom! Lääketieteen koulutusohjelman tutkintotodistusten osalta on annettu tarkennettu ohje: http://www.uef.fi/laake/tutkintotodistukset HOPS-ohjaaja hyväksyy opiskelijan HOPSin ja toimittaa sen opintosihteeri Kati Nykäselle,…

Suositukset tutkintotodistuksiin 04062019 [pdf]

…yhdenmukaisista menettelytavoista. UEF:n tutkintotodistusten paperit ja fontit Tutkintotodistuksilla ja liitteillä käytetään niille suunniteltuja papereita: – tutkintotodistus – todistuksen liitteenä oleva opintorekisteriote – diploma supplement – erillistodistukset – lisäksi tutkintotodistuksille soveltuva…

Koulusivistyskieli vaikuttaa opintoihin [sivu]

Opiskelijan koulusivistyskieli vaikuttaa opiskelijan tutkinnon kieliopintojen vaatimuksiin, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteen kieleen sekä opettajan kelpoisuuteen. Koska koulusivistyskielellä on vaikutusta opiskelijan opintoihin, tulee asia olla tiedossa jo henkilökohtaista…

Diploma Supplement [sivu]

Itä-Suomen yliopisto antaa opiskelijalle aina tutkintotodistuksen liitteenä englanninkielisen tutkintotodistuksen liitteen (Diploma Supplement). Se annetaan automaattisesti ja maksutta, yhdessä tutkintotodistuksen ja englanninkielisen opintosuoritusotteen kanssa kaikille valmistuville opiskelijoille. Diploma Supplement…

Tutkintotodistukset [sivu]

Tutkintotodistuksen myöntää tiedekunta. Katso oman tiedekuntasi ohjeet tutkinnon hakemiseen. Muutoin katso opintoyhteisöstäsi mahdolliset ohjeet tähän liittyen. Opiskelijan koulutusivistyskieli vaikuttaa suoritettavan tutkinnon kielitaitovaatimuksiin, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteen kieleen…

Yliopistosanastoa [sivu]

…liite. Se sisältää lisätietoja kyseessä olevasta tutkinnosta, oppilaitoksesta sekä koulutusjärjestelmästä maassa, jossa tutkintotodistus on myönnetty. Dosentti tutkimustyössä ansioitunut henkilö, jolla on oikeus antaa omalta alaltaan opetusta. Hän voi myös osallistua…

Liite 1 todistuksiin lause-esimerkkejä [pdf]

liite 1: Lause-esimerkkejä yhteis-ja kaksoistutkintoihin Liite 1 LAUSE-ESIMERKKEJÄ KAKSOIS- JA YHTEISTUTKINTOIHIN Kaksoistutkinto Tämä tutkintotodistus yhdessä xxx yliopiston, xxx maa, xxx pvm myöntämän tutkintotodistuksen kanssa muodostaa tohtorin kaksoistutkinnon. Together with the…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…kaikki tutkintoa varten vaadittavat opinnot ja saanut niistä merkinnät opintosuoritusre- kisteriinsä. Kaikkien tutkintoa hakevien opiskelijoiden on oltava yliopistossa kirjoilla UEF // Opinto-opas 2018-2019 30 läsnä olevana opiskelijana tutkintoa hakiessaan. Tutkintotodistus

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…suomeksi, jolla he osoittavat hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa (Tiedekuntaneuvoston päätös 7.11.2011). Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta // UEF 309 8.11 TUTKINNON HAKEMINEN Dekaani myöntää tutkinnon (tutkintotodistus) yhteiskuntatieteiden ja…

Biolääketieteen opinto-opas [pdf]

…nen@uef.fi) juttusille mahdollisten hyväksilukujen tai korvaavuuksien saamiseksi. Ota tapaamiseen mukaan alkuperäinen tutkintotodistus ja opintorekisteriote. HARJOITTELU JA KV-VAIHTO Koulutusohjelman pääaineen LuK- ja FM-vaiheen opintoihin voidaan molempiin sisäl- lyttää vapaavalintaisina opintoina harjoittelua…