Search Results: uss

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…työmäärän mukaan. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1 600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä. oppiaine on korkeakoulussa opetettava tietyn alan opetussuunnitelmaan kuuluva kokonaisuus. oppiaineen vastuuhenkilö on henkilö, joka vastaa…

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…tietyllä tehtäväalueella tarvittavien valmiuksien hankkimiseksi. Koulutusohjelman tai pääaineen opetussuunnitelma muodostuu koulutuksen tavoitteiden, opintojen sisällön ja rakenteen sekä opintojaksojen kuvauksista. Opetussuunnitelma hyväksytään vuosittain. opintojakso on opiskelun ja opetuksen perusyksikkö, joka määräytyy…