Search Results: valmistuminen

TT Hammas opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…kirjattu rekisteriin. Tutkintotodistushakemuslomakkeet löytyvät hammaslääketieteen yksikön www- sivuilta, osoitteesta: http://www.uef.fi/web/hammas/valmistuminen http://www.uef.fi/web/hammas/valmistuminen UEF // Opinto-opas 2017-2018 22 Opiskelu hammaslääke- tieteen koulutus- ohjelmassa YLEISTÄ Itä-Suomen yliopistossa opiskelevien hammaslääketieteen opiskelijoiden opetus- suunnitelma perustuu… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2017-2018

Jatko opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…………………………………………………………………….. 112 2.7 Jatko-opintojen rahoitus ……………………………………………………………………………. 114 2.8 Jatko-opintojen eettiset kysymykset ……………………………………………………………. 115 3 JATKOTUTKINNON VALMISTUMINEN ………………………………………………………………..119 3.1 Lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan käsittely tiedekunnassa……………………… 119 3.2 Lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan arvostelu ………………………………………….123… Continue Reading Jatko opinto-opas 2014-2015

yhka_2018-2019 [pdf]

…(perus- ja aineopinnot yhteensä 60 op) hallinto-oi- keus. Opiskelija voi suorittaa maisterin tutkinnon pääaineenaan joko finanssioikeus tai hallinto-oikeus. Hallintotieteiden maisteriksi valmistuminen ensin finanssioikeudesta ja sitten hallinto-oikeudesta ei ole mahdollista. Maisterin… Continue Reading yhka_2018-2019