Search Results: valmistuminen

Opinnäytteet [Student Book Search Tag]

…gradutalli-toimintaa. Lisensiaatintutkimusten ja väitöskirjatutkimuksen tarkastusprosessi ja toimintaohjeet löytyvät tohtoriohjelmien www-sivuilta, ks. ”Opinnäyte ja valmistuminen”. Yleisohje on luettavissa myös tohtorikoulun www-sivulta. Itä-Suomen yliopiston rehtorin päätöksen (18.12.2014) mukaisesti opinnäytteiden alkuperäisyys on tarkastettava… Continue Reading Opinnäytteet

Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…mahdollista tehdä reklamaatio tai oikaisupyyntö. Opinnäytteet LuK-tutkielmaan ja Pro gradu -tutkielmaan liittyvä ohjeistus löytyy Biolääketieteen opintoyhteisöstä (edellyttää kirjautumista). Valmistuminen ja tutkinnon hakeminen Valmistumiseen liittyvä ohjeistus löytyy Kamusta Valmistuvalle opiskelijalle -osiosta…. Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketieteen opinto-opas 2019-2020

Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketieteen opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…asiakaspalautteen antamisesta ja oikaisupyynnön tekemisestä. Opinnäytteet LuK-tutkielmaan ja Pro gradu -tutkielmaan liittyvä ohjeistus löytyy Biolääketieteen opintoyhteisöstä (edellyttää kirjautumista). Valmistuminen ja tutkinnon hakeminen Valmistumiseen liittyvä ohjeistus löytyy Kamusta Valmistuvalle opiskelijalle -osiosta…. Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketieteen opinto-opas 2020-2021

Linkkejä urasuunnitteluun ja työnhakuun [Student Book Search Tag]

…sekä Akavalaisilla liitoilla https://rekryforum.helsinki.fi/tavoitepeli/ Tavoitepeli on kehitetty tukemaan tavoitteen asettelua ja oppimisprosessia korkeakoulutettujen harjoittelussa. http://www.puv.fi/fi/study/opinto-ohjaus/oppimaan_oppiminen/valtti_tyonhakutaidot_tyokirja.pdf Valttityönhakutaidot-opas https://korkeakoulusta.fi/tyokalut/valmistuminen-projektina/osaamisympyra/ Osaamisympyrä Erilaisten oppijoiden liitto: Tutki millainen olet oppijana? Opintopolku -koulutuksen Internet-palvelu Career Center,… Continue Reading Linkkejä urasuunnitteluun ja työnhakuun

Gradutalli [Student Book Search Tag]

Gradutalli on gradun tekemisen tukiryhmä, jossa käsitellään konkreettisia gradun tekemiseen liittyviä asioita on tarkoitettu kaikille gradunsa jo aloittaneille opiskelijoille joilla gradun teko syystä tai toisesta on viivästynyt antaa vertaistukea samassa… Continue Reading Gradutalli