Hakutulokset: valmistuminen

Opinnäytteet [sivu]

…gradutalli-toimintaa. Lisensiaatintutkimusten ja väitöskirjatutkimuksen tarkastusprosessi ja toimintaohjeet löytyvät tohtoriohjelmien www-sivuilta, ks. ”Opinnäyte ja valmistuminen”. Yleisohje on luettavissa myös tohtorikoulun www-sivulta. Itä-Suomen yliopiston rehtorin päätöksen (18.12.2014) mukaisesti opinnäytteiden alkuperäisyys on tarkastettava…

Valmistumiseen liittyvä yleinen ohjeistus [sivu]

…on tallennettu rekisteriin (WebOodi). Tarvittaessa laitoksen tai oppiaineen opintoneuvontaa antava henkilö auttaa tarkastamaan opinnot. Opiskelijan oman tiedekunnan tarkennetut hakuohjeet löytyvät opintoyhteisöistä. Valmistuminen päättää opiskeluoikeuden. Jos perustutkinto-opiskelija valmistuu kesken lukukauden ja…

Linkkejä urasuunnitteluun ja työnhakuun [sivu]

…on kehitetty tukemaan tavoitteen asettelua ja oppimisprosessia korkeakoulutettujen harjoittelussa. http://www.puv.fi/fi/study/opinto-ohjaus/oppimaan_oppiminen/valtti_tyonhakutaidot_tyokirja.pdf Valttityönhakutaidot-opas https://korkeakoulusta.fi/tyokalut/valmistuminen-projektina/osaamisympyra/ Osaamisympyrä Erilaisten oppijoiden liitto: Tutki millainen olet oppijana? Opintopolku -koulutuksen Internet-palvelu www.uramyrsky.fi on erikoistunut urasuunnittelun verkkopalveluihin Career Center,…

Gradutalli [sivu]

Gradutalli on gradun tekemisen tukiryhmä, jossa käsitellään konkreettisia gradun tekemiseen liittyviä asioita on tarkoitettu kaikille gradunsa jo aloittaneille opiskelijoille joilla gradun teko syystä tai toisesta on viivästynyt antaa…

Opinnot valmistumisen jälkeen [sivu]

Ohjeistus 31.7.2019 saakka Kun olet suorittanut tutkintosi ja se on merkitty opiskelijarekisteriin, opinto-oikeutesi voimassaolo päättyy. Sinulla on kuitenkin mahdollisuus suorittaa opintoja sen lukukauden loppuun asti, jonka aikana olet…

Urasuunnittelu- ja työnhaunkoulutukset [sivu]

Tiedätkö millaisissa tehtävissä alaltasi valmistuneet työskentelevät? Millaiset työtehtävät sinua kiinnostavat ja millaista osaamista niissä tarvitaan? Miten työmarkkinat toimivat? Tunnistatko vahvuutesi ja pohditko työnhaun kysymyksiä? Mietitkö kuinka voisit edistää…

TT ohjauksen_kokonaissuunnitelma 2012 [pdf]

…antaa tarkempia ohjeita/kuvauksia opintojen etenemisen seuraamisen menettelytavoista. 3.4 Ohjaus opintojen loppuvaiheessa Opintojen loppuvaiheessa opiskelijalle annetaan ohjausta henkilökohtaisista opinnoista, opinnäytetyöstä, opintojen valmistumisesta sekä uraohjausta. Valmistuminen Valmistumiseen liittyvää tietoa on kerätty esimerkiksi…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…(perus- ja aineopinnot yhteensä 60 op) hallinto-oi- keus. Opiskelija voi suorittaa maisterin tutkinnon pääaineenaan joko finanssioikeus tai hallinto-oikeus. Hallintotieteiden maisteriksi valmistuminen ensin finanssioikeudesta ja sitten hallinto-oikeudesta ei ole mahdollista. Maisterin…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…tietoonsa. Valmistuminen ja todistukset Dekaani myöntää pyynnöstä tutkintotodistuksen yliopistoon läsnä olevaksi kirjoittau- tuneelle opiskelijalle, joka on suorittanut tutkintoon vaadittavat opinnot ja opintokoko- naisuudet ja saanut niistä merkinnät opintosuoritusrekisteriinsä. Laitosten toimistoissa…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…gradun valmistuminen 4. opin- tovuoden keväällä MUUT SYVENTÄVÄT OPINNOT 98 op 2240300 VAIHTOEHTOISET MUUT SYVENTÄVÄT OPINNOT (SUORITETAAN 5 op) 2240334 2240317 5513528 2240333 Psykosomatiikka (5 op) Työnohjaus ja konsultaatio (5…