Search Results: valmistuminen

Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…Todistuksen toimitusaika on kolme viikkoa siitä päivästä, kun todistushakemus on saapunut todistuksen kirjoittajalle ja kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot on kirjattu rekisteriin. Tutkintodistuslomake sekä Valviran ohjeet laillistamiseen löytyvät Hammaslääketieten Opintoyhteisöstä: valmistuminenContinue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…pääaineenaan joko finanssioikeus tai hallinto-oikeus. Hallintotieteiden maisteriksi valmistuminen ensin finanssioikeudesta ja sitten hallinto-oikeudesta ei ole mahdollista. Maisterin tutkintoon ei voida sisällyttää samoja opintoja kuin kandidaatin tutkintoon. HTM-tutkinnon opintopolku ja tutkintorakenne… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…maisteriksi valmistuminen ensin finanssioikeudesta ja sitten hallinto-oikeudesta ei ole mahdollista. Maisterin tutkintoon ei voida sisällyttää samoja opintoja kuin kandidaatin tutkintoon. HTM-tutkinnon opintopolku ja tutkintorakenne on esitelty oikeustieteiden laitoksen opintoyhteisössä. Eurooppaoikeus… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…tietoonsa. Valmistuminen ja todistukset Dekaani myöntää pyynnöstä tutkintotodistuksen yliopistoon läsnä olevaksi kirjoittau- tuneelle opiskelijalle, joka on suorittanut tutkintoon vaadittavat opinnot ja opintokoko- naisuudet ja saanut niistä merkinnät opintosuoritusrekisteriinsä. Laitosten toimistoissa… Continue Reading LUMET opinto-opas 2018-2019

Psykologia [pdf]

…47 a. Suuntautuminen tutkielmaopin- toihin 3. opintovuoden keväällä Ke- vätmessujen yhteydessä ja hakemi- nen graduryhmiin b.Ohjausryhmien graduseminaarit, ns. graduvuosi, 4. opintovuosi c. Pro gradun valmistuminen 4. opintovuoden keväällä MUUT SYVENTÄVÄT… Continue Reading Psykologia

Oikeustieteet [pdf]

…opintoneuvonta  HOPSit  Hyväksilukemiset  Kokonaisuusmerkinnät ja tutkinnon koostaminen (valmistuminen) KV-KOORDINAATTORI Mia Kilpeläinen  Antaa yleistä neuvontaa ja ohjausta vaihto-opintomahdollisuuksista  Suunnittelee vaihto-opintoja yhdessä opiskelijan kanssa HARJOITTELUVASTAAVA Elisa Silvennoinen… Continue Reading Oikeustieteet

Julkisoikeus [pdf]

…Vikla  Ohjaus opintojen alkuun  Yleinen opintoneuvonta  HOPSit  Hyväksilukemiset  Kokonaisuusmerkinnät ja tutkinnon koostaminen (valmistuminen) KV-KOORDINAATTORI Mia Kilpeläinen  Antaa yleistä neuvontaa ja ohjausta vaihto-opintomahdollisuuksista  Suunnittelee… Continue Reading Julkisoikeus