Search Results: e-exam

Summer studies [page]

included in your study plan. Some of the examinations are held on-line and the E-exam facilities are open on both the campuses during the summer. Remember also the general examination…

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

kemian, matematiikan, metsätie- teen, tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen pääaineissa ja Kuopion kampuksella sovel- letun fysiikan, tietojenkäsittelytieteen ja ympäristötieteen pääaineissa. Tiedekunnan perustutkintojen tutkintorakenteet on määritelty erikseen luonnontieteel- liselle koulutusalalle ja maatalous-metsätieteelliselle koulutusalalle….

UEF Doctoral Curricula 2016-2017 taitettu [pdf]

Animal Sciences http://wwwb.mmm.fi/koe-elaintoiminta/engl.htm BTNK, Finnish National Advisory Board on Biotechnology http://pro.tsv.fi/tenk/ENG/function.htm http://www.etene.org/e/index.shtml http://www.etene.org/e/index.shtml http://wwwb.mmm.fi/koe-elaintoiminta/engl.htm Doctoral School // UEF 117 http://www.biotekniikanneuvottelukunta.fi/english1.htm GTLK Board for Gene Technology http://www.geenitekniikanlautakunta.fi/en GUIDELINES AND REGULATIONS ON…

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

kemian, matematiikan, metsätie- teen, tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen pääaineissa ja Kuopion kampuksella sovel- letun fysiikan, tietojenkäsittelytieteen ja ympäristötieteen pääaineissa. Tiedekunnan perustutkintojen tutkintorakenteet on määritelty erikseen luonnontieteel- liselle koulutusalalle ja maatalous-metsätieteelliselle koulutusalalle….

Study skills and techniques [page]

between these processes. Not everything needs to be written up, key things and concepts are usually enough. You can also make notes by drawing conceptual maps and patterns using characters…

30818993_UEF_Opinto-opas_2018-2019_Teologian osasto_netti [pdf]

verkkosivuilta. http://www.uef.fi/yhteystiedot/joensuu http://www.uef.fi/web/teol/yhteystiedot/lantinen-teologia http://www.uef.fi/web/teol/yhteystiedot/ortodoksinen-teologia http://www.uef.fi/web/teol/yhteystiedot/hallinto-ja-toimistohenkilosto http://ort.fi/seminaari/ Teologian osasto // UEF 15 3 Opintojen ohjaus Opintojen ohjaus kuuluu koko henkilökunnalle. Opintojen ohjauksen tavoitteena on aut- taa opiskelijaa etenemään opinnoissaan tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä…

Doctoral opinto-opas 2014-2015 [pdf]

policy interventions seeking to alleviate these. Versatile research and theoretical knowledge base of social sciences, multidisciplinary research frames as well as cooperation between disciplines are needed in this context. The…

LUMET opinto-opas 2017-2018 [pdf]

maisteriohjelma sovelletussa fysiikassa Tietojenkäsittelytiede Perustutkinnot Tietojenkäsittelytieteen opetus lukuvuonna 2017-2018 Tietojenkäsittelytieteen aineenopettajakoulutus, Joensuun kampus Kansainväliset maisteriohjelmat tietojenkäsittelytieteessä Ympäristötiede Perustutkinnot Kansainvälinen maisteriohjelma ympäristötieteessä Tiedekunnan tarjoama sivuaineopetus Biologia sivuaineena, Joensuun kampus Fysiikka sivuaineena,…

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

tilastotieteen pääaineissa ja Kuopion kampuksella sovelletun fysiikan, tietojenkäsittelytieteen ja ympäristötieteen pääaineissa. Tiedekunnan perustutkintojen tutkintorakenteet on määritelty erikseen luonnontieteelliselle koulutusalalle ja maatalous-metsätieteelliselle koulutusalalle. Kandidaatin ja maisterin tutkintojen tutkintorakenteet ja tutkintovaatimukset esitellään…

UEF Humanistisen osaston opinto-opas 2018-2019_netti [pdf]

erillisen menettelytapaohjeen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja rikostausta- otteen pyytämisestä. 44 § Eettiset periaatteet Tiedekuntien tehtävänä on huolehtia siitä, että opetuksen, opiskelun ja tutkimuksen eettiset periaatteet tunnetaan. Rehtori antaa tarkempia ohjeita eettisten…