Search Results: koulutus

kapsy_2018-2019 [pdf]

…Erityisopettajien koulutuksessa on kaksi koulutuslinjaa: 1) erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutus ja 2) erityisopettajan koulutus. Kasvatustieteiden ja psykologian osasto // UEF 57 Koulutusten pääaine (erityispedagogiikka) ja tavoitetutkinto (kasvatustieteen kandi- daatti ja… Continue Reading kapsy_2018-2019

FILO Skope opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…sekä kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus – toteutetaan monipuolista ja laaja-alaista opettajankoulutustehtävää. Osaston harjoittama tutkimus, koulutus ja hanketoiminta palvelevat Itä-Suomen alueellista sekä kansallista ja kansainvälistä opetuksen ja koulutuksen kehittämistehtävää. Koulutusohjelmista valmistuneet työllistyvät… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2015-2016