Search Results: koulutus

kapsy_2018-2019 [pdf]

…Erityisopettajien koulutuksessa on kaksi koulutuslinjaa: 1) erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutus ja 2) erityisopettajan koulutus. Kasvatustieteiden ja psykologian osasto // UEF 57 Koulutusten pääaine (erityispedagogiikka) ja tavoitetutkinto (kasvatustieteen kandi- daatti ja… Continue Reading kapsy_2018-2019

FILO Skope opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…sekä kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus – toteutetaan monipuolista ja laaja-alaista opettajankoulutustehtävää. Osaston harjoittama tutkimus, koulutus ja hanketoiminta palvelevat Itä-Suomen alueellista sekä kansallista ja kansainvälistä opetuksen ja koulutuksen kehittämistehtävää. Koulutusohjelmista valmistuneet työllistyvät… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2015-2016

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat http://www2.uef.fi/fi/farmasian-laitos/opiskelu • hammaslääketieteen koulutusohjelma: http://www2.uef.fi/fi/hammas/opiskelu • lääketieteen koulutusohjelma http://www2.uef.fi/fi/laake/laaketiede • biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biomed • terveystieteiden koulutusalan pääaineet: o ergonomia http://www2.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu6 o hoitotiede (koulutusalat: hoitotyön johtaminen, preventiivinen… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2015-2016