Search Results: koulutus

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

koulutus ja työelämä, aikuiskasvatustiede 5 op  2230303b Asiantuntijuus, koulutus ja työelämä), kasvatustiede 5 op V Koulutussuunnittelun erityiskysymyksiä 3 op  2230313a Koulutussuunnittelun erityiskysymyksiä, aikuiskasvatustiede 3 op  2230313b Koulutussuunnittelun…

FILO Kapsy opinto-opas 2015-2016 [pdf]

… 2230303a Asiantuntijuus, koulutus ja työelämä, aikuiskasvatustiede 5 op  2230303b Asiantuntijuus, koulutus ja työelämä), kasvatustiede 5 op V Koulutussuunnittelun erityiskysymyksiä 3 op  2230313a Koulutussuunnittelun erityiskysymyksiä, aikuiskasvatustiede 3 op…

kapsy_2018-2019 [pdf]

…Erityisopettajien koulutuksessa on kaksi koulutuslinjaa: 1) erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutus ja 2) erityisopettajan koulutus. Kasvatustieteiden ja psykologian osasto // UEF 57 Koulutusten pääaine (erityispedagogiikka) ja tavoitetutkinto (kasvatustieteen kandi- daatti ja…

FILO Kapsy opinto-opas 2016-2017 [pdf]

koulutus ja työelämä, aikuiskasvatustiede 5 op  2230303b Asiantuntijuus, koulutus ja työelämä), kasvatustiede 5 op V Koulutussuunnittelun erityiskysymyksiä 3 op  2230313a Koulutussuunnittelun erityiskysymyksiä, aikuiskasvatustiede 3 op  2230313b Koulutussuunnittelun…

FILO Kapsy opinto-opas 2017-2018 [pdf]

koulutus Ohjauksen koulutus on yliopistollinen yhteisö, jossa tutkitaan ja kehitetään ohjauksen ammattikäytäntöjä sekä opiskellaan oppilaan- ja opinto-ohjaajiksi ja ohjaustyön asian- tuntijoiksi. Ohjauksen koulutus vastaa osaltaan kansallisesta opinto-ohjaajien koulutus– tehtävästä ja…

FILO Skope opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…sekä kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus – toteutetaan monipuolista ja laaja-alaista opettajankoulutustehtävää. Osaston harjoittama tutkimus, koulutus ja hanketoiminta palvelevat Itä-Suomen alueellista sekä kansallista ja kansainvälistä opetuksen ja koulutuksen kehittämistehtävää. Koulutusohjelmista valmistuneet työllistyvät…

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…TUTKINTO- JA ERIKOISTUMISKOULUTUS 2 § Yliopiston koulutusvastuut Koulutusvastuista säädetään yliopistolain 7 §:n mukaan valtioneuvoston ja opetus- ja kulttuu- riministeriön asetuksilla. Kun yliopiston hallitus on kuullut tiedekuntia, se päättää koulutus– vastuita…

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…TUTKINTO- JA ERIKOISTUMISKOULUTUS 2 § Yliopiston koulutusvastuut Koulutusvastuista säädetään yliopistolain 7 §:n mukaan valtioneuvoston ja opetus- ja kulttuu- riministeriön asetuksilla. Kun yliopiston hallitus on kuullut tiedekuntia, se päättää koulutus– vastuita…

FILO Skope opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…päättää yliopistolle ase- tuksilla säädetyn koulutusvastuun jakautumisesta tiedekunnille. 3 § Koulutusohjelman tai pääaineen perustaminen ja lakkauttaminen Hallintojohtosäännön 11 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää koulutusohjelmien tai pääaineiden perustamisesta ja lakkauttamisesta tiedekunnan koulutusvastuun…

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat http://www2.uef.fi/fi/farmasian-laitos/opiskelu • hammaslääketieteen koulutusohjelma: http://www2.uef.fi/fi/hammas/opiskelu • lääketieteen koulutusohjelma http://www2.uef.fi/fi/laake/laaketiede • biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biomed • terveystieteiden koulutusalan pääaineet: o ergonomia http://www2.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu6 o hoitotiede (koulutusalat: hoitotyön johtaminen, preventiivinen…