Search Results: koulutus

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat http://www2.uef.fi/fi/farmasian-laitos/opiskelu • hammaslääketieteen koulutusohjelma: http://www2.uef.fi/fi/hammas/opiskelu • lääketieteen koulutusohjelma http://www2.uef.fi/fi/laake/laaketiede • biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biomed • terveystieteiden koulutusalan pääaineet: o ergonomia http://www2.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu6 o hoitotiede (koulutusalat: hoitotyön johtaminen, preventiivinen… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2015-2016

TT Hammas opinto-opas 2014-2015 [pdf]

koulutusohjelmat (http://www.uef.fi/web/opiskelu/farmasia) • hammaslääketieteen koulutusohjelma (http://www.uef.fi/web/opiskelu/hammas) • lääketieteen koulutusohjelma (http://www.uef.fi/web/opiskelu/laaketiede) • Terveyden biotieteiden koulutusohjelma (http://www.uef.fi/opiskelu/terveyden-biotieteet) • terveystieteiden koulutusalan pääaineet: o hoitotiede (koulutusalat: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystie- teiden opettajankoulutus) (http://www.uef.fi/web/opiskelu/hoitotiede)… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2014-2015