Search Results: koulutus

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat http://www2.uef.fi/fi/farmasian-laitos/opiskelu • hammaslääketieteen koulutusohjelma: http://www2.uef.fi/fi/hammas/opiskelu • lääketieteen koulutusohjelma http://www2.uef.fi/fi/laake/laaketiede • biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biomed • terveystieteiden koulutusalan pääaineet: o ergonomia http://www2.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu6 o hoitotiede (koulutusalat: hoitotyön johtaminen, preventiivinen… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2015-2016

yhka_2018-2019 [pdf]

…Rasismi, antirasismi ja mo- nikulttuurisuus yhteiskunnassa ja koulussa Yhteiskunnan etniset ja kulttuuriset suhteet Racism, Prejudice and Cultural Discrimination Koulutus Suomalainen koulu Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa Koulutussosiologia ja koulutuspolitiikka Yhteiskuntatieteiden ja… Continue Reading yhka_2018-2019

LUMET opinto-opas 2017-2018 [pdf]

Koulutus perustuu tutkimuk- seen ja koulutusalojen ammatillisiin käytänteisiin. Fysiikan aineenopettajankoulutusohjelman opiskelijat suorittavat pääaineen ja toisen opetettavan aineen lisäksi aineenopettajan pedagogisten opintojen perusopinnot. Ai- neenopettajaopiskelijalla on pedagogisten tietojen ja taitojen perustuntemus,… Continue Reading LUMET opinto-opas 2017-2018