Search Results: koulutus

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…kelijaa viidessä koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa: • Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia • Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas • Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake • Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot: ergonomian… Continue Reading UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019