Search Results: opintorekisteriote

Jatko opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…opinto-oikeuden myöntämiseen vaikut- tavat asiakirjat http://www.uef.fi/lumet/ohjeita-jatko-opiskelijoille 14 Itä-Suomen yliopisto • aikaisempien opintojen opintorekisteriote • pääohjaajan hyväksymä alustava tutkimussuunnitelma (ohjeet kohdassa 1.5.1) • tarvittaessa hakemukseen liitetään eettisen toimikunnan lausunto tutkimuksen eettisyydestä… Continue Reading Jatko opinto-opas 2014-2015

kapsy_2018-2019 [pdf]

…suoritetut opinnot eli AHOT (pois lukien kieli- ja viestintäopinnot) – Tutkintojen hakuun liittyvä ohjaus ja neuvonta – Lisäaikahakemuksen liitteeksi laadittavan opintosuunnitelman hyväksymi- nen – Virallinen opintorekisteriote ja opiskelutodistus OPPIAINETUUTORIT JA… Continue Reading kapsy_2018-2019

LUMET opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…kansainväliseen käyttöön tarkoitettu, tutkintoa ja kansallista koulutusjärjestelmää englannin kielellä selittävä tutkintotodistuksen liite, jota tarkentaa samalla myönnettävä englanninkielinen opintorekisteriote. Lukuun otta- matta englanninkielisiä maisteriohjelmia ei erillistä käännöstä todistuksesta toimiteta. Todistuksen voi… Continue Reading LUMET opinto-opas 2017-2018

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…kansainväliseen käyttöön tarkoitettu, tutkintoa ja kansallista koulutusjärjestelmää englannin kielellä selittävä tutkintotodistuksen liite, jota tarkentaa samalla myönnettävä englanninkielinen opintorekisteriote. Lukuun ottamatta englanninkielisiä maisteriohjelmia ei erillistä käännöstä todistuksesta toimiteta. Todistuksen voi ilmoituksen… Continue Reading LuMet opinto-opas 2015-2016