Search Results: tiedekuntaneuvosto

TT Lääketiede opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…korkeakoulututkinnon opinnäytteille voidaan tehdä alkuperäisyyden tarkastus käyttäen yliopiston valitsemaa sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää. 36 § Lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan tarkastaminen ja arvostelu Lisensiaatintutkimuksen tarkastamiseksi tiedekuntaneuvosto määrää kaksi tarkastajaa. Väitöskirjatutkimuksen esitarkastusta varten tiedekuntaneuvosto määrää… Continue Reading TT Lääketiede opinto-opas 2014-2015

TT Hammas opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…Opetus järjestetään hyväksyttyjen opetussuunnitelmien mukaisesti. Yliopiston lukuvuosi jakautuu neljään opetusperiodiin. 19 § Tutkintoihin kuuluvat opinnot Tiedekuntaneuvosto antaa tarkemmat määräykset tutkinnoista ja niihin sisältyvistä opinnoista sekä päättää koulutusten sisällöistä. Tiedekuntaneuvosto päättää… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2014-2015

FILO Teologia opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…tehdä alkuperäisyyden tarkastus käyttäen yliopiston valitsemaa sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 § mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella pro gradu -tutkielmat tarkastajien lausuntojen perusteella. Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 21.1.2014 tekemän delegointipäätöksen… Continue Reading FILO Teologia opinto-opas 2014-2015