LuK matematiikka aineen ja luokanope, tutkinnon rakenne